WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Аналіз закономірностей формування і прогнозування асортименту товарів - Курсова робота

Аналіз закономірностей формування і прогнозування асортименту товарів - Курсова робота

Як бачимо, спожитий нами, покупцями, товар проходить великий шлях від товаровиробників до споживачів. в цьому процесі відіграє велику роль комерційна робота торгових підприємств. Комерційна діяльність посідає належне їй місце у відносинах виробників та споживачів.

2.Коротка характеристика комерційної структури.

Дослідження питань плану курсової роботи, проводилось на матеріалах ВАТ "Коломийський хлібокомбінат", що знаходиться в м. Коломия, Івано-Франківської області. Дана фірма була створена у 1946 році.

Діяльність, даного підприємства, регулюється статутом, який зареєстрований ___ грудня 19__ року, рішенням виконкому Коломийської міської Ради народних депутатів. (див. дод. № 1(статут))

Предметом діяльності фірми є:

 • виробництво та реалізація товарів народного споживання, будівельних матеріалів, меблів та їх ремонт;

 • здійснення гуртово-роздрібної торгівельної діяльності промисловими, продовольчими товарами по договірним цінам, організація комісійної торгівлі;

 • створення магазинів, об'єктів громадського харчування;

 • проведення комерційної, маркетингової, брокерської, посередницької, консультаційної діяльності;

 • виробництво, заготівля та переробка сільськогосподарської продукції, випуск та реалізація продуктів харчування;

 • надання кваліфікованих медичних послуг населенню;

 • надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам;

 • проведення лізингових операцій;

 • здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Дана фірма є юридичною особою, має самостійний баланс (див. дод. № 4-5), розрахунковий рахунок N ______ в АПБ "Україна" м. Коломия, МФО______, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, зареєстрований фірмовий знак. (див. дод. № 19)

Управління фірмою здійснює Голова акціонерного товариства. До його компетенції входить:

 • внесення пропозицій про зміни в Статуті, статутному фонді;

 • контроль за фінансовою діяльністю;

 • призначення директора фірми та інших посадових осіб;

 • затвердження річних результатів діяльності фірми;

 • визначення умов оплати праці посадових осіб фірми;

 • прийняття рішення про припинення діяльності фірми.

Безпосередньо управляє фінансово-виробничою, комерційною діяльністю, призначений Радою правління, директор. Ним являється один із членів Ради правління ВАТ – Банар Ю. М. До його компетенції входить:

 • затвердження внутрішнього розпорядку та системи оплати праці;

 • керування господарською діяльністю фірми;

 • представлення фірми у всіх установах та організаціях;

 • розпорядження майном фірми;

 • укладання угод та видання доручень;

 • відкриття в банку рахунків;

 • прийняття та звільнення працівників.

Вищими посадовими особами ВАТ являються: комерційний директор – Колосар П. П. і головний бухгалтер – Овчар М. П. А всього працівників - 148 чол.

Дане ВАТ налічує 8 магазини, 1 кафе-бар. Роздрібна торгівля ведеться промисловими і продовольчими товарами. Фірма має ліцензію на право торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. (див. дод. № 2-3). Роздрібна торгівля проводиться згідно правил продажу непродовольчими та алкогольними напоями.

Матеріально-фінансовою основою діяльності фірми є статутний фонд, який складає станом на 01.01.1998 року ___ тис. грн. Магазини фірми обладнані сучасними холодильними вітринами, морозильними камерами, а також спеціальним холодильним устаткуванням для безалкогольних напоїв компанії "Пепсі Ко", що надала в користування фірма "Світ-дистрибуція" (м. Львів), згідно договору.

Кафе-бар обладнаний сучасною технікою: машини для приготування кави еспрессо, апарати HOT-DOG, грилю, вітрини для пiцци з піччю, професiйнi кухонні лінії, а також сучаснi: барна стойка та столи iз стiльцями, що надають бару привабливості та європейського дизайну.

Магазин "Сніжинка" i кафе-бар "Колосок", а також офіс розміщені у центрi м. Коломия i займають 180 м2 торгової площi, склад - 60 м2. Iншi магазини розмiщенi в селах Коломийського району: магазин "Промінь" - торгова площа 48 м2, магазин "Хліб" - 42 м2, магазин "Булочний" - 20 м2, магазин "Соняшник" торгова площа – 71 м2, магазин "Пролісок" – торгова площа - 46 м2, магазин "Орхідея" – 23 м2, магазин "Надія" – 32 м2.

Щодо показників ефективності комерцiйної дiяльностi ВАТ "Коломийський хлібокомбінат", данi беремо з форми № 2 "Звiт про фiнансовi результати та їх використання". (див. дод.№ 6-7)

Обчислюємо рентабельнiсть пiдприємства за 1997 рiк:

За 1998 рiк рентабельнiсть склала 29%. Дiяльнiсть була прибутковою, але порiвняно невеликою.

Обчислюємо показник ефективностi комерцiйної дiяльностi:

Даний показник показує яка доля витрат припадає у виручцi вiд реалiзацiї. Як бачимо з обчислень доля витрат є значною, що значно зменшує прибуток фірми, також значно впливає на прибуток доля ПДВ, який у 1997 роцi склав 25,1 тис.грн. Вiднiмаючи витрати та ПДВ вiд суми виручки, отримуємо результат (в даному випадку прибуток) вiд реалiзацiї. Прибуток склав 17,1 тис.грн.

Для порiвняльного аналiзу використовуємо данi форми №2 за 1998 рiк i обчислюємо показники ефективностi комерцiйної дiяльностi:

Порiвнюючи данi за два роки, бачимо, що ефективнiсть у 1997 роцi була значно вищою, рентабельність високою (106%). Прибуток склав 47,4 тис.грн. – значно вищий за прибуток 1998 року. Таких результатів отримали за рахунок зменшення витрат і прибутку на добавлену вартість. Обчислені показники фінансово-господарської діяльності наведені у таблиці 1 (див.додаток).

3.Організація договірної роботи з постачальниками

Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. З неї починається комерційна робота. По своїй економічній природі закупки представляють собою гуртовий або дрібногуртовий товарообіг, здійснюваний торговими підприємствами або приватними особами з ціллю подальшого перепродажу закуплених товарів.

Правильно організовані гуртові закупки дають можливість сформувати необхідний торговий асортимент товарів для постачання населення в роздрібній торговій мережі.

На зміну фондовому розподілу товарів при плановій централізованій системі управління економікою, системі централізованого прикріплення покупців до постачальників, державних цін, нерівності господарюючих об'єктів, жорсткої регламентації поставок товарів, відсутності самостійності, ініціативи, підприємливості комерційних працівників, прийшла ера вільних ринкових відносин, які характеризуються:

 • волею у виборі партнера по закупці товарів;

 • великою чисельністю джерел закупок;

 • рівноправністю партнерів;

 • підвищенням ролі договорів на поставку товарів;

 • вільним ціноутворенням;

 • конкурентністю постачальників і покупців;

 • економічною відповідальністю сторін.

Комерційна робота по гуртовим закупкам товарів у ринкових умовах повинна базуватися на принципах сучасного маркетингу. За допомогою методів маркетингу комерційні працівники отримують необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати покупці; про ціни, які споживачі готові заплатити; про те, в яких регіонах попит на дані вироби найбільш високий; де збут або закупка товарів може принести найбільший прибуток.

Вивчення і прогнозування споживчого попиту являється необхідною маркетинговою умовою для проведення успішної комерційної роботи по закупці товарів. Тому гуртові закупки слід починати з вивчення попиту, потреб покупців на товари, намір і інших факторів, які формують попит. Для проведення роботи по вивченню і прогнозуванню попиту на великих і середніх торгових підприємствах створюються маркетингові служби, одною із основних функцій яких є вивчення як загального об'єму попиту, так і внутрішньогрупової структури попиту на закупочні товари.

Постачальників товарів можна розділити на дві категорії:

 • постачальників-виробників;

 • постачальників-посередників.

Постачальниками-посередниками можуть бути:

 • гуртові підприємства національного і регіонального рівня, різного товарного асортименту, які складають основу системи гуртової структури на споживчому ринку:

 • гуртові посередники (дистриб'ютори, підприємства-брокери, підприємства-агенти, дилери);

 • організатори гуртово обігу (гуртові ярмарки, аукціони, товарні біржі, гуртові і дрібногуртові ринки, магазини-склади).


 
 

Цікаве

Загрузка...