WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Інфляційні процеси в Україні: основні причини та державне регулювання - Реферат

Інфляційні процеси в Україні: основні причини та державне регулювання - Реферат

У I-ому кварталі 2008 р. уряд і НБУ прийняли ряд заходів щодо зниження надлишкової ліквідності, уповільнення зростання кредитування. Якщо у квітні 2007-го кредити зросли на 10,3%, то цьогоріч – на 2,8 %, що до певної міри обмежувало рівень інфляції. Заходи НБУ, вжиті для нормалізації ліквідності, призвели до уповільнення темпів зростання монетарної бази (6,3 % за квітень проти 7,4 % у квітні 2007 року). Удвічі повільніше, ніж у квітні 2007 року (8,0 %), збільшувалася монетарна маса. Від'ємним став показник 2,9 % проти +0,6 % за квітень 2007 року) [8, c.змін мультиплікації грошей ( 5].

З боку фіскальної політики послаблення інфляційного тиску не відбулось, зокрема, внаслідок зменшення казначейського рахунку Мінфіну. За період з 1 квітня по 1 травня 2008р. уряд скоротив свої кошти на 3,8 млрд. грн., що імовірно може негативно відобразитись на антиінфляційній перспективі в найближчі наступні місяці. Хоч загалом продовж першого кварталу 2008 року проводилась стримуюча фіскальна політика, про що свідчить профіцит Зведеного бюджету у % до ВВП: у січні – 6,9, у лютому – 4,9; у березні – 3,0, у квітні – 2,0. Доходи Зведеного бюджету у відсотках до ВВП у відповідних місяцях складали: 31,7; 34,3; 32.5;32,6; видатки Зведеного бюджету у % до ВВП у відповідних місяцях складали: 24,9; 29,8; 29,5; 30,5 [9]. Позитивний ефект на уповільнення травневої інфляції 2008 р. виявила стриманість Національного банку в інтервенціях на купівлю валюти у квітні-травні 2008 р.

На початку 2008р. в Україні збільшуються обсяги виробництва і інфляція. Так за підсумками п'яти місяців цього року в Україні спостерігається рекордне зростання промислового виробництва на рівні 8 %. Загальне економічне зростання на рівні 6,2 % за п'ять місяців свідчить про те, що економіка розвивається динамічно [10, c.1]. Їх зростання провокує жорстку кредитно-грошову політику, зростання процентних ставок і спричиняє підвищення обмінного курсу національної валюти.

Зниження 21 травня 2008 р. офіційного курсу до 4, 85 грн. за долар США Національним банком України мало метою позбутися курсового перекосу та стало одним із кроків на шляху стримування розгортання інфляційних процесів, передусім внаслідок того, що НБУ не викуповує на ринку валюту за завищеним курсом і не розкручує тим самим інфляцію. До того ж проведення ревальвації гривні здешевить імпорт енергоносіїв, імпортної продукції машинобудування, що зменшить вартість виробничих витрат та зниження індексу цін виробників. Збільшиться імпорт споживчого призначення, що сприятиме зниженню індексу споживчих цін.

Підвищення процентних ставок і обмінного курсу національної валюти, зазвичай, спричиняє виштовхування або "витіснення" внутрішніх і іноземних інвестицій. Процентні ставки (номінальні) за кредитами в національній валюті в реальний економічний сектор у березні місяці 2008 р. коливалися в межах 9,7 –12,9, у квітні – в межах 15,4 – 19,0, у травні – в межах 16,1 – 19,3, на початку червня в межах 16,6 – 18,6. Індекс споживчих цін у % до попереднього місяця у березні 2008 складав 103,8, у квітні – 103,1, у травні – 101,3, а індекс цін виробників промислової продукції у % до попереднього місяця складав у березні – 106,6; у квітні – 106,6; у травні – 103,7 [9]. Співставлення процентних ставок за кредитами в національній валюті в реальний економічний сектор у квітні місяці з ціновими індексами свідчить, що темпи росту ставок за кредитами значно перевищували рівень інфляції в економіці країни, у травні вони були незначно нижчими за рівень інфляції.

Відомий факт, що інвестиції знаходяться в оберненій залежності від величини реальної ставки процента, тоді коли приватні і державні заощадження практично не залежать від ставки процента. Внутрішні інвестиції і внутрішні заощадження визначаються доходом, ставкою процента та фіскальною політикою держави. Стримувальна фіскальна політика сприяє зниженню ставки процента на ринку і збільшенню валових національних інвестицій. Однак ставка процента в малій країні з відкритою економікою і мобільним капіталом визначається на світовому ринку капіталу. При відносно високій світовій ставці процента, внутрішні заощадження будуть більшими внутрішніх інвестицій, а надлишок заощаджень буде перетікати у більш доходні інвестиції за кордон. Різниця національних заощаджень і внутрішніх інвестицій при даній ставці процента дає величину чистого експорту, або чистих іноземних інвестицій. В 2007рр. спостерігалась наростаюча інфляція і разом з тимУкраїні продовж 2003 здійснювалася стимулювальна фіскальна політика, про що свідчить дефіцит Зведеного бюджету упродовж цих років. Збільшення закупок держави, за рахунок чого і виникає бюджетний дефіцит, і в результаті збільшується рівень реальної ставки процента спричиняє зменшення національних валових інвестицій. Проте щойно внутрішня процентна ставка підвищується, іноземці виявляють вищу процентну ставку і надаватимуть позики цій країні. Цей приплив капіталу повертає внутрішню процентну ставку до рівня світової. У випадку якщо інвестори оцінюють активи країни як такі, що наражають їх на надмірний ризик, то процентна ставка в цій країні перевищуватиме світову процентну ставку на величину премії за ризик. за кордону, спричиняєЗростання ставки процента в країні, приваблюючи кошти з зростання обмінного курсу валюти даної країни. Таке зростання приводить до зниження чистого експорту.

У 2004р. в Україні спостерігався значний дефіцит 1,8%ВВП, який супроводжувався інфляцієюЗведеного бюджету (3,2%ВВП), у 2005р. (112 та 110% у відповідні роки). 2004р. ревальвація гривні до долара США 17,3%, щоскладала 4,82% до попереднього року, а ревальвація гривні до євро дало поштовх до значного зниження чистого експорту 2005р. у порівнянні з 2004р. 2007рр. негативне сальдо рахунку поточних операцій значно збільшилось іУ 2006 становило 5,9 млрд. дол. США на кінець 2007р. Дефіцит поточних операцій платіжного балансу компенсується закордонними кредитами, які підтримують кредитування2007рр. спостерігається неттокупівельну спроможність. Продовж 2003 2007рр.України резидентами решти світу. За даними платіжного балансу у 2006 спостерігалось позитивне сальдо фінансового рахунку, а сума чистого кредитування резидентів України рештою світу у 2006р. складала 13,2 млрд. грн. [1, с.41]. Валовий зовнішній борг України досяг на 1 січня 2008р. 60,2% ВВП. На 01.01.2008р. зовнішня заборгованість корпоративного сектора економіки у 4,3 раза перевищувала зовнішню заборгованість сектору державного управління і становила 65,9 млрд. дол. США, у т.ч. кредити надані корпоративному сектору економіки дорівнювали 47,8 млрд. дол. США [9]. Світовий досвід показує, що коли міжнародні угоди щодо зовнішніх кредитів укладаються на взаємовигідних умовах як для дебіторів, та коли ці кредити раціональнокредиторів, так і для країнкраїн кредиторіввикористовуються, то це сприяє подоланню економічних труднощів країн та прискоренню розвитку їх виробництва. В період інфляції, якщо грошей в економіці більше, ніж товарів і послуг для стабілізації цін необхідно або затиснути канали притоку грошей, або підняти продуктивність праці і товарну пропозицію шляхом забезпечення в країні сприятливого інвестиційного клімату, формування і розвитку фондового ринку, сприяння спрямування інвестицій у пріоритетні виробництва, запровадження інвестиційних механізмів розвитку інноваційного підпримництва, реалізації заходів регулювання залучення іноземних інвестицій, формування податкової політики, яка стимулює нагромадження та інвестиції і інновації.

Реалізація спільних антиінфляційних заходів уряду та Національного банку України дала змогу призупинити темпи інфляційних процесів. У травні 2008 р. зафіксований найнижчий рівень інфляції за останні дев'ять місяців. Індекс споживчих цін у травні 2008 становив 101,3 % порівняно з квітнем травень 2008 року – 144,6%, а індекс цін виробників2008 р., за період січень промислової продукції становив 124,2 [9].

Література:

  1. ВО "Консультант", Київ: вСтатистичний щорічник України за 2006рік. 551с.2007.

  2. Статистичний бюллетень за січень 2008 року №2, 137.с.122 Київ, 2008.3. Статистичний бюллетень за 2007 рік.

  3. Індекс інфляції//Урядовий кур'єр, 13 травня 2008 року, №85, с.5.

  4. Концепсія 20.ціноутворення на сільськогосподарську продукцію//Економіка АПК, с.3

  5. Богдан Данилишин. Пріритети уряду незмінні//Урядовий кур'єр, 10 червня 2008року, №105, с.7.

  6. Валерій Литвицький. Інфляція у квітні//Урядовий кур'єр, №86, с.5. офіційна сторінка Національного банку9. www.bank.go.ua України.

  7. Економіка розвивається диначно//Урядовий кур'єр, 12 червня 2008 року, №107, с.1.


 
 

Цікаве

Загрузка...