WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Теорія грошей та грошово-кредитного регулювання - Реферат

Теорія грошей та грошово-кредитного регулювання - Реферат

складається із готівки та депозитів:
MS = D + MB, де
D - депозити,
МВ - готівка.
Відповідно: , де
Н - грошова база
R - банківські резерви,
mm - грошовий мультиплікатор.
, де
d - коефіцієнт готівки, який визначає відношення готівкових грошей до депозитних.
,
r - норма обов'язкових банківських резервів.
.
Грошова маса (пропозиція):
.
Коефіцієнт готівки:
, де
МВ - готівкові гроші,
D - депозитні гроші.
Депозитні гроші:
, де
Н - грошова база,
R - обов'язкова норма банківських резервів.
Готівкові гроші:
.
Грошова пропозиція:
- грошова пропозиція.
- грошовий мультиплікатор, який враховує два канали
вилучень: у формі готівки та у формі банківських резервів.
Грошовий мультиплікатор показує, на скільки грошових одиниць змінюється грошова пропозиція за зміни грошової бази на одну грошову одиницю.
У грошово-кредитній політиці держави MS визначається Нацбанком, тому пошуковою величиною стає грошова база (Н).
На грошову базу Нацбанк впливає через такі інструменти:
1) Операції з державними цінними паперами на відкритому ринку (ОВДП);
2) Визначення рівня облікової ставки;
3) Зміна рівня мінімальної резервної норми.
Облікова ставка - відсоток, під який Нацбанк надає кредити комерційним банкам (дисконтна політика).
Політика дорогих грошей (рестриктивна політика) - підвищення норми резервування веде до скорочення грошової пропозиції і росту відсоткової ставки.
Політика дешевих грошей (експансіністська політика) - зниження норми резервування, підвищення пропозиції і зниження відсоткової ставки.
Грошово-кредитне регулювання здійснює Нацбанк через монетарну політику.
Монетарна політика - це сукупність певних цілей та інструментів їх досягнення. Цілі монетарної політики поділяються на
кінцеві:
- економічне зростання,
- повна зайнятість,
- стабільність цін;
проміжні:
- грошова пропозиція,
- відсоткова ставка,
- валютний курс.
Через проміжні цілі Нацбанк впливає на кіневі цілі.
Монетарна політика: вплив на ВНП.
1) Нацбанк впливає на ставку процента через мультиплікаційне збільшення чи зменшення грошової пропозиції.
2) Зміна ставки процента впливає на заплановані інвестиції.
3) Зміна інвестицій мультиплікативно впливає на ВНП.
Ці три складові монетарної політики утворюють трансмісійний механізм, через який вона впливає на ВНП, зайнятість та рівень цін.
Трансмісійний механізм монетарної політики: зв'язок грошового ринку, ринку капіталів, заощаджень та ВНП.
І - інвестиції
r - процент
S - заощадження
MS - пропозиція грошей
MD - попит на гроші
Грошово-кредитна політика, спрямована на розширення грошової пропозиції називається експансіоністською (стимулюючою). Така політика в короткостроковому періоді приводить до:
1. зниження % ставки,
2. збільшення обсягу виробництва,
3. росту рівня цін.
Грошово-кредитна політика, спрямована на зменшення грошової маси в обігу приводить відповідно до протилежного результату:
1. % ставка підвищується,
2. обсяг виробництва знижується
3. рівень цін падає.
Крива LM
Виведення рівняння кривої LM.
1). Попит на гроші:
2). Рівновага на грошовому ринку:
3). Розв'язуємо рівняння відносно :
Крива LM виступає як сукупність різних комбінацій доходу та ставки процента , яка задовольняє вимогу рівноваги грошового ринку .
Побудова кривої LM
1) товарний ринок в моделі "витрати-випуск",
2) рівновага грошового ринку,
3) крива LM.
Зміщення кривої LM.
1) Якщо на ринку зросте пропозиція грошей від MS, до MS2, то утвориться надлишок грошової маси М2;
2) Попит на гроші визначається кривою MD, який пов'язано з обсягом ВНП y1;
3) Для відновлення рівноваги грошового ринку за рівня доходу y1, процентна ставка має знизитися до і2 і нова точка рівноваги буде Е2;
4) Зміщення рівноваги на графіку 2 (модель MD - MS) визначить нову точку рівноваги на графіку 1 (Е2) і крива LM1 зміститься на LM2.
Нерівовага на грошовому ринку
(точки поза кривою LM).
Модель IS - LM
Крива IS дає всі комбінації і та y , які забезпечують рівновагу на товарному ринку.
Крива LM - комбінації і та y, які забезпечують рівновагу на грошовому ринку.
Зміщення кривої IS.
a) Якщо поліпшується інвестиційний клімат, то при ставці процента і підприємці збільшать інвестиції, в результаті чого рівновага товарного ринку визначатиметься кривою IS2.
b) Ріст інвестицій збільшує виробництво до y2.
c) На грошовому ринку пропозиція грошей залишається незмінною (крива LM), і приріст доходу перетворюється на додатковий попит на гроші, внаслідок чого ставка процента зросте з і до і2.
d) Підвищення ставки процента вмикає механізм товарного ринку. Подорожчання кредиту зменшує інвестиційний попит і крива IS2 переміститься на IS1.
e) В результаті скоротяться обсяги виробництва до y1 і ставка процента впаде до і1.
Грошово-кредитна політика в моделі IS - LM.
1) Якщо Нацбанк збільшить Грошову пропозицію, то ставка процента знизиться від і до і2, крива LM збільшиться на LM2, обсяг інвестицій зросте і виробництво збільшиться до y2.
2) При скороченні грошової пропозиції ставки процента зростають від і до і1, інвестиції спадають, на товарному ринку скорочуються заплановані витрати і відповідно виробництво скорочується від y до y1.
Комбінації нерівноважних станів товарного і грошового ринків.
Механізм поетапного виходу товарного та грошового ринків із стану нерівноваги
ЛІТЕРАТУРА
1. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. -Ростов-на-Дону, 1996. - С.169-176.
2. Базилевич В.Д. та ін. Макроекономіка, опорний конспект лекцій. -К., 1997.
3. Баликоев В.В. Общая экономическая теория -Новосибирск. 1997.- С. 338-346.
4. Барр Раймон. Политэкономия. - М., 1995.
5. Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. - К., 1998.
6. Введение в рыночную экономику / Под ред. А.Я. Лифшица. -М., 1994.
7. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика - СПб, 2000.
8. Гальперин В.М. и др. Макроэкономика. - СПб, 1997.
9. Гальчинський А. Теорія грошей. - К.: Основи, 1998.
10. Дадаян В.С. Макроэкономика для всех. - Дубно, 1996.
11. Долан Эдвин Дж. Макроэкономика. - СПб, 1994.
12. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроекономіка. - К.: Основи, 1996.
13. Економіка України / За ред. Б.Ф. Заболоцького. - Львів, 1997.
14. Казаков А.П., Минаев Н.В. Экономика. - М., 1996.
15. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. - М., 1989.
16. Костюк В.Н. Макроэкономика. - М., 1998.
17. Курс економической теории / Подред. М.Н. Чепурина. - Киров, 1994.
18. Лившиц А.Я. Инфляция: краткий курс. // Российский экономический журнал, 1992.
19. Луссе А. Макроэкономика: ключевые вопросы. -СПб., 1999.
20. Любимов Л.А., Раннева Н.А. Основы экономических занний.-М., 1997. - С. 254-268.
21. Макконнел К.Р., Брю С.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М., 1992.

 
 

Цікаве

Загрузка...