WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Теорія грошей та грошово-кредитного регулювання - Реферат

Теорія грошей та грошово-кредитного регулювання - Реферат


Реферат на тему:
Теорія грошей та грошово-кредитного регулювання
План
1. Основні категорії грошового ринку
2. Механізм створення грошей в банківській системі
3. Грошово-кредитна політика та її інструменти
4. Крива LM
5. Модель IS-LM
6. Нерівновага в моделі IS-LM
7. Вплив ГКП на економіку в короткому періоді
Механізм функціонування грошового ринку.
Готівкові гроші - паперові гроші і монети.
Безготівкові гроші - записи на банківських рахунках і внески в комерційних банках.
Грошова маса - сукупність готівкових і безготівкових грошей.
Грошовий ринок - ринок, де економічні суб'єкти купують необхідні їм ліквідні засоби, пускаючи в обіг короткострокові зобов'язання (банкноти).
Кредитний ринок (ринок позичкового капіталу) - ринок, що забезпечує рух фінансових засобів від тих, хто заощаджує, до тих, хто інвестує, зобов'язання що знаходяться в обігу, є довгостроковими.
Грошово-кредитний ринок - взаємодія грошового та кредитного ринків, де перерозподіляється грошова маса між окремими економічними суб'єктами з метою її використання на поточні і довгострокові потреби.
Грошова пропозиція - реальна грошова маса, яка складається із готівкових і безготівкових грошей.
MO- готівка поза банками;
МІ - гроші для операцій (готівка + кошти на розрахункових та побічних рахунках);
М2 - МІ + строкові депозити;
М3 - М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків;
L - М3 + елементи ринку цінних паперів (ліквідні активи -короткострокові - до 3 міс. - державні цінні папери, ощадні облігації, облігації державних внутрішніх позик);
D-L + закладні облігації та ін. аналогічні кредитні інструменти.
Ліквідність - можливість перетворення будь-якого активу в грошову форму без суттєвої втрати вартості і в короткий строк.
MS- пропозиція грошей,
М3 - широка грошова маса, Р - рівень цін.
Грошова пропозиція визначається Національним банком і не залежить від процентної ставки.
і - номінальна ставка процента (ціна грошей) на грошовому ринку (доход по вкладах).
Попит на гроші - попит на реальну грошову масу. Включає попит на гроші для угод і попит на гроші як активи.
Попит на гроші для угод - визначається їх функцією як засобу платежу.
MD1 - гроші для угод,
Y- реальний ВНП,
Р - рівень цін,
V- швидкість обігу грошової одиниці.
Або це рівняння Фішера:
MV = PY.
Попит на гроші як активи (як засіб збереження вартості). Виступає у формі грошей і у формі облігацій.
Попит на гроші як активи.
Сукупний попит на гроші - MDj + MD2.
Функція грошового попиту:
MD = L(Y,i)=kY-hi,j& MD - попит на гроші,
k - коефіцієнт еластичності грошового попиту за доходом; h - коефіцієнт еластичності грошового попиту за відсотковою ставкою.
Попит на гроші визначає також кембріджське рівняння.
k - коефіцієнт, який показує частку доходу, який населення зберігає в грошовій формі.
Модель грошового ринку MD - MS.
ІЕ - рівноважна ціна грошей, або альтернативна вартість зберігання грошей, які не приносять процента.
Вплив на грошовий ринок зміни пропозиції грошей.
Зміна пропозиції грошей пов'язана із відсотковою ставкою і ціною облігацій.
Відсотковий дохід - фіксована величина.
Банківська система. Механізм створення грошей.
Нацбанк регулює грошову пропозицію через комерційні банки. їх функції:
1. залучення грошей на депозит;
2. надання кредитів;
Зв'язок між цими функціями спирається на розподіл залучених коштів
на дві частини:
І 1. обов'язкові резерви, норма яких регламентується Нацбанком (3 -
15% від суми вкладів) - OR;
2. додаткові (наднормативні) резерви, створюються самостійно (DR).
Банківські резерви (R) = OR + DR. Норма банківських резервів:
R - банківські резерви, D - сума депозитних грошей,
r - загальна норма банківських резервів. II.
Кредитні гроші (МС):
MC = D-R.
Банківські резерви:
R = D o r, де
r - норма банківських обов'язкових резервів (обов'язкові безпроцентні внески до Нацбанку).
Грошова база країни (Н):
H = Rd + Rt + Rc + CY, де
Rd - сума обов'язкових резервів за вкладами до запитання,
Rt - сума обов'язкових резервів за строковими вкладами,
Rc - надноормативні резерви,
CY - готівка, що знаходиться в обігу.
Загальний розмір грошової бази країни визначають за балансом Національного банку.
Активи Нацбанку:
- Валютні резерви (ВР),
- Цінні папери (ЦП),
- Кредити комерційних банків (ККБ),
- Кредити уряду (КУ),
- Інші активи (ІА).
Пасиви Нацбанку:
- Готівкові гроші в обігу (ГГО),<
- Депозити комерційних банків (ДКБ),
- Депозити уряду (ДУ),
- Інші пасиви (ІП).
Активи = Пасиви, то
ВР + ЦП + ККБ + КУ + ІА = ГГО + ДКБ + ДУ + ІП.
Депозити комерційних банків - це резерви грошової системи.
Можливість створення грошей всією банківською системою визначається депозитним мультиплікатором.
, де
r = норма мінімальних банківських резервів.
Депозитний мультиплікатор - числовий коефіцієнт, який показує, у скільки разів зміниться грошова маса в результаті зміни вкладів у грошово-кредитну систему на одну одиницю.
Головна особливість комерційних банків - вони володіють здатністю створювати нові депозити. Це означає, що між початковим приростом депозитних грошей (??D) і створеними депозитами існує мультиплікативна залежність.
Механізм створення грошей спирається на дві умови:
1). Нацбанк визначає норму обов'язкових резервів і, відповідно, впливає на банківські резерви;
2). Використовуючи кредитні гроші, банківська система перетворює їх у нові депозити і таким чином збільшує банківські гроші.
Цей процес називається "багаторазове розширення (експансія) банківських депозитів".
Схема примноження депозитних грошей:
r = 0,2.
Банки Нові депозити ??D Резерви ?R Кредитні гроші ?МС
Банк 1 100 20 80
Банк 2 80 16 64
Банк 3 64 12,8 51,2
------------ -------------- -------------- --------------
Усього 500 100 400
З таблиці:
1). ???D = ??R + ??MC;
2). ??D1 = ??R
Суть: Банк 1 - залучив на свій депозит 100 грн. нових грошей.
I. Із цієї суми він 20 грн. (20%) відрахує в банківські резерви. Решта - 80 грн. - використовується для надання кредитів.
II. Згідно з дорученнями клієнтів Банку 1 ця сума буде передана в Банк 2 на розрахунковий рахунок продавців товарів, що їх закуповують клієнти. Банк 2 розподіляє їх за аналогічною схемою.
III. Процес створення депозитів закінчився тоді, коли жоден з банків у системі немає надлишку над 20% резервних вимог.
IV. Банківська система досягне рівноваги тоді, коли з цих 100 грн. нових депозитів все буде повністю використано на створення банківських резервів, або коли
??R = ???D1.
Нові гроші, сворені банками, це є прирістгрошової маси, або приріст грошової пропозиції.
Депозитний мультиплікатор:
Приріст грошової пропозиції:
Це - спрощена модель приросту MS лише із депозитних грошей. Насправді MS

 
 

Цікаве

Загрузка...