WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Ринок праці. Регулювання зайнятості та соціальних проблем - Реферат

Ринок праці. Регулювання зайнятості та соціальних проблем - Реферат


20,08
1,08
0,61
0,38
0,27
0,31
0,15
Проблема багатства і бідності.
В умовах ринку населення розшаровується за рівнем доходу (відбувається поляризація суспільства). Американський економіст Макс Лоренц застосував специфічну криву для аналізу розподілу доходів у суспільстві, яку названо "Крива Лоренца", або "Лук Лоренца".
Крива Лоренца.
1) по горизонтальній осі відкладається частка сімей у % від їх загальної кількості (по 10% чи 20% - децилі чи квінтилі);
2) по вертикальній осі відкладається частка доходів сімей від загальної їх суми (по 10% чи по 20%);
3) лінія ОЕ - пряма абсолютної рівності в розподілі доходів, яка показує, що 20% сімей отримує 20% доходів, 30% сімей - 30% і т.д.;
4) лінія EF - пряма абсолютної нерівності в розподілі доходів, яка показує, що найбідніші сім'ї отримують дохід, близький до 0, а найбагатші концентрують більшу частину національного багатства;
5) крива ОАВСDЕ - крива Лоренца. Чим блище крива Лоренца розташована до лінії ОЕ, тим менша нерівність у розподілі, а чим більше вигнута крива - тим більша нерівність у розподілі доходів між сім'ями.
Криву Лоренца використовують для регулювання доходів:
1) для визначення заходів по підвищенню доходів найбідніших сімей (дотації, компенсації, мінімум неоподатковуваного доходу);
2) для введення диференційованих ставок оподаткування;
3) для попередження соціальної напруги (коли найбідніші 40% сімей починають усі разом отримувати менше12% доходу, може виникнути політична нестабільність);
4) для упередження небажаного абсолютного вирівнювання доходів, щоб не знищити стимулів до продуктивної праці.
Коефіцієнт Джіні
G - показник ступені нерівності в доходах;
G = 0 - абсолютна рівність у розподілі доходів;
G =1 - абсолютна нерівність в розподілі доходів;
0- мінімальна зарплата = 23 середньої зарплати (норматив МОП)
- прожитковий мінімум = 50% середньої зарплати
Ці категорії відображають рівень економічного розвитку країни.
Оцінка соціального стану населення .
Структура системи соціального захисту.
- індексація доходів,
- система соціальної допомоги,
- система соціального страхування,
- соціальні компенсатори.
В умовах інфляції індексація номінальних доходів повинна відбуватися відповідно до індекса цін за даний період.
Система соціальної допомоги включає:
- пенсії.
- допомогу по безробіттю,
- допомогу на перекваліфікацію,
- безплатна медична допомога,
- безплатна освіта,
- допомога на житлове будівництво.
Система соціального страхування передбачає страхування:
- пенсійне,
- медичне,
- на випадок безробіття,
- по нещасних випадках.
Соціальні компенсатори - це цільові програми для підтримання рівня доходів малозабезпечених верств населення відповідно до зміни індекса роздрібних цін. Це:
- продовольчі талони,
- талони на одяг, житло, ліки,
- талони для проїзду,
- цільові дотації багатодітним сім'ям,
- доплати підприємств своїм працівникам.
ЛІТЕРАТУРА
1. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. -Ростов-на-Дону, 1996. - С.169-176.
2. Базилевич В.Д. та ін. Макроекономіка, опорний конспект лекцій. -К., 1997.
3. Баликоев В.В. Общая экономическая теория -Новосибирск. 1997.- С. 338-346.
4. Барр Раймон. Политэкономия. - М., 1995.
5. Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. - К., 1998.
6. Введение в рыночную экономику / Под ред. А.Я. Лифшица. -М., 1994.
7. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика - СПб, 2000.
8. Гальперин В.М. и др. Макроэкономика. - СПб, 1997.
9. Гальчинський А. Теорія грошей. - К.: Основи, 1998.
10. Дадаян В.С. Макроэкономика для всех. - Дубно, 1996.
11. Долан Эдвин Дж. Макроэкономика. - СПб, 1994.
12. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроекономіка. - К.: Основи, 1996.
13. Економіка України / За ред. Б.Ф. Заболоцького. - Львів, 1997.
14. Казаков А.П., Минаев Н.В. Экономика. - М., 1996.
15. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. - М., 1989.
16. Костюк В.Н. Макроэкономика. - М., 1998.
17. Курс економической теории / Под ред. М.Н. Чепурина. - Киров, 1994.
18. Лившиц А.Я. Инфляция: краткий курс. // Российский экономический журнал, 1992.
19. Луссе А. Макроэкономика: ключевые вопросы. -СПб., 1999.
20. Любимов Л.А., Раннева Н.А. Основы экономических занний.-М., 1997. - С. 254-268.
21. Макконнел К.Р., Брю С.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М., 1992.
22. Макроекономіка / За ред. А.Г. Савченка. - К.,1995,1999.
23. Макроэкономика / Под ред. Е.Б. Яковлевой. - СПб, 1997.
24. Макроэкономика / Под ред. И.П. Николаевой. - М., 1998.
25. Макроэкономическая теория // Российский экономический журнал, 1994. - №12; 1995. -№8.
26. Мэнкью Г. Макроэкономика. - М., 1994.
27. Основы экономической теории / Под ред. В.Д. Камаева. - М., 1996.
28. Петюх В.Н. Рыночная экономика. - К., 1995.
29. Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз. - К., 2000.
30. Савченко А.Г. Макроекономіка. -К., 1999. - Глава 12, 1995.- Глава 13.
31. Радионова І. Макроекономіка та економічна політика. - К., 1996.
32. Савченко А.Г. Макроекономіка. Навчально-методичний посіб-ник для самостійного вивчення дисципліни. - К., 2000.
33. Сакс Дж Д., Ларрел Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный под-ход. - М., 1996.
34. Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К., 1995.
35. Соболев В.М. Макроэкономика. - Харьков, 1997.
36. Современня экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова. - Ростов-на-Дону, 1996.
37. Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві. Навчальний посібник. - К.: видавництво УАДУ при Президентові України. - 1998.
38. Теоретическая экономика. Политэкономия / Под ред. Г.П. Жу-равлевой и Н.Н. Мильчаковой. - М., 1997.
39. Учебник по основам экономической теории / Под ред. В.Д. Ка-маева. -М., 1995.
40. Фишер С., Дорнбуш Ф. Экономика. - М., 1993.
41. Черников Д. Макроэкономическая теория // Российский экономический журнал. - 1992.

 
 

Цікаве

Загрузка...