WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна рівновага - Реферат

Макроекономічна рівновага - Реферат

зарплата як чинник ринку робочої сили;
- загальний рівень цін як чинник попиту на ринку товарів;
- ставка проценту як чинник розподілу сукупного попиту (при його незмінній величині).
Класична модель макрорівноваги.
Загальна рівновага національного ринку.
Рівновагу національного ринку в цілому можна прослідкувати через взаємозв`язок товарного, грошового ринків та ринку праці.
Отже, рівновага національного ринку визначається рівноважними:
- ставкою номінального процента;
- досягом випуску ВНП;
- рівноважною зайнятістю;
- рівноважною ставкою реальної зарплати.
Як вплине гнучкість зарплати на загальну рівновагу?
Отже, гнучкість зарплати дозволяє автоматично регулювати зайнятість до стану повної зайнятості і врівноважувати товарний та грошовий ринки.
У випадку жорсткої зарплати, коли на зниження її номіналу встановлюються обмеження (законодавчо визначений мінімум, діяльність профспілок), зарплата є нееластичною і тому зв`язок "зарплата - ціни - зміщення кривої LM" не працює і тому на ринку зберігається вимушене безробіття.
МодельМанделла-Флемінга (рівновага товарного, грошового і зовнішнього ринків).
В сучасних умовах економіка кожної окремої країни є частиною єдиної світової економіки. Модель Манделла-Флемінга дає можливість пояснити поняття економічної рівноваги саме у відкритій економіці.
Вона використовує і розвиває модель IS-LM. Цей розвиток полягає в тому, що до моделі включено нові змінні:
- чистий експорт - NX;
- світові ставку процента - i *;
- реальний курс національної валюти - q;
Модель розрахована на малу відкриту економіку.
Пояснення до графіка.
1) Графік є зображенням трьох рівнянь з трьома невідомими (y,i,q) у координатах y та i.
2) Новим у моделі IS-LM є додаткове розміщення на ньому лінії вітчизняної ставки процента, що збігається із світовою i = i* ;
3) Три лінії перетинаються в точці А, яка демонструє стан рівноваги товарного і зовнішнього ринків;
4) Лінії і*1 та і*2 показують можливі ситуації, коли світова ставка процента є вищою чи нижчою за вітчизняну. Відновлення рівноваги відбувається за рахунок зсувів лінії IS ліворуч чи праворуч.
1) графік показує рівновагу товарного і грошового ринків за умови, що ставка процента незмінна і дорівнює світовій;
2) лінія LM побудована як вертикальна, оскільки за формулою
кривої LM, M/P = ky - hi, то курс валюти її не визначає;
3) крива IS нахилена вниз зліва направо, оскільки при збільшенні курсу валюти чистий експорт, а з ним і всі сукупні витрати зменшуються, а при зменшенні, навпаки, збільшуються (між у та q існує обернена залежність).
Дослідження моделі Манделла-Флемінга в координатах y та q (з урахуванням змін в обмінному курсі валюти), дає можливість зробити висновки про ряд наслідків різних варіантів державної політики:
а) вплив бюджетно-податкової, грошової та зовнішньоторговельної політики на ВНП залежить від того, який у країні запроваджено обмінний курс: "плаваючий" чи зіпсований;
б) у разі "плаваючого" обмінного курсу стимулююча бюджетно-податкова політика спричиняє підвищення курсу при незмінному випуску, стимулююча грошова політика підвищення курсу і зростання випуску, стимулююча зовнішньоторговельна політика підвищення курсу при незмінному випуску;
в) у разі фіксованого обмінного курсу стимулююча бюджетно-податкова політика спричиняє збільшення випуску, стимулююча грошова політика виявляється неможливою, стимулююча зовнішньоторговельна політика забезпечує зростання випуску.
ЛІТЕРАТУРА
1. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. -Ростов-на-Дону, 1996. - С.169-176.
2. Базилевич В.Д. та ін. Макроекономіка, опорний конспект лекцій. -К., 1997.
3. Баликоев В.В. Общая экономическая теория -Новосибирск. 1997.- С. 338-346.
4. Барр Раймон. Политэкономия. - М., 1995.
5. Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. - К., 1998.
6. Введение в рыночную экономику / Под ред. А.Я. Лифшица. -М., 1994.
7. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика - СПб, 2000.
8. Гальперин В.М. и др. Макроэкономика. - СПб, 1997.
9. Гальчинський А. Теорія грошей. - К.: Основи, 1998.
10. Дадаян В.С. Макроэкономика для всех. - Дубно, 1996.
11. Долан Эдвин Дж. Макроэкономика. - СПб, 1994.
12. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроекономіка. - К.: Основи, 1996.
13. Економіка України / За ред. Б.Ф. Заболоцького. - Львів, 1997.
14. Казаков А.П., Минаев Н.В. Экономика. - М., 1996.
15. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. - М., 1989.
16. Костюк В.Н. Макроэкономика. - М., 1998.
17. Курс економической теории / Под ред. М.Н. Чепурина. - Киров, 1994.
18. Лившиц А.Я. Инфляция: краткий курс. // Российский экономический журнал, 1992.
19. Луссе А. Макроэкономика: ключевые вопросы. -СПб., 1999.
20. Любимов Л.А., Раннева Н.А. Основы экономических занний.-М., 1997. - С. 254-268.
21. Макконнел К.Р., Брю С.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М., 1992.
22. Макроекономіка / За ред. А.Г. Савченка. - К.,1995,1999.
23. Макроэкономика / Под ред. Е.Б. Яковлевой. - СПб, 1997.
24. Макроэкономика / Под ред. И.П. Николаевой. - М., 1998.
25. Макроэкономическая теория // Российский экономический журнал, 1994. - №12; 1995. -№8.
26. Мэнкью Г. Макроэкономика. - М., 1994.
27. Основы экономической теории / Под ред. В.Д. Камаева. - М., 1996.
28. Петюх В.Н. Рыночная экономика. - К., 1995.
29. Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз. - К., 2000.
30. Савченко А.Г. Макроекономіка. -К., 1999. - Глава 12, 1995.- Глава 13.
31. Радионова І. Макроекономіка та економічна політика. - К., 1996.
32. Савченко А.Г. Макроекономіка. Навчально-методичний посіб-ник для самостійного вивчення дисципліни. - К., 2000.
33. Сакс Дж Д., Ларрел Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный под-ход. - М., 1996.
34. Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К., 1995.
35. Соболев В.М. Макроэкономика. - Харьков, 1997.
36. Современня экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова. - Ростов-на-Дону, 1996.
37. Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві. Навчальний посібник. - К.: видавництво УАДУ при Президентові України. - 1998.
38. Теоретическая экономика. Политэкономия / Под ред. Г.П. Жу-равлевой и Н.Н. Мильчаковой. - М., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...