WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Фіскальний механізм та фіскальне регулювання - Реферат

Фіскальний механізм та фіскальне регулювання - Реферат

від підвищення цін;
- S КE1W - втрата виробників від скорочення обсягів виробництва.
Фіскальна політика, спрямована на пропозицію.
Фіскальна політика є головним елементом кейнсіанської теорії макроекономічного регулювання, особливість кейнсіанської теорії полягає в тому, що об'єктом фіскальних заходів держави є сукупний попит.
Економічна теорія і практика економіки пропозиції свідчать про те, що заходами фіскальної політики можна впливати і на пропозицію.
Вплив фіскальної політики на AS досягається за допомогою податків.
Припустимо, що має місце скорочення виробництва і держава застосовує стимулюючу фіскальну політику.
Вплив фіскальної політики на стимулювання пропозиції.
Фіскальна політика, спрямована на стримування виробництва.
Стримування виробництва здійснюється за допомогою підвищення податків на споживачів і на виробників.
Оптимізація ставки податків.
Крива Лаффера.
Залежність між доходами державного бюджету і динамікою податкових ставок.
Американський економіст А.Лаффер довів, що результатом зниження податків є економічне піднесення і зростання доходів держави. Надмірне підвищення податків знижує стимули до капіталовкладень, гальмує НТП і економічне зростання.
Оптимальний розмір податків R1 забезпечує максимальні надходження до держбюджету ( у1 max ). При 100% оподаткуванні доходи бюджету дорівнюють нулю ( ніхто не хоче працювати задарма ).
Фіскальна політика і державний бюджет. Концепція функціональних фінансів. Ефект "витіснення".
1) Дефіцит бюджету
Gp - державні закупки;
Gt - державні трансфертні виплати;
- проценті виплати (і ) по державному боргу (РД).
2) Структурний дефіцит бюджету
уF- доход в умовах повної зайнятості.
3) Циклічний дефіцит ДБ
.
4) Державний борг дорівнює сумі емісії державних облігацій ( для розвинутих країн ).
РД - державний борг (public debt);
- сума емісіїцінних паперів.
5) Державне бюджетне обмеження (рікардіанське рівняння )
;
і - процентні виплати по ДБ.
Циклічне балансування держбюджету
6) Залежність між поточним бюджетним дефіцитом і темпами економічного зростання
g - частка державної заборгованості ( РД ) в ВНП ( у );
n - темп економічного зростання;
t - період часу.
Дефіцит держбюджету в момент часу t:
звідки:
Це - залежність між часткою дефіциту держбюджету в ВНП і темпами ЄЗ.
Чим вищі темпи ЄЗ, тим більше рівень дефіциту ДБ може витримати економіка країни.
7) Зв'язок ДБ з інфляцією
де
- рівень інфляції;
М - пропозиція грошей;
Р - рівень цін;
- інфляційний податок на реальні грошові залишки;
- рівень реальних грошових залишків ( купівельна спроможність номінальних грошових коштів, які знаходяться в даний період у населення ).
8) Бюджетне сальдо ( БS )
BS= T-G
t - чисті податки.;
a) Фактичне BS ( стан ДБ в умовах фактичної зайнятості )
, де
t? - середній коефіцієнт податків;
- фактичне надходження до ДБ;
b) Потенційне бюджетне сальдо
, де
ур - потенційний дохід в умовах повної зайнятості;
c) Циклічне BS
BSc=BS - BSp
В умовах неповної зайнятості ДБ втрачає певну величину доходів.
1. Ефект витіснення в моделі AD-AS.
2. Ефект "витіснення" в кейсіанській моделі.
1. Ефект витіснення в моделі IS-LM.
Вплив збалансованого бюджету на обсяг національного доходу.
Якщо t=G, то
Отже, G (або Т) = у.
ЛІТЕРАТУРА
1. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. -Ростов-на-Дону, 1996. - С.169-176.
2. Базилевич В.Д. та ін. Макроекономіка, опорний конспект лекцій. -К., 1997.
3. Баликоев В.В. Общая экономическая теория -Новосибирск. 1997.- С. 338-346.
4. Барр Раймон. Политэкономия. - М., 1995.
5. Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. - К., 1998.
6. Введение в рыночную экономику / Под ред. А.Я. Лифшица. -М., 1994.
7. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика - СПб, 2000.
8. Гальперин В.М. и др. Макроэкономика. - СПб, 1997.
9. Гальчинський А. Теорія грошей. - К.: Основи, 1998.
10. Дадаян В.С. Макроэкономика для всех. - Дубно, 1996.
11. Долан Эдвин Дж. Макроэкономика. - СПб, 1994.
12. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроекономіка. - К.: Основи, 1996.
13. Економіка України / За ред. Б.Ф. Заболоцького. - Львів, 1997.
14. Казаков А.П., Минаев Н.В. Экономика. - М., 1996.
15. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. - М., 1989.
16. Костюк В.Н. Макроэкономика. - М., 1998.
17. Курс економической теории / Под ред. М.Н. Чепурина. - Киров, 1994.
18. Лившиц А.Я. Инфляция: краткий курс. // Российский экономический журнал, 1992.
19. Луссе А. Макроэкономика: ключевые вопросы. -СПб., 1999.
20. Любимов Л.А., Раннева Н.А. Основы экономических занний.-М., 1997. - С. 254-268.
21. Макконнел К.Р., Брю С.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М., 1992.
22. Макроекономіка / За ред. А.Г. Савченка. - К.,1995,1999.
23. Макроэкономика / Под ред. Е.Б. Яковлевой. - СПб, 1997.
24. Макроэкономика / Под ред. И.П. Николаевой. - М., 1998.
25. Макроэкономическая теория // Российский экономический журнал, 1994. - №12; 1995. -№8.
26. Мэнкью Г. Макроэкономика. - М., 1994.
27. Основы экономической теории / Под ред. В.Д. Камаева. - М., 1996.
28. Петюх В.Н. Рыночная экономика. - К., 1995.
29. Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз. - К., 2000.
30. Савченко А.Г. Макроекономіка. -К., 1999. - Глава 12, 1995.- Глава 13.
31. Радионова І. Макроекономіка та економічна політика. - К., 1996.
32. Савченко А.Г. Макроекономіка. Навчально-методичний посіб-ник для самостійного вивчення дисципліни. - К., 2000.
33. Сакс Дж Д., Ларрел Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный под-ход. - М., 1996.
34. Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К., 1995.
35. Соболев В.М. Макроэкономика. - Харьков, 1997.
36. Современня экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова. - Ростов-на-Дону, 1996.
37. Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві. Навчальний посібник. - К.: видавництво УАДУ при Президентові України. - 1998.
38. Теоретическая экономика. Политэкономия / Под ред. Г.П. Жу-равлевой и Н.Н. Мильчаковой. - М., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...