WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Економічне зростання - Реферат

Економічне зростання - Реферат


Реферат на тему:
Економічне зростання
ПЛАН
1. Суть економічного зростання: типи, ресурси, темпи
2. Фактори економічного зростання. "Залишок Солоу". Графічний аналіз економічного зростання
3. Сучасні тенденціїї в економічному зростанню. Проблема переходу до інноваційного типу економічного розвитку
4. Моделі економічного зростання
Суть економічного зростання: типи, ресурси, темпи.
Економічне зростання - це зміна результатів функціонування економіки і спожитих (використаних) ресурсів. Кінцевою метою економічного зростання є споживання.
Економічний розвиток - це перехід від одного стану економіки до іншого, коли в новому періоді не лише збільшується виробництво товарів і послуг, але й впроваджується виробництво нових з використанням нових технологій.
Економічне зростання становить зміст економічного розвитку, є його складовою частиною.
Економічне зростання відбиває кількісні зміни в економіці, а економічний розвиток - якісні зміни.
Основні типи економічного зростання:
- екстенсивний,
- інтенсивний.
Основні показники економічного зростання:
- реальний ВНП,
- структура реального ВНП,
- реальний ВНП на душу населення,
- темпи економічного зростання.
Темп зростання ,
За темпами економічного зростання розрізняють:
- високі,
- низькі,
- нульові,
- від'ємні.
Суть економічного зростання розкриває така модель:
1) ізокванти показують комбінації праці і капіталу, необхідні для виробництва 50 і 100 одиниць продукту;
2) лінія оу показує лінію економічного зростання, що проходить через точки В2 і В1. Перехід від В1 до В2 означає, що зміна комбінації праці і капіталу K1L1 на K2L2 викликає приріст продукту від 50 до 100 одиниць;
3) відношення та називається продуктивність праці;
4) відношення та називається капіталовіддача або коефіцієнт капіталу;
5) між темпами зміни праці і капіталу та темпами росту ВНП (у) існує певна пропорційність
- якщо темпи зміни L, K, y є однаковими, то має місце постійна віддача за рахунок масштабів виробництва;
- якщо темпи зміни L та K вищі за темпи зростання у, то має місце спадаюча віддача від масштабів виробництва;
- якщо темпи зростання L та К нижчі за темпи зростання у, то має місце зростаюча віддача від масштабів виробництва.
Ресурси економічного зростання:
- природні ресурси,
- трудові ресурси,
- основний капітал,
- НТП.
Показниками ефективності використання ресурсів є відповідно:
- ресурсомісткість,
- продуктивність праці,
- фондо (капітало) віддача,
- підвищення ефективності суспільного виробництва.
Фактори економічного зростання. Графічний аналіз економічного зростання.
Макроекономічні фактори економічного зростання можна поділити на три групи:
1) фактори попиту,
2) фактори пропозиції,
3) фактори розподілу.
До факторів пропозиції включають фактично ресурси економічного зростання:
- кількість і якість природних ресурсів,
- кількість і якість трудових ресурсів,
- обсяг основного капіталу,
- нові технології - НТП.
Ці фактори визначають спроможність до економічного зростання. Реальне зростання по суті виражають два наступних фактори:
Фактори попиту - сукупний попит суспільства, який складається із:
- споживчих витрат населення,
- інвестиційних витрат підприємств,
- державних витрат.
Фактори розподілу - рівень розподілу зростаючих обсягів ресурсів між галузями та комплексами економіки з метою отримання максимальної кількості корисної продукції.
Взаємодію факторів виробництва відображає крива виробничих можливостей, яка показує поєднання варіантів випуску різноманітної продукції, яка може бути виготовлена при даній кількості і якості природних, трудових ресурсів та основного капіталу за даного рівня технологічного потенціалу.
А - інвестиційні товари.
В - споживчі товари.
Реальна ситуація в економіці може відображатись такими графіками :
1) Темпи виробництва інвестиційних товарів вищі за темпи виробництва споживчих товарів:
2) Темпи виробництва споживчих товарів вищі за темпи виробництва інвестиційних товарів:
3) Пріоритет віддано інвестиційним товарам, які забезпечують більші виробничі потужності у майбутньому і більше економічне зростання:
4) Пріоритет віддано споживчим товарам і темпи економічного зростання знижуються, хоча а мають місце.
Отже, криву виробничих можливостей можна використати для:
- аналізу поточного стану економіки,
- визначення стратегії економічної політики держави.
Економічне зростання можна також охарактеризувати за допомогою моделі AD - AS.
Економічне зростання характеризується зміщенням кривої AS вправо вниз, що супроводжується одночасним зниженням цін від Р до Р1 і ростом обсягів реального ВНП від у до у1 .
Сучасні тенденції та джерела економічного зростання. "Залишок Солоу". Проблема переходу до інноваційного типу економічного розвитку.
Як уже відомо, факторами і ресурсами ЕЗ є:
- праця,
- капітал,
- земля (природні ресурси).
Аналіз зроблений рядом вчених, дозволив виявити внесок кожного із факторів у економічне зростання, виявивши основні тенденції економічного зростання, характерні для розвинених країн.
1. Чисельність населення і робочої сили зростала повільнішими темпами, ніж основний капітал, що означало підвищення капіталоозброєності виробництва;
2. Відчутна виразна тенденція до зростання заробітної плати, що випливає з росту капіталоозброєності та постійного технічного прогресу;
3. Частина заробітної плати в національному доході змінювалась дуже повільно у довгостроковому періоді;
4. Значні коливання мали місце у реальних % ставок і нормі прибутку, особливо протягом ділового циклу, але чіткої тенденції до підвищення чи до зниження в цьому столітті не спостерігалось;
5. Капіталомісткість (відношення капіталу до обсягу продукту) мала більшу тенденцію до падіння, ніж до росту, як можна було б сподіватися з моделі нагромадження капіталу;
6. Відношення національних заощаджень та інвестицій до ВНП протягом більшої частини ХХ ст. було стабільним. Проте з 1980р. в розвинутих країнах почалося падіння норми національних заощаджень;
??) - відрізок АС;
- точка К2 означає, що капіталу інвестується менше, ніж вибуває (І> ??) - відрізок ВД.
2) якщо рівень інвестицій перевищує рівень вибуття (І> ??), то це означає нарощування запасу капіталу ( рух йде від К1 доК*)
3) якщо рівень інвестицій є меншим (І> ??), то це означає абсолютне зменшення запасу капіталу ( йде рух від К2до К*).
Стаціонарний стан економіки.
ОА - динаміка валових інвестицій
ОВ - динаміка амортизації
ОЕ - заштрихований - динаміка чистих інвестицій
Точка Е - стаціонарний стан економіки (в точці К1), який відповідає існуючій нормі

 
 

Цікаве

Загрузка...