WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Теорія економічного циклу. Антициклічне регулювання - Реферат

Теорія економічного циклу. Антициклічне регулювання - Реферат

кон'юктури у такій послідовності U0n: II > I > IV > III, тобто профспілка головну увагу звертає на частку праці в НД. Кожній із сторін відомі предпочтенія іншої сторони.
В цих умовах профспілка мислить так. Якщо погодиться на низьку ставку зарплати, то з 8 можливих в економіці станів І і ІІ підприємці оберуть стан ІІІ, а при вимогах високої ставки заробітної плати підприємцям прийдеться обирати між ІІ і ІV станом і вони зупиняться на ІV. Відповідно від рішення профспілки залежить виникнення в економіці ситуації ІІІ чи ІV. При ІV стані ситуація буде характеризуватися великим безробіттям і скороченням обсягу реалізації капіталу через недостатнє інвестування.
Довгочасне перебування в такій ситуації може побудити профспілку змінити систему своїх переваг. Тепер вони будуть орієнтуватися і на заробітну плату і на рівень зайнятості. Тоді школа цінностей профспілки змініться U1н : I > II > III >IV.
Це зміна зображена у таблиці:
Оскільки підприємці не змінили переваг, то профспілка, як і раніше може обирати лише між станами ІІІ і ІV. При новій системі вона обере стан ІІІ, який і встановиться в економіці, оскільки при низькій ціні праці дивіденди будуть найбільшими при малих інвестиціях.
Внаслідок зниження ставки зарплати і приросту зайнятості у підприємців зростуть прибутки. В очікуванні під'йому економіки підприємці при виборі стратегії поведінки будуть спиратися на ріст інвестицій. Це змінить шкалу переваг так
U1u : II > III > II > IV.
Якщо віддати перевагу U1u з варіантів з низькою ставкою зарплати підприємці виберуть варіант І, а в умовах високої ставки - варіант ІІ. Відповідно, профспілці прийдеться обирати між ситуаціями І і ІІ. При перевагах U1u він вибере стан І.
Антикризова політика.
Антикризова (кон,юнктурна) політика направлена на регулювання коливань економічної активності в суспільстві в період передкризового становища і запобігання розвитку економічних криз.
Двома основними періодами які повинні знаходитись під особливим контролем у цьому зв'язку є періоди депресії і буму
Характерні риси депресії:
· скорочення виробничих інвестицій;
· збільшення запасів;
· скорочення попиту на робочу силу;
· різке падіння норми чистого прибутку;
· падіння обсягу продажу;
· скорочення кількості нових заказів;
· скорочення попиту на кредитні ресурси.
Характерні риси пожвавлення:
· перехід до стійкого розширення виробництва;
· зростання попиту на активні елементи засобів виробництва (устаткування, машини, механізми тощо);
· зростання попиту на сировину (метал, паливо, енергія і т. ін.);
· зростання попиту на робочу силу;
· зростання заробітної плати і відповідно попиту на товари особистого споживання.
Характерні риси економічного буму:
· значний приріст виробничих інвестицій;
· скорочення запасів;
· різке зростання попиту на робочу силу;
· значний приріст загального рівня цін.
Найважливіші заходи антикризової політики
В ПЕРІОДИ БУМІВ В ПЕРІОДИ ДЕПРЕСІЇ
Грошово-кредитна політика
Збільшення облікової ставки Зниження облікової ставки
Продаж державних цінних паперів на відкритому ринку Купівля державних цінних паперів на відкритому ринку
Підвищення норми обов'язкових банківських резервів Зниження норми обов'язкових банківських резервів
Фіксальна політика
Скорочення витрат держбюджету Додаткові витрати держбюджету
Збільшення податкових ставок Зменшення податкових ставок
Політика заробітної плати і тарифів
Зниження заробітної плати Зростання заробітної плати
Політика державних інвестицій
Скорочення державного будівництва Прискорення виконання інвестиційних програм
ЛІТЕРАТУРА
1. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. -Ростов-на-Дону, 1996. - С.169-176.
2. Базилевич В.Д. та ін. Макроекономіка, опорний конспект лекцій. -К., 1997.
3. Баликоев В.В. Общая экономическая теория -Новосибирск. 1997.- С. 338-346.
4. Барр Раймон. Политэкономия. - М., 1995.
5. Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. - К., 1998.
6. Введение в рыночную экономику / Под ред. А.Я. Лифшица. -М., 1994.
7. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика - СПб, 2000.
8. Гальперин В.М. и др. Макроэкономика. - СПб, 1997.
9. Гальчинський А. Теорія грошей. - К.: Основи, 1998.
10. Дадаян В.С. Макроэкономика для всех. - Дубно, 1996.
11. Долан Эдвин Дж. Макроэкономика. - СПб, 1994.
12. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроекономіка. - К.: Основи, 1996.
13. Економіка України / За ред. Б.Ф. Заболоцького. - Львів, 1997.
14. Казаков А.П., Минаев Н.В. Экономика. - М., 1996.
15. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. - М., 1989.
16. Костюк В.Н. Макроэкономика. - М., 1998.
17. Курс економической теории / Под ред. М.Н. Чепурина. - Киров, 1994.
18. Лившиц А.Я. Инфляция: краткий курс. // Российский экономический журнал, 1992.
19. Луссе А. Макроэкономика: ключевые вопросы. -СПб., 1999.
20. Любимов Л.А., Раннева Н.А. Основы экономических занний.-М., 1997. - С. 254-268.
21. Макконнел К.Р., Брю С.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М., 1992.
22. Макроекономіка / За ред. А.Г. Савченка. - К.,1995,1999.
23. Макроэкономика / Под ред. Е.Б. Яковлевой. - СПб, 1997.
24. Макроэкономика / Под ред. И.П. Николаевой. - М., 1998.
25. Макроэкономическая теория // Российский экономический журнал, 1994. - №12; 1995. -№8.
26. Мэнкью Г. Макроэкономика. - М., 1994.
27. Основы экономической теории / Под ред. В.Д. Камаева. - М., 1996.
28. Петюх В.Н. Рыночная экономика. - К., 1995.
29. Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз. - К., 2000.
30. Савченко А.Г. Макроекономіка. -К., 1999. - Глава 12, 1995.- Глава 13.
31. Радионова І. Макроекономіка та економічна політика. - К., 1996.
32. Савченко А.Г. Макроекономіка. Навчально-методичний посіб-ник для самостійного вивчення дисципліни. - К., 2000.
33. Сакс Дж Д., Ларрел Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный под-ход. - М., 1996.
34. Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К., 1995.
35. Соболев В.М. Макроэкономика. - Харьков, 1997.
36. Современня экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова. - Ростов-на-Дону, 1996.
37. Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві. Навчальний посібник. - К.: видавництво УАДУ при Президентові України. - 1998.
38. Теоретическая экономика. Политэкономия / Под ред. Г.П. Жу-равлевой и Н.Н. Мильчаковой. - М., 1997.
39. Учебник по основам экономической теории / Под ред. В.Д. Ка-маева. -М., 1995.
40. Фишер С., Дорнбуш Ф. Экономика. - М., 1993.
41. Черников Д. Макроэкономическая теория // Российский экономический журнал. - 1992.
42. Шишов А. Л. Макроэкономика - М., 1997.
43. Экономика / Под ред. А. И. Архипова. - М., 1998.
44. Экономика / Под ред. А.С. Булатова. - М., 1997.
45. Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина.-СПб, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...