WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Теорія економічного циклу. Антициклічне регулювання - Реферат

Теорія економічного циклу. Антициклічне регулювання - Реферат

житті не існує постійних коефіцієнтів мультиплікації і акселерації у силу дії таких змінних факторів як НТП, сальдо торгового балансу, товарні запаси, ступінь монополізації в-ва.
4. Ефект акселератора. Взаємодія мультиплікатора та акселератора. а) Аналіз чинників економічного циклу показує, що протягом тривалого часу, незалежно від досягнутого рівня доходу, запас інвестиційних благ відповідатиме цьому рівневі, а нові чисті інвестиції можуть скоротитися до нуля, якщо відбудеться зростання доходу, вдосконалення техніки або нове зниження норми %. Перший з цих процесів, який показує, що попит на інвестиції може бути спричинений зростанням продажу товарів і доходу , дістав назву "принцип акселерації".
Суть принципу акселерації:
Коли продаж товарів, які випускає підприємство, зротає на кілька %, то виробництво машин для випуску цих товарів збільшується у декілька разів.
Це є ефект прискорюваного (акселеративного) впливу змін у споживанні на рівень інвестицій. Він означає, що невеликий приріст споживчого продажу товарів зумовлює поштовх до набагато більшого росту інвестиційних витрат (згадати похідні інвестиції). Далі, щоб не зменшилися інвестиції, слід підтримати зростаюче споживання.
Акселератор - це коефіцієнт, що характеризує зв'язок між зміною доходу (споживання ) і чистими інвестиціями,
А=
Або інше: в= _ акселератор, це прирістна капіталомісткість продукції в або _ коефіцієнт, який показує , скільки одиниць додадкового капіталу потрібнно для виробництва додаткової одиниці продукції.
Коефіцієнт в використовують для визначення індуційованих інвестицй
І =в в-
акселератор - національний доход в
поточному році
- національний доход базовому році .
Із коефіцієнта акселератора випливає висновок , що депресія може виникнути саме через те , що скоротилися темпи зростання споживання . (як це є в Україні тепер ) .
За відсутності інвестування почнеться скорчення виробництва у галузях , що виробляють засоби виробництва , що ще більше підсилює депресійні явища , зменшє доходи і , відповідно , витрати працівників на споживчі товари , у кінцевому підсумку все це породжує інфляцію . Очевидно , що принцип акселерації є натужним факатором , що породжує нестабільність економіки .
Напрями впливу акселератора
1) Якщо продаж товарів змінюється , то через принцип акселерації підсилюються чи зменшуються коливання економіки ;
- в момент підвищення він спричинює зростання чистих інвестицій ,
- в момент спаду з такою ж силою спонукає до чистого дезінвестування ( тобто , продажу частини засобів виробництва на ринку використовуваного обладнання ) .
2) Протягом тривалого періоду , якщо економічна система зростатиме внаслідок збільшення населення або піднесення реальних доходів , принцип акселерації діє як стимулюючий фактор : зростання ВНП викликає екстенсивне збільшення капіталу , що , в свою чергу , спричиняє пожвавлений попит на інвестиційні товари та відносно високу зайнятість ,
Приклад : в=3
= = =60
Для визначення величини індуційованих інвестицій використовуємо формулу:
I варіант. Рівномірний ріст національного доходу,
Оскільки зміна доходу , починаючи з 1-го періоду є постійною величиною (30) , то рівень індуційованих інвестицій , що з'являються 2-му періоді в подальшому залишається незмінним (90) .
ІІ варіант . Нерівномірний ріст національного доходу .
Умова - національний доход ( ) в кожному наступному періоді зростає , але величина приросту то збільшується , то зменшується .
При постійному , але нерівномірному рості доходу коливання величини приросту останнього обумовлює то збільшення , то зменшення індукованих інвестицій (теж їх коливання )
ІІІ варіант Нерівномірні коливання національного доходу ,
Умова - національний доход ( ) то росте , то спадає.
Графік показує , що нерівномірні коливання доходу ( ) викликають ще більш сильні за амплітудою коливань коливання інвестицій , наприклад , якщо в попередньому періоді доходу падав , то інвестиції побочного періоду набувають від'ємного значення економічний зміст даного явища полягає в тому , що чисті інвестиції ( ) тут відсутні , а кошти , що виділяються на заміщення зносу не забезпечують простого відтворення основного капіталу .
Взаємодія мультиплікатора та акселератора.
Залежність D
Функція сукупного попиту (доходу ) з врахуванням І набуде такого вигляду , відображаючи взаємодію мультиплікатора та акселератора :
Модель Самуельсона - Хікса .
- національний доход в n-му році;
S - частка заощаджень в національному доході ;
(1-S ) - частка споживання в НД;
b- коефіцієнт акселерації ;
- національний доход в (n-1)-му році;
-національний доход в (n-2)-му році;
- автономні інвестиції n-му році.
У данійформулі відображаються обидві сторони залежності між національним доходом і інвестиціями .
Неокейнсіанські макроекономічні моделі за необхідну умову економічного зростання вважають рівність інвестицій заощадненням , тобто повну реалізацію коштів , котрі йдуть на накопичення .Нерівність цих величин розглядається як ознака порушення економічної рівноваги .
Перевищення (І) над (S) повинне означати нестачу коштів щодо інвестиційного попиту , а перевищення (S) над (І) - неповну задіянність ресурсів . Завдання економічного регулювання полягає в досягненні повного використання національного доходу як джерела ефективного попиту , за умови , що сума повинна дорівнювати одиниці.
????
Значення b з цього рівняння:
Це - комплексні корені
Графічно це має такий вигляд:
Крива ОЕ відображає значення , крива ЕК - значення . Виділяють чотири роки парних значень та b, в яких є різкий характер змін (НД).
І зона - система економічно стабільна. Вона характеризується монотонним наближенням до нової рівноваги.
ІІ зона - система економічно стабільна,характеризується затухаючими коливаннями.
ІІІ зона - система нестабільна , коливання носить вибуховий характер.
IV зона - система нестабільна , характеризується монотоним віддаленням від рівноважного стану, точки кривої ОЕК являють собою комбінації
та b, які викликають постійні (рівномірні коливання доходу).
Динаміка НД в різних зонах парних значень та b.
5.Моделі економічних циклів.
Для характеристики циклічного розвитку розглядають ряд моделей, серед яких

 
 

Цікаве

Загрузка...