WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Теорія економічного циклу. Антициклічне регулювання - Реферат

Теорія економічного циклу. Антициклічне регулювання - Реферат

автономні інвестиції
- доход поточного періоду.
Розглянимо функціонування мультиплікатора при різних варіантах інвестування, використавши такі рівняння:
1)
2)
3)
4)
Де:
і - сукупне споживання і НД базового періоду
- приріст автономних інвестицій в періоді t.
I варіант. Однарозове збільшення інвестицій з поверненням обсягу інвестування до попереднього рівня.
Приклад: припустимо, що:
В подальшому повернувся до значення 70 і далі не змінювався:
Виконані за формулами розрахунки дадуть такий графік:
Це ознає, що процес мультиплікування буде тривати до того часу, коли виведена із рівноважного стану в результаті одноразового інвестиційного імпульсу економіча система не відновить втраченої рівноваги.
ІІ варіант. Одноразове збільшення інвестицій із закріпленням обсягів інвестування на досягнутому рівні.
Виконавши розрахунки за формулами, бачимо, що:
1) починаючи з періоду 2 приріст НД обумовлюється як пр иростом інвестицій , так і приростом сукупного споживання );
2) величина приросту інвестицій з часом не змінюється;
3) приріст сукупного споживання ) національного доходу ( ) порівняно з базовими значеннями з часом зростає.
1) Даний варіант інвестування викликає постійний ріст НД за рахунок росту сукупного споживання.
2) Крива показує, що величина в кожному наступному періоді порівняно до попереднього спадає і прямує до нуля (за законом спадної доходності).
ІІІ варіант. Постійний ріст інвестицій.
Починаючи з І-го періоду, в кожному наступному періоді (постійно росте).
Націнальний доход росте більш високими темпами, ніж інвестиції, що пояснюється неперервним ростом споживання.
IV варіант. Коливання інвестицій.
Капіталовкладення то ростуть, то падають, що відображає графік:
Аналіз:
1) При зміні напрямків динаміки інвестицій (періоди 3,5,6,7,8,9) зміни доходу меньші , ніж зміни інвестицій , оскільки сукупне споживання змінюється в напрямку, супротивному до зміни інвестицій. В цьому проявляється стабілізуюча функція мультиплікатора відносно національного доходу.
2)При збереженні напряму динаміки інвестицій хоча б на протязі двох періодів (періоди 2,4,10), зміни доходу більші, ніж зміни інвестицій, оскільки в цьому випадку сукупне споживання змінюється в тому ж напрямку, що і зміна інвестицій, тут мультиплікатор підвищує вплив на національний доход.
3.Монетаристське трактування ділового циклу.
В сучасних умовах діловий цикл аналізується з позиції визначення факторів які впливають на його динаміку. З 70-х років Макротеорія використовує концепцію шоків пропозиції.
Шок пропозиції - це зміщення в економіці яке відбувається під впливом зміни пропозиції і відповідної зміни сукупного попиту.
В ході підвищення цін на сировину і інші ресурси спостерігається скорочення виробництва і крива AS переміщується на AS1. Відповідно ціни при незмінному попиті зростають від P до P2. Нова рівновага при вищих цінах встановлюються при меншому обсязі виробництва Y1. Однак виробники намагаються підтримувати обсяги виробництва, і тому з одного боку вони змушені стимулювати ріст попиту від AD до AD1, з другого змушені підвищувати ціни від Р1 до Р2 щоб стимулювати виробника не скорочувати виробництво.
Отже, за цих заходів виробництво, знизившись до У1, повертається до попереднього рівня У, в цьому випадку є можливим ріст зарплати як один із заходів по підвищенню сукупного попиту. Шоки пропозиції викликають коливання рівноваги національної економіки навколо точки рівноваги Е доЕ1 і Е2.
Теорія ділового циклу крім шоку від зростаючих цін враховує шок від росту продуктивності праці і росту урядових витрат. Прикладом шоку продуктивності є ефект від впровадження нових технологій, а урядових витрат - прийняття певних урядових програм зі збільшенням обсягів державних інвестицій. Названі фактори, які викликають шокові події в економіці, впливають на обсяги ВНП, викликаючи їх коливання. Шокові впливи в економіці можуть виникати на ринку праці з боку пропозиції праці, викликаючи ефект міжчасового заміщення пропозиції праці. Суть його в тому, що людина має схильність заміщувати час відпочинку часом роботи, якщо їй пропонується вища ставка з/п. При цьому чим більша ставка тим більше росте пропозиція праці, та після досягнення певної межі людина перестає збільшувати кількість годин робочого часу і віддає перевагу відпочинку, вільному часу. Це означає, що коли ставки з/п є зависокими, то можливим є скорочення числа бажаючих багато працювати. Скорочення числа працюючих теж може впливати на обсяги виробництва.
Ще одним фактором, що викликає ефект шокових потрясінь є рівень % ставок по вкладах. Оскільки людина може віддати перевагу % доходу від вкладених коштів перед коштами отриманими у вигляді з/п. Міжчасова відносна ціна праці складе
((1+і)*w1)/w2
де:
і- ставка процента;
w1-реальна з/п за 1-й рік;
w2-реальна з/п з врахуванням % доходу у 2-му році.
Ефект % ставки теж може викликати скорочення кількості праці в економіці і впливає на трудову активність. Так, теорія реального ділового циклу має на меті виділити сукупність факторів, що впливають на обсяги пропозиції і виробництва і знання яких дозволяє моделювати і прогнозувати майбутні ситуації в національній економіці.
4. Ефект акселератора. Взаємодія акселератора і мультиплікатора.
Аналіз факторів економічного циклу показує , що протягом тривалого часу незалежно від досягнутого рівня доходу запас інвестиційних благ відповідає цьому рівню, а нові чисті інвестиції можуть скорочуватись до 0, якщо відбудеться зростання доходу, вдосконалення техніки, нове зниження норми %. Процес, який показує, що попит на інвестиції може бути обумовленим зростанням продажу товарів і доходу, має назву принцип акселерації. Його суть: якщо продаж товарів, які виробляє підприємство зростає на кілька процентів то виробництво засобів виробництва для випуску цих товарів зростає у кілька разів. Це є ефект прискореного (акселеративного) впливу змін у споживанні на рівень інвестицій. Він означає, що невеликий приріст споживчого продажу товарів зумовлює поштовх до більшого росту інвестиційних витрат, тобто виникає ефект похідних інвестицій, далі щоб не зменшувались інвестиції треба збільшити і підтримати споживання.
Акселератор - це коефіцієнт, який характеризує зв'язок між зміною доходу і інвестицій
А=?І/?У
Цей коефіцієнт може трактуватися як прирістна капіталомісткість продукції і його позначають як b чи ? - означає скільки одиниць додаткового капіталу треба для виробництва додаткової одиниці продукції, часто використовують для визначення індукованих інвестицій:
Іінд.=b(У1-У0)= b*?У
Індуковані інвестиції - це обсяги інвестицій, які потрібні для забезпеченняприросту ВНП на певну величину. Коефіцієнт акселератора має важливе значення, бо показує, що негативні процеси в економіці можуть виникати під впливом скорочення споживання, яке потягне скорочення інвестицій, і навпаки - ріст споживання є стимулом до

 
 

Цікаве

Загрузка...