WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна нестабільність: зайнятість і безробіття - Реферат

Макроекономічна нестабільність: зайнятість і безробіття - Реферат

означає, що при використанні 94-95% робочої сили забезпечується повна зайнятість працездатного населення.
Ряд економістів вважають неприйнятним використання терміна "природний" стосовно безробіття, спричиненого структурними зрушеннями. Ось чому в макроекономічній літературі використовують як синонім ще й інший термін - NAURI (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment), котрий зосереджує увагу на тому, що рівень природного безробіття відповідає станові макроекономічної рівноваги, при якому фактична інфляція дорівнює очікуваній.
3. Основними причинами існування стійкого безробіття є:
1) виплата допомоги по безробіттю; 2) "жорсткість" заробітної плати.
Встановлення і виплата допомог по безробіттю підвищують природний його рівень, оскільки полегшують долю безробітних. При визначенні ймовірності того, чи стануть працівники безробітними, і якщо так, то чи довго вони ними залишатимуться, вчені розраховують коефіцієнт заміни. Він визначається співвідношенням доходу людини за умови, що вона безробітна, і доходу (після сплати податків), коли ця ж людина працює:
Кз = Доход за умови безробіття / Використовуваний доход за умови зайнятості
Допомога по безробіттю сприяє підвищенню його природного рівня, тому що:
- виплата допомоги по безробіттю дає людині можливість довше підшуковувати собі роботу.
- аби одержувати допомогу по безробіттю, людям слід належати до "робочої сили", тобто шукати роботу, навіть якщо вони насправді не хочуть працювати. Тоді їх враховують як безробітних. Якби допомоги по безробіттю не було, то окремих людей не зараховували б у складі робочої сили, і тоді "вимірюваний" рівень безробіття був би нижчий.
Незважаючи на те, що виплати допомоги по безробіттю підвищують його природний рівень, скасовувати такі виплати не можна, з метою того, щоб людям дати певний час для пошуків роботи (було б недоцільно змушувати кваліфікованого робітника, щойно він втратив роботу, ставати до нової, некваліфікованої, бо він не може дозволити собі бути безробітним і втрачати час на пошуки роботи).
Ще одним фактором, який впливає на рівень безробіття, є так звана "жорсткість" заробітної плати, тобто її нездатність до гнучкої зміни.
Механізм впливу мінімальної зарплати на зайнятість і безробіття зображено на рис. 1.
Але за такого рівня мінімальної зарплати бажає працювати N2 осіб. Таким чином, мінімальна зарплата підвищує рівень безробіття на (N2 - N1) осіб. Вона також скорочує зайнятість на (N0 - N1) працівників.
"Застигання" ринку праці в нерівноважному стані повязане із:
1) законодавчим встановленням мінімуму зарплати; 2) фіксацією рівня зарплати в колективних договорах з профспілками; 3) "стимулюючою зарплатою", яка встановлю і підтримується фірмами для залучення кваліфікованої робочої сили, скорочення плинності кадрів та підвищення рівня продуктивності праці.
Рівень безробіття дуже відрізняється, залежно від груп населення за віком і професійним досвідом. Зокрема, рівень безробіття серед молоді набагато вищий, ніж в інших вікових групах. Тенденція до зростання природного рівня безробіття в ДП пов'язана із:
- збільшенням частки молоді в складі робочої сили;
- значенням частки жінок у складі робочої сили;
- прискоренням структурних зрушень в економіці;
- підвищенням рівня життя і намаганням "почекати" на гарні робочі місця.
4. Надмірне безробіття призводить до значних соціальних та економічних втрат. Головна "ціна" безробіття - невипущена продукція. Коли економіка не в стані створити достатню кількість робочих місць для всіх, хто хоче і може працювати, потенціальне виробництво втрачається безповоротно.
Відомий дослідник Артур Оукен математично виразив зв'язок між рівнем безробіття та відставанням в обсязі виробленого ВВП. Цей зв'язок відомий як закон Оукена: якщо фактичне безробіття перевищує рівень природного безробіття на 1%, то втрати ВВП складають 2,5%.
Спираючись на закон Оукена, можна обчислити втрати ВВП від надмірного (циклічного) безробіття. Таке обчислення можна розкласти на декілька етапів.
Перший етап - обчислення % відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП:
В=(РБф - РБп)*2,5,
де В - відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП, (%); РБф і РБп - рівень відповідно фактичного і природного безробіття; 2,5 - число Оукена.
Другий - якщо ВВПп прийнятий за 100%, то звідси ВВПф дорівнює:
ВВПф=((100-В) / 100)*ВВПп.
де ВВПф - це реальний ВВП, який обчислюється в постійних цінах і є величиною зіставленою з ВВПп.
Після необхідних перетворень формули маємо формулу потенційного ВВП:
ВВПп=(ВВПф*100) / (100-В),
Третій - оскільки нам відомо ВВПп і ВВПф, то звідси втрати економіки від циклічного безробіття будуть дорівнювати:
ВВПв = ВВПп - ВВПф
Закон Оукена розкриває істотний зв'язок між ринком продукту і ринком праці та ще раз нагадує про те, що безробіття є основною проблемою сучасного суспільства. Коли рівень безробіття високий, ресурси використовуються не повністю, значна частина продукту не добирається, доходи населення зменшуються.
Проте циклічне безробіття - це не лише економічне лихо, це також і велика соціальна катастрофа. Депресія призволить до бездіяльності, а бездіяльність до втрати кваліфікації, втрати самоповаги, занепаду моральних принципів, а також до громадського та політичного безладдя.
Приклад:
Рівень фактичного безробіття складає 10%, природного - 6%. Фактичний ВВПф становить 200 млн. грн. За цих умов втрати ВВП від циклічного безробіття будуть дорівнювати 22,2 млн. грн.:
А) В=(10-6)*2,5=10%;
Б) ВВПп=(200*100) / (100-10) = 222,2 млн. грн.
В) ВВПв=222,2 - 200,0 = 22,2 млн. грн.
Примітка:
1. Недавні дослідження американських вчених показали, що безробіття призводить до погіршення і фізичного, і психологічного стану - підвищується рівень серцевих захворювань, алкоголізму та самогубств. Психологічні тести показують, що травма, спричинена втратою роботи, за рівнем стресу відповідає смерті близького друга.
2. Перехід на ринкові відносини із багатьох причин викликав Україні різкий спад виробництва, що зумовило появу і зростання безробіття. За оцінками, на кінець 1998 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних досягла 1,9 млн. чол., що становить 7,0% від загальної кількості працездатного населення. За останні півтора року кількість безробітних зросла в 5 разів. Рівень прихованого безробіття в середині 1998 року складав 4,4 млн. чол, або біля 20% від загального числа працюючих.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Будаговська С., Кілієвич О. та ін. "Мікроекономіка і макроекономіка". К.: "Основи". 1998 с. 246-252.
2. Комісарук М.П. "Макроекономіка: курс лекцій". Коломия - 1999 с. 73-74.
3. Макконел, Брю. "Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. ІІ-го изд.. - М.: Республика, 1992.
4. Павловський М. "Макроекономіка перехідного періоду". К.: "Техніка". 1999.
5. Савченко А. та ін."Макроекономіка". К.: "Либідь". 1999 с. 63-68.

 
 

Цікаве

Загрузка...