WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Баланс міжнародних розрахунків - Курсова робота

Баланс міжнародних розрахунків - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Баланс міжнародних розрахунків
ПЛАН
1. Баланс міжнародних розрахунків та його основні складові.................... 3
2. Історичний розвиток поняття "платіжний баланс".................................. 8
3. Суть і структура платіжного балансу........................................................ 10
4. Способи вимірювання сальдо платіжного балансу.................................. 15
5. Фактори впливу на платіжний баланс....................................................... 18
6. Основні методи регулювання платіжного балансу.................................. 20
7. Державна політика користування платіжного балансу України............. 24
8. Список літератури....................................................................................... 26
1. Баланс міжнародних розрахунків та його основні складові.
Економічні, політичні, військові, культурні та інші відносини між країнами породжують різноманітні грошові платежі та надходження. Зовнішньоекономічна діяльність кожної країни приводить до виникнення двох зустрічних потоків іноземної валюти: вхідного (наприклад, виручка від експорту продукції) та вихідного (наприклад, оплата імпорту). Інтегральним показником цих потоків є баланс міжнародних розрахунків.
Баланс міжнародних розрахунків - співвідношення грошових вимог та зобов'язань, поступлень і платежів однієї країни по відношенню до інших країн.
Основними видами балансів міжнародних розрахунків є: розрахунковий баланс; баланс міжнародної заборгованості; платіжний баланс ( а в СРСР колись валютний план).
Розрахунковий баланс - співвідношення на певну (будь-яку) дату вимог і зобов'язань даної країни по відношенню до інших країн незалежно від термінів настання платежів. Такі вимоги і зобов'язання виникають в результаті експорту (імпорту) товарів і послуг, наданні (одержанні) позик і кредитів.
Розрахунковий баланс використовується для виявлення країн нетто-кредиторів і нетто-боржників. Активний розрахунковий баланс показує, що країна є нетто-кредитором, пасивний - що країна є нетто-боржником.
Розрахунковий баланс дає змогу визначити масштаби зовнішньоекономічної діяльності, особливо у сфері міжнародного кредиту. Однак він неповно відображає стан справ, оскільки і серед іноземних боргів, і серед зобов'язань країни можуть бути як прострочені позиції, так і платежі, строк погашення яких ще не настав. Крім того, при цьому не враховується таке широковживане поняття, як надійність іноземного боржника. Наведемо приклад з недавньої історії. СРСР перед його розпадом вважався нетто-кредитором (борги йому перевищували зобов'язання перед іншими країнами), проте реально погасити свої зобов'язання через повернення боргів не було ніякої можливості, оскільки, в свою чергу, країни, що розвиваються (головні боржники Союзу), не могли розрахуватися з ним.
Баланс міжнародної заборгованості не враховує поточну заборгованість (наприклад, заборгованість України за одержану в цьому році російську нафту), а показує лише співвідношення між закордонними активами і золотовалютними резервами країни, з одного боку, і зобов'язаннями перед іноземними вкладниками - з другого.
У США застосовують так званий "баланс міжнародних інвестицій" (англ. net international investment position)
Баланс міжнародних інвестицій США.
Зарубіжні активи США. Офіційні золотовалютні резерви США.
Інші державні активи, включаючи довгострокові і короткострокові державні позики.
Приватні активи США за кордоном:
прямі інвестиції;
портфельні інвестиції;
закордонні активи небанківських корпорацій США;
закордонні активи банків США. Зобов'язання США перед іноземними вкладниками.
Іноземні державні вкладення (переважно в американські цінні папери). Інші зобов'язання (переважно приватні):
прямі інвестиції;
портфельні, інвестиції;
зарубіжні зобов'язання небанківських корпорацій США;
зарубіжні зобов'язання банків США. Баланс міжнародних інвестицій США.
Зовнішня заборгованість (англ. foreign debt) - суми фінансових зобов'язань країни іноземним кредиторам, що підлягають погашенню у встановлені терміни.
Розрізняють такі види зовнішньої заборгованості:
/. За терміном розрахунків:
- капітальна (за якою термін оплати не наступив);
- поточна (за якою термін наступає чи наступив); //. За видами боргу:
- за позиками на комерційних умовах і за пільговими кредитами;
за офіційними позиками, приватними і позиками міжнародних організацій;
III. За терміном оплати:
- короткострокова (до 1 року) ;
- середньострокова (до 5-10 років);
- довгострокова (більше 10 років).;
IV. За статусом боржника:
- державна;
- приватну;
V. За наданням гарантій:
- гарантована державою боржника
- приватна гарантована.
Платіжний баланс є найпоширенішим балансом міжнародних розрахунків, який показує співвідношення платежів за кордон і надходжень з-за кордону за певний період часу (рік, квартал, місяць).
При побудові платіжного балансу враховується той факт, що всі зовнішньоекономічні операції можна поділити на кредитні (які приносять іноземну валюту) і дебетні (пов'язані з її витратами). Тому в балансі перші йдуть зі знаком "+", а другі - зі знаком "-". Так, експорт товарів і запозичення, одержані країною, - це кредитні операції, а імпорт і кредитування інших країн -дебетні.
Платіжний баланс - це балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв'язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів. Тобто, це кількісне і якісне вартісне відображення масштабів, структури і характеру зовнішньоекономічних операцій країни, її участі у світовому господарстві.
Останнім часом додатково до платіжного балансу, який відображає відомості про рух потоків цінностей між країнами, складають баланс міжнародних активів і пасивів країни, що відображає її міжнародний фінансовий стан.
За економічним змістом розрізняють платіжний баланс на певну дату і за певний період.
Платіжний баланс на певну дату існує у вигляді співвідношення платежів і надходжень, які з дня на день постійно змінюються. Платіжний баланс за певний період (місяць, квартал, рік) складається на основі статистичних показників про здійснені за цей період зовнішньоекономічні дії і дає змогу аналізувати зміни в міжнародних економічних зв'язках країни, масштабах і характері її участі у світовому господарстві.
З точки зору бухгалтера платіжний баланс завжди перебуває в рівновазі. Проте за підсумками його основних розділів може мати місце або активне сальдо - якщо надходження перевищують платежі, або пасивне - коли платежі перевищують надходження.
Хоча система розрахунків платіжного балансу й не показує безпосередньо, які процеси розвиваються добре, а які погано, або які явища їх спричиняють, проте вона відображає реальні фінансові потоки між даною країною і зовнішнімсвітом. Це дає змогу зробити відповідні висновки: По-перше, за допомогою записів результатів обміну між країнами легше зробити висновок про стабільність системи плаваючих валютних курсів, оскільки платіжний баланс допомагає виявити акумулювання валют у руках тих людей, які більш зацікавлені в цьому (резиденти), і тих, які намагаються позбутися цих валют (нерезиденти). По-друге, платіжний баланс незамінний і в умовах фіксованих валютних курсів, оскільки допомагає визначити розміри накопичення даної валюти в руках іноземців і вирішити питання про доцільність підтримки фіксованого курсу валюти, якщо їй загрожує криза. По-третє, рахунки платіжного балансу надають інформацію про накопичення заборгованості, виплату відсотків і платежів за основною

 
 

Цікаве

Загрузка...