WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Інфляція в Україні – поняття,природа, види, наслідки - Курсова робота

Інфляція в Україні – поняття,природа, види, наслідки - Курсова робота

мають свої переваги та недоліки. В умовах пікових темпів інфляції доцільною є рестрикційна політика - політика стримування. Її характерні риси: скорочення витрат бюджету та позичкового процента, стримування експорту і грошової емісії, підвищення податкових ставок. У кінцевому результаті, зазначені заходи дають скорочення сукупного попиту.
Але серед позитивних наслідків є й негативні, що зокрема стосується економіки України. Адже в Україні станом на початок 1995 року 27,9% всього населення і 49,3% трудових ресурсів України становлять пенсіонери. На перше півріччя 1995 року із загальної кількості промислових підприємств України - 8888, 4359 - державної власності, тобто 49,0%. У зведеному бюджеті України за січень-вересень 1995 року 40,3% загальної суми видатків припадає на фінансування соціально-культурних заходів. Усі ці елементи потребують державного фінансування. Обмеження останнього має призвести і призводить до тяжких наслідків в українській економіці.
Саме тому за умов керованості інфляційними процесами стосовно умов України доцільно надавати підтримку виробництву. Адже саме у виробництві створюються умови для товарного забезпечення грошей і реально ліквідувати тим самим інфляційні чинники.
На закінчення вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що суттєво поліпшити ситуацію можна лише за умов комплексного впровадження заходів анти інфляційного регулювання. Адже економіку будь-якої країни слід розглядати як систему, організм з обмеженою кількістю прямих та опосередкованих зв'язків. Механізм дії інфляційних факторів залежить від співвідношення багатьох економічних процеів - внутрішніх і зовнішніх. Він неоднорідний на часовому проміжку становлення ринковоїекономіки в Україні. Також неоднакова активність конкретних інфляційних факторів. Це обумовлено тим, що інфляція - це, пердусім, динамічний иакронкономічний процес. У більшості випадків ті негативні процеси, які проглядаються на рівні макроекономіки, є наслідком значних деформацій внутрішніх економічних процесів, як макроекономічних, так і мікроекономічних.
Саме тому без системного підходу, без комплексного оздоровлення фінансової ситуації, що мають бути узгоджені з конкретними національними особливостями, конкретними зміеами процесів у кожній ланці економічної системи країни, їх розвитком протягом незупинного плину часу. Інакше, якщо засоби щодо оздоровлення економічної ситуації використовуються частково, то результат нагадуватиме лище тимчасову "косметичну" операцію.
Заходи по оздоровленню фінансової ситуації в Україні можуть дати позитивні результати лише за умов початкового, обов'язкового і суттєвого оздоровлення фінансів базової ланки економіки - фінанси підприємств та організацій, ефективного стимулювання ділової активності та підприємництва, продукуючого процесу.
Здійснювані заходи по стабілізації фінансової та грощової системи дають утворити передумови для проведення комплексної грошової реформи та запровадження в обіг повноцінної національної валюти України - гривні.
Здійснення оздоровлення фінансової ситуації в Україні надасть змогу зупинити негативні процеси в економіці - падіння рівня виробництва, знецінення грошей, дефіцит держбюджету - та забезпечити передумови для подальшого економічного росту.
Країни, що рішуче пішля шляхом ринкових перетворень, чпстково вже мають певні позитивні результати, які відображуються, передусім, у стримування інфляційних процесів, зростанні обсягів виробництва, підвищенні рівня життя населення. Безперечно, що й Україна, маючи значний економічний потенціал, не лише стабілізує фінансову ситуацію в країні, але й забезпечить умови "керованості" інфляційним факторам, що надасть їй змогу зайняти належне місце серед інших економічно та соціально розвинутих країн Європи.
Щодо України, то можна сказати, що найбільш істотним негативним явищем в економіці на етапі її ринкового реформування виявилась інфляція. Той факт, що за даними Світового банку, рівень інфляції в другій половині 1993 року був найбільшим у світі, говорить сам за себе. Причиною цього можна назвати те, що в той час проводилась помилкова економiчна полiтика, що фактично мала не антиiнфляцiйний, а проiнфляцiйний вплив на економiчну систему країни.
Але на щастя, починаючи з 1996 - 97 років через цілу низку заходів були зроблені суттєві кроки, що поліпшили стан нашої економіки. Досить успішним роком для національної економіки став 2001 рік, коли інфляція була навіть меншою за прогнозованої. Сьогодні в Україні відзначається один з найнижчих темпів інфляції серед країн СНД.
Список використаної літератури
1. Економічна теорія: Політекономія:Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - Київ: Знання прес. - 2003. - 581с. - (Вища освіта XX? ст.)
2. Экономическая теория / Политэкономия / Учебник: Под ред. В.И. Видякина. - М.: Издательство Русской экономической академии. - 2000. - 592с.
3. Загальна економічна теорія / І.В.Буян, П.Д. Гуменюк та ін. -Тернопіль: Лідер, 2000. - 379с.
4. Ковальчук В.М. Макроекономіка: теоретичний аспект. - Підручник. Тернопіль: Астон. - 1996. - 260с.
5. Кравченко С., Теленик С. Інфляція в ринковій економіці:сутність, причини і взаємозв'язок з макроекономічними показниками // Економіка, фінанси, право. - 2002. - №7. - с.9-12
6. Макроекономіка / За редакцією А.Г. Савченка. Підручник. - Київ:Либідь. - 1995. - 207с.
7. Макроекономіка. Політична економія: принципи, проблеми і політика / Кемпбелл Р., Макконел і ін. - Львів: Просвіта, 1997. -671с.
8. Маршалл А. Принципы политической экономики.-Т.1.-М.:1984
9. Мельник О. Антиінфляційна політика, як фактор економічного зростання в Україні // Банківська справа. - 2000. - №3. - с.11-17
10. Найман М. Теориретична політична економія імакроекономічна теорія: зайнятість, інфляція, платіжний баланс. - Мюнхен:Франц Вален. - 1996. - 369с.
11. Овод А. Інфляційні процеси в Україні: минуле й сьогодення // Наукові записки. - Чортків. - 2002. - Випуск 2. "Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних реформ господарювання". - с.17-19
12. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду. Український контекст. - Київ: Техніка, 1999. - 336с.
13. Римар Г. Аналіз наслідків інфляції, її вплив на перерозподіл фондів та на об'єм національного продукту// Наукові записки. - Тернопіль. - Економічна думка. - 1999. с.111-119с.
14. Савчук В.П., Москаленко О.В. Вплив інфляції на оцінку показників прибутковості підприємств // Фінанси України. - 2002. - №1.
15. Соболев В.М. Макроэкономика: Учебное пособие для студентов економических вузов. - Харьков: НВД "Студцентр". - 1997. - 319с.
16. Солонінко К.С. Макроекономіка: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей. - Київ. - 2002. - 320с.
17. Томашик А.С. Основні приципи антиінфляційної економічної політики // Фінанси Україні. -1999. -№20. - с.95-100
18. Угов В.В. Денги. Денежное обращение. Инфляция: Учебное пособие для вузов. - М.: Банки и биржа, ЮНИТИ. - 1995. - 554с.

 
 

Цікаве

Загрузка...