WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Сучасна макроекономічна політика стабілізації в Україні - Курсова робота

Сучасна макроекономічна політика стабілізації в Україні - Курсова робота

про необхідність глибоких структурних перет ворень промисловості України. Питома вага машинобудування становила 30,7% в 1991 році., а в 1999 році -13,8%, питома вага легкої промисловості скоротилася в 8 раз. Формуча за роки реформ модель економічної політики не тільки не мала в своєму арсеналі відповідних інструментів регулювання, але і заперечувало необхідність так-их.Всі питання структурних перетворень повинні були вирішуватися мимовільно - на основі ринкової кон'юктури.Відповідно виникає питання: чи повинне це так залишатися? . Відповідь: одночасно з підвищенням питомої ваги базових галузей неухильно збільшилася енергоємність одиниці ВВП. Економіка, в структурі промисловість якої майже 60 % складає базові галузі безперспективна з точки зору темпів свого розвитку.Потенціал їх зростання в зв'язку з низькою оборотністю капіталу надто обмежений.
Економічна криза, в якій перебуває Україна , посилення фіскальної функції податків, штучна стабілізація гривні, призводить до зменшення фінансових ресурсів підприємств і зниження платоспроможності населення. У свою чергу це не тільки не допомагає розвитку власного виробництва, навпаки -ще більше руйнує його.
Без реальних інвестицій у новітні технології наші вітчизняні підприємства не зможуть вийти з економічної скрути. Пошук інвестиційних джерел за кордоном поки що не дає бажаного результату. Невпевненність у стабільності політики держави, висока корумпованність усіх рівнів влади, та інші чинники стоять на заваді припливу реальних коштів в Україну.
Але якщо сподіватися тільки на іноземні інвестиції, то проблеми оновлення виробничого апарату і виходу з кризи ніколи не буде розв'язано. Відомо, що інвестиційні потреби України оцінюються в 50 міль'ярдів доларів. Необхідно шукати і внут-ришні джерела.Ця проблема може бути розв'язана внедрінняи нової форми фінансових відносин - лізингу. Справді,основні фонди на наших підприємствах спрацьовані,на них практично неможливо виготовляти якісну і конкурентоздатну продукцію.Так, по групі великих машинобудівних підприємств спрацювання основних фондів становить 40-55%,а по найваж-ливішій для виробництва третій групі -робочі й силові машини та обладнання -ще більше:64-87%.Ці підприємства збиткові та малорентабельні і через це вони неможуть оновити основні виробничі фонди.
Спрацювання основних засобів обумовлено острою нехваткою засобів і мізерно малими розмірами отриманих підприємствами прибутків.Аналіз показує,що останній етап сучасного оновлення основних засобів підприємств міського господарства був здійснений 10 років тому.В результаті на початок 1997 року знос його основних засобів складає около 80%.
Такхпрацювання основних засобів на підприємствах є реальною причиною того,що підприємства позбавлені можливостей нарощування своїх виробничих потуж-ностейдобто для вирішення цієї проблеми необхідно переходити на систему лізингових відносин.
Про необхідність активізації процесу відтворення основних фондів свідчать статистичні дані.На підприємствах галузей народного господарства України від 60-80% обладнання фізично зношене чи морально устаріле, 40% основних засобів функціонує більше 20 років, ще 40%-від 10-20 років.Аналіз тенденцій структурних перетворень економіки свідчить, що без всебічно обгрунтованих інвестицій у пріоритетні галузі народного господарства не обійтись.Для модернізації неефективних виробництву різними оцінками, потрібно від 170-300 млрд.доларів.
Висновок
Оцінки, які виникають в економічній тенденції дуже важливі для вироблення правильної економічної політики. Вони дають багато відповідей на запитання, щодо вироблення необхідних політичних рішень.
У багатьох країнах економічне зростання відбувається по власному сценарію. Було б безглуздо копіювати умови розвитку економіки інших країн на нашу площину. Поштовх до реального зростання економіки повинен відбуватися на новій продуктивній базі: повинно збільшуватися кількість середніх, малих і великих підприємств. Технічне і технологічне оновлення галузей для нас повинне стати локомотивом прогресу, при цьому даючи імпульс розвитку "старого" сектору економіки, розширюючи внутрішній попит і потребу в продукції.
Кажуть, що в Україні почалося економічне зростання. Так, безумовно, в Україні є структурні зміни в позитивну сторону, в деяких аспектах ми показали, що можемо працювати, але ці тенденції, ці зміни на жаль носять тимчасовий характер, а повинні бути постійними. Можна виразитися, що наша економіка збільшується убуваючими темпами і не треба удавати, що це не так.
Для нормального і позитивного розвитку економіки країни необхідні грошові вливання, але поки в Україні не можливий інвестиційний бум. Правильно відповісти на це питання не можливо без розуміння того, хто повинен бути суб'єктом такого інвестування.
Економіка країни "затрамбована", безліч тромбі не дають нормальному протіканню інвестицій, наша економіка хвора, а це загрожує дуже серйозними проблемами. Питання оздоровлення економіки повинно вирішитися так: або ми вилучаємо тромби, або збільшуємо текучість інвестицій. Видалення тромбів дасть позитивний ефект, а збільшення текучості інвестицій при наявності, навпаки, тільки сповільнить і віддалить деструктивний процес в організмі країни - економіці.
Багато хто надіється на рятівну допомогу держави. Це ілюзія. Держава не спроможна врятувати економіку. Тому, що в її розпорядженні знаходиться єдине джерело - бюджет, той бюджет, який не виконує свої обв'язки перед пенсіонерами, лікарями, учителями. Говорити при ціх умовах про державні інвестиції - значить збільшити борг по пенсіях, соціальній допомозі.
Україна пережила загрозу дефолта, але тільки пережила, бо реальна загроза існує. Немає в країні тієї середини, яка заманювала б інвесторів. Великі борги.
Багато фахівців пропонують безліч варіантів виходу з кризи. Розробляються всі можливі проекти, схеми, механізми.
Звичайно можна закрити очі на розв'язання назрілих проблем, але це не приведе до їх зникнення. Все одно прийдеться робити якісь кроки.
Список літератури
1. "Зеркало Недели",г., 1.04.2000, №13, с.4
2. "Зеркало Недели",г., 19.02.2000, №7, сі,7
3. "Зеркало Недели",г., 8.04.2000, №14, с.3,8
4. "Бизнесс Информ",ж.;№2 1998г. стр.75,83-84.
5. "Зеркало Недели",г" 4.03.2000, №9, с.8
6. "Зеркало Недели",г., 15.04.2000, №15, с.10
7. "Посредник", ж. №35, 1998, с.4,11
8. "Посредник", ж. №6, 1999, с.6,4,43
9. "Вісник НБУ";ж.,червень,№6 1999р.стор.62.
10. Закон України "Про лізинг",Відом.ВРУ, 1998р.; № 16.
1 1.ІО.В.Ніколенко,]У[.М.Діденко,А.В.ІІІегда "Основи еко
номічної теорії" , ПідручникіУ 2 кн.Кн. 2: Підприємниц
тво, маркетинг, менеджмент.Відтворення в національ-но-
му та світовому господарстві,К:Либідь, 1998р,272с, стр.
37-40.
12.А.М.Ковалева "Финанси",Научное пособие,М:97 ІЗ.А.М.Поддерьогін "Фінанси підприємств", К:КНЕУ, 1999-368с.
14.Василик О.Д."Державні фінанси України":Навч.посібник. -К.гВища школа, 1997.,-383с. 15. "Зкономика" ,том 2-ой ,П.Самузльсон ,]УГ.,1992
16 ."Экономическая теория" ,Е.Ф.Борисов ,144., 1993
17 ."Маркетинг" ,Дж.Р.Зване ,Б.Берман ,ІМ.,1990

 
 

Цікаве

Загрузка...