WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічні показники - Курсова робота

Макроекономічні показники - Курсова робота

чистих неприбуткових податків.
Змішаний доход - цс доход, що отримують домашні господарства, індивідуальні підприємці від функціонування Інкорпорованих підприємств. До цих підприємств належать невеликі фермерські та особисті підсобні госпо-дарства, майстерні, ресторани, магазини, перукарні, що с власністю окремих сімей або осіб, у яких вони самі й працюють, а також інші види вільної професійної діяльності. Змішаний доход створюється факторами виробництва безпосередню в процесі виробництва. Розподілити його па окремі елементи первинних доходів (заробітну плату, прибуток та ін.) та відокремити один від одного практично неможливо. Тому він дістав назву змітаного доходу.
Валовий корпоративний прибуток і змішаний доход визначаютіля на валовій основі, тобто до відрахування споживання основного капіталу (амортизації).
Для економіки в цілому валовий корпоративний прибуток і змішаний доход розраховують як різницю між ВИП І оплатою праці найманих працівників та чистими неприбутковими податками. Це є особливістю розподільчого методу. Звичайно, показники корпоративного прибутку і змішаного доходу можна було б обчислити на основі бухгалтерської звітності. Ллс де с дуже трудомісткого і складною справою. Тому в економічній практицірозподільчий метод мас другорядне значення і обмежене застосування. У таблиці 3 наведені дані про структуру ББП України, розрахованого за категоріями доходу.
Т а б л. 3. структура ВВП України за категоріями доходу* (в %)
Показники Роки
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
ВВП - усього
у тому числі: 100 100 100 100 100 100 100
Оплата праці найманих працівників 58,8 51,1 38,5 39,7 43,5 44,9 47,6
Валовий корпоративний прибуток та змішаний доход 44,6 47,9 53,9 43,0 37,4 35,9 30,0
Чисті неприбуткові податки
з них: -3,4 1,0 7,6 17,3 19,1 21,9 22,4
Податки на виробництво та імпорт 15,1 14,5 21,6 25,2 25,1 22,4 25,8
Субсидії -18,5 -13,5 -14,0 -7,9 -5,4 -3,2 -3,4
Як свідчать наведені дані, за 1991-1997 рр. у структурі ВВП України, обчисленого розподільчим методом, скоротилась питома вага оплати праці з 58,8 % у 1991 р. до 47,6 % у 1997 р.; дещо зменшилась за цей час доля вало-вого прибутку та змішаного доходу. У той же час у зв'язку з суттєвим скороченням субсидій на виробництво та імпорт зросла частка чистих неприбуткових по датків" у загальній структурі ВВП.
Крім показника ВВП, що характеризує річний випуск кінцевої продукції і послуг в економіці, в СНР с ряд похідних показників, які можуть бути розраховані на основі ВВП. До таких показників слід віднести чистий внутрішній продукт, валовий і чистий національний доход, наявний національний доход, особистий доход, особистий безподатковий доход та ін.
З метою нівелювання цінового фактора в макроекономічних розрахунках обчислюють два види ВВП: номінальний і реальний, застосовуючи при ньому і два види цін: поточні і постійні.
2.2.1 Номінальний ВВП (ВВПН) - це показник загального обсягу виробництва, який обчислюється в поточних цінах, тобто в фактичних тинах даного року.
2.2.2 Реальний ВВП (ВВПр) -це показник загального обсягу виробництва, який обчислюється в постійних ціпах, тобто в цінах року, який приймається за базу. Такий рік називають базовим. Реальний ВВП не враховує зміну рівня цін.
На основі ВВПр обчислюється темп зростання фізичного обсягу виробництва (Тз) і темп його приросту (Тц):
Тз = ВВПр у поточному році / ВВПр у базовому році · 100
Тц = ВВПр у поточному році - ВВПр у попередньому році / ВВПр у попередньому році · 100
2.3 Чистий внутрішній продукт (ЧВП) розраховують як різницю між ВВП і споживанням основного капіталу, тобто сумою амортизації поточного року (А): ЧВП = ВВП-А.
Валовий національний доход (ВИД) -цс сума внутрішніх первинних доходів, тобто ВВП плюс чисті зовнішні первинні доходи, які отримані резидентами даної країни від інших країн.
Чисті зовнішні первинні Доходи (ЧПД,) визначаються як різниця між первинними доходами, які отримані від інших країн, і первинними доходами, які передані іншим країнам. Отже, ВИД відрізняється від ВВП на сальдо первинних доходів, отриманих з-за кордону і переданих за кордон:
ВНД = ВВП + ЧПДз
При цьому слід зазначити, що до первинних доходів відносяться доходи, які отримані від первинного розподілу сукупного доходу, тобто від розподілу доданої вартості між власниками факторів виробництва і урядом (через чисті податки на виробництво і імпорт, до яких входять всі податки, що збільшують ціну товарів). Податки па виробництво і імпорт є первинним доходом держави, тобто органів державного управління. До первинних доходів відносяться і доходи від власності.
Зовнішні первинні доходи включають оплачу праці найманих працівників і доходи від власності, які власники фінансових активів (грошових коштів), землі, нематеріальних (нефінансових) активів отримують (або передають) за надання права користування ними господарським одиницям. На рівні економіки в цілому вони включають: відсотки за надані кредити; дивіденди за участь в акціонерному капіталі; чисту ренту за користування землею; плату за розробку запасів корисних копалин; плату за використання авторських прав, патентів, торгових знаків; реінвестоваиий доход іноземних компаній та ін.
Первинні доходи, які отримують резиденти даної країни, можуть бути у формі поточних трансфертів перерозподілені нерезидентам. І навпаки, первинні доходи нерезидентів можуть у формі поточних трансфертів передаватись резидентам даної країни. З урахувашіям руху поточних трансфертів у грошовій і натуральній формах формується валовий наявний національний доход (ВНДН):
ВНДн = ВИД + ЧГГТз
де ЧПТ3 чисті поточні зовнішні трансферти, тобто різниця між поточними трансфертами, отриманими з-за кордону і переданими за кордон.
Зазначимо, що поточні трансферти (отримані і передані) включають: платежі зі страхування від нещасних випадків; поточні податки на доходи та майно (податок на прибуток, прибугковий податок на громадян, податок на транспортні засоби та ін.); відрахування на соціальне страхування; допомогу з соціального забезпечення, що надходить від інших країн; обов'язкові збори і платежі від домашніх господарств; добровільні внески; штрафи і непі та ін.
Якщо від ВИД і ВНДн відрахувати споживання основного капіталу (амортизацію), то отримаємо чистий національний доход (ЧНД) і чистий наявний національний доход (ЧНДн).
Наступний показник - особистий доход (ОД). Особистий доход складається із первинних доходів домашніх господарств та їх вторинних доходів, які не зароблені, але отримані внаслідок перерозподілу первинних доходів (внутрішні соціальні трансферти-СТв та чисті зовнішні соціальні трансферти - ЧСТ3).
ОД = (ЗП - ВСФ) + Р + ЧВ + Д + ЗД + СТв + ЧСТ3
де ВСФ -

 
 

Цікаве

Загрузка...