WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічні показники - Курсова робота

Макроекономічні показники - Курсова робота

ВВП.
Для обчислення ВВП використовують три методи: виробничий, метод кінцевого використання (Іа витратами) і розподільчий метод (за доходами).
1. Згідно з виробничим методом ВВП обчислюється як сума валової доданої вартості всіх галузей економіки плюс продуктові податки за мінусом субсидії. Цс можна подати у вигляді формули:
ВВП = ? (ВВ - МВ) + (ПП - С),
ВВ - валовий випуск окремих галузей;
МВ -матеріальні витрати окремих галузей;
ПП - продуктові податки;
С - субсидії;
(ПП - С) - чисті продуктові податки. Як бачимо, ринкова вартість ВВП, розрахованого виробничим методом, пов'язана з обчисленням валового випуску (ВВ) і проміжного споживання (МВ) товарів та послуг. Визначення цих елементів ВВП було розглянуто раніше.
Податки на продукти - це податки, які стягуються пропорційно до кількості або вартості товаріві послуг, що виробляються, продаються або імпортуються підприємствами-резидснтами. До них відносять такі податки, як податок на додаиу вартість (ПДВ), акцизи, податки па окремі види послуг (на послуги транспорту, зв'язку, страхування, рекламу, дозвілля, спортивні заходи та ід.), мито тощо.
Субсидії на продукти - це субсидії, що надаються підприємствам-резидентам із державного бюджету з метою відшкодування постійних збитків, які виникають у зв'язку з тим, що продажна ціна па окремі види продукції складається нижче від середніх витрат виробництва; субсидії на експорт і імпорт та ін.
У таблиці 1 наведені дані про БВП України, обчислений виробничим методом.
2. Згідно з методом кінцевого використання (за витратами) ВІЗО обчислюється як сума окремих елементів сукупних втрат, здійснених всередині країни і пов'язаних зі створенням кінцевого продукту та послуг. Для цього використовують таку формулу:
ВВП = СВ + ВІ + ДЗ + ЧЕ
де СВ - споживчі витрати домашніх господарств, тобто населення;
ВІ - валові внутрішні інвестиції приватного сектора економіки;
ДЗ - державні закупки товарів і послуг з метою задоволення загальносуспільних потреб;
ЧЕ - чистий експорт, тобто різниця між експортом і імпортом товарів та послуг (ЧЕ = Е - їм). Споживчі витрати домашніх господарств і державні закупки товарів та послуг складають кінцеве споживання товарів і послуг у країні. Воно охоплює витрати домогос-подарств-рсзидентів па споживчі товари і послуги, а також втрати органів державного управління і пекомерцішшх організацій, що обслуговують домашні господарства, на товари і послуги для індивідуального і колективного (загальносуспільного) споживання.
Витрати на кінцеве споживашія домашніх господарств (СВ) включають:
1) витрати на купівлю споживчих товарів і послуг;
2) споживання товарів і послуг, отриманих у натуральній формі як оплату праці, подарунків тощо;
3) споживання 'товарів і послуг, що вироблені домашніми господарствами для особистого кінцевого споживання;
Т а 6 л. 1. Динаміка ВВП України, обчисленого виробничим методом* (млрд крб.)
Показник Роки
1991 1992 1993 1994 1995 1996 (млрд гри.) 1997 (млрдгрн.)
Валовий випуск товарів та послуг (в осн. цінах)
0,7
11,3
376,6
2734,9
11869,6
176,0
199,0
Проміжне споживання 0,3 6,1 229,2 1654,9 7121,7 103,9 119,9
Валова додана вартість 0,4 5,2 147,4 1080,0 4747,9 72,1 79,1
Податки за виключенням субсидій на продукти -0,02 -0,1 0,9 123,8 545,2 9,4 13,4
Валовий внутрішній продукт (у ринков. цінах) 0,4
5,1
148,3
1203,8
5293,1
81,5
92,5
Споживання основного капіталу 0,05
0,9
29,7
228,7
686,0
10,6
12,0
Чистий внутрішній продукт 0,35 4,2 118,6 975,1 4607,1 70,9 80,5
Дані Держкомстату України.
4) споживаїшя товарів і послуг, що куплені резидентами даної країни за кордоном під час відряджень, туристичних поїздок тощо, за виключенням аналогічних закупок нерезидентів на території даної країни.
Державні закупки (ДЗ) - це витрати уряду на кінцеве споживання органів державного управління і некомер-ційних організацій, що обслуговують домашні господарства. До них відносяться витрати на заробітну плату державних працівників і службовців, а також витрати, пов'язані із закупівлею товарів і послуг колективного (суспільного) споживання у приватного сектора економіки.
До державних закупок не входять видатки на трансфертні платежі. Урядові трансфертні платежі - цс державні виплати окремим особам, які не надаються в обмін на товари або послуги. Це допомога по безробіттю, пенсН, допомога престарілим і хворим. Вони призначені задовольняти певний вид потреб. Оскільки трансферти не призначені для закупівлі поточних товарів і послуг, вони не враховуються при розрахунку ВВП. До трансфертних платежів відноситься також і відсоток по державному боргу, тобто доход, який виплачується по сумах, що були позичені для здійснення урядових програм розвитку, а не як плата держави за поточні товари і послуги. Нарешті,, не слід змішувати державні закупки товарів і послуг, що с компонентом вимірювання ВВП, з видатками державного бюджету, тобто із загальними державними витратами (ДВ). Загальні державні витрати містять як державні закупки товарів і послуг (ДЗ), так і трансфертні платежі (Т):
ДВ = ДЗ + Т
При цьому не мас значення, як уряд фінансує свої видатки, тобто платить за товари й послуги: чи з коштів, що надійшли від оподаткування, чи шляхом грошової емісії, чи з позичок. Звідки б не надійшли кошти, при визначенні ВВП враховуються тільки витрати держави на закупку товарів і послуг.
Валові інвестиції (ВІ) складаються із двох елементів:
ВІ - ЧІ + А,
де ЧІ -чисті інвестиції, тобто такі, які спрямовуються наприріст капіталу та запасів;
А -амортизація, тобто інвестиції, які йдуть на відновлення зношеного капіталу.
Валові інвестиції" -це не що інше, як валове нагромадження, яке включає чисте придбання (придбання за відрахуванням вибуття) одиницями-резидентами інвестиційних товарів і послуг, що вироблені " поточному році, але не спожиті в цьому році, тобто накопичені.
До складу валового нагромадження включають нагромадження основного капіталу, зміну запасів матеріальних оборотних фондів та чисте придбання цінностей.
Валове нагромадження основного капіталу - це викладання інвестицій (коштів) в об'єкти основного капіталу для створення нового доходу в майбутньому шляхом використання їх у виробництві. Основний капітал - це активи, як результат попереднього виробництва, які протягом довгого часу (більше року) використовуються у процесі виробництва 'товарів та послуг. Це будівлі та спо-руди; машини й устаткування; транспортні засоби; худоба племінна, молочна і робоча; сади, виноградники та інші насадження тощо. Категорія валового

 
 

Цікаве

Загрузка...