WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Вступ до макроекономіки - Реферат

Вступ до макроекономіки - Реферат

стрілкою, що направлена із внутрішньої національної економіки за кордон. Імпортні товари і послуги купуються як домогосподарствами, так і фірмами та об'єктами державного сектора економіки. Проте з метою спрощення на мал. 1.4 зображено лише одну, найбільшу за обсягом категорію імпорту - імпорт споживчих товарів.
o різниця між величиною грошових надходжень від експорту і величи-ною грошових платежів по імпорту називається чистим експортом (NX): NX=X-M; '
Мал. 1.4. Модель кругообігу для відкритої економіки.
o коли експорт не покриває імпорту (Х<М, NXМ, NX>0), то є відтік капіталу -ситуація, коли економічна система надає позички іноземцям або купує іноземні фінансові та реальні активи.
Існує певний взаємний зв'язок між потоками платежів по імпорту-екс-порту товарів і послуг та потоками платежів по міжнародних фінансових операціях. Так, наприклад, імпорт можна оплатити або ж експортом, або ж притоком капіталу. Тобто країна може імпортувати більше, ніж експортува-ти, коли матиме місце чистий притік капіталу.
Чи зберігається рівність між національним доходом і національним продуктом тоді, коли в моделі кругообігу враховується взаємозв'язок з іншими країнами світу? Безумовно, оскільки тоді справджується рівняння:
1) з точки зору доходів Y=C+T+S+M;
2) з точки зору витрат Y=C+I+G+X.
7. Поняття і тотожність "витоків" та "ін'єкцій". Рівняння (тотожність) сукупних витрат
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити ряд важливих висновків:
1) Грошовий доход використовується не тільки на споживання (С), але й на:
o чисті податки (Т);
o платежі по імпорту (М);
o заощадження (S).
Ці три напрями витрачання коштів називаються "витоками". Тоді можемо записати:
У= С+T+M+S, або У = С + ?витоків.
2) 3 іншого боку, існує три види витрат на товари і послуги, вироблені внутрішньою національною економікою, які не є витратами внутрішніх споживачів:
o інвестиційні витрати (/);
o державні закупки товарів і послуг (G);
o платежі по експорту (X). Ці три потоки звуться "ін'єкціями". І тоді справедливим буде рівняння:
Y=C+I+G+X, або У = С + ?ін'єкцій.
3) Порівнявши національний продукт і національний доход, отримуємо:
C+T+M+S=C+I+G+X.
Звідси випливає, що:
T+M+S=I+G+X.
Ця тотожність показує, що загальна сума витоків дорівнює загальній сумі ін'єкцій. Дуже важливо підкреслити, що тільки сумарні показники витоків та ін'єкцій рівні між собою. В окремих парах витоків та ін'єкцій найчастіше точний баланс відсутній. Зовсім не обов'язково, щоб заощадження дорівнювали інвестиціям, чисті податки - державним закупкам, а експорт
o імпорту.
4) Із введенням до моделі кругообігу фінансових ринків, державного сектора і решти країн світу схема взаємодії між рішеннями домогос-подарств про витрати та рішеннями фірм щодо обсягів виробництва залишається такою ж, хоча й ускладнюється: за допомогою трансфертів, податків та інших економічних інструментів держава реґулює коливання в рівнях виробництва, зайнятості та інфляції.
Якщо домашні господарства приймають рішення витрачати менше, то фірми змушені скорочувати випуск продукції, що, в свою чергу, призводить до зменшення доходів. Рівень попиту на товари визначає рівень виробництва і зайнятості, а від рівня випуску залежить рівень доходів власників факторів виробництва, що знову ж таки впливає на сукупний попит.
Таким чином, зробимо основний висновок із моделі кругообігу продуктів та доходів: реальний і грошовий потоки здійснюються без перешкод при умові рівності сукупних витрат домогосподарств, фірм, держави та решти країн світу сукупному обсягові виробництва. Якщо ж сукупні витрати, які визначають сукупний попит, скорочуються, то й сукупний обсяг випуску та рівень зайнятості падає, що зменшує сукупні доходи, які, в свою чергу, визначають сукупний попит. А тому важливим завданням макроекономічної політики є стабілізація откупного попиту.
Підходи до вирішення цієї проблеми різні у представників різних напрямків макроекономічної теорії.
Кейнсіащг вважають, що економіка є внутрішньо нестабільною, оскільки ціни й заробітна плата недостатньо гнучкі для автоматичного відновлення рівноваги на ринках. На їхню думку, економічна стабільність потребує активного державного втручання: регулювання сукупного попиту за допомогою зміни державних витрат, податків та грошової пропозиції.
Представники неокласичного напрямку вважають, що ринок є внутрішньо стабільним і здатним відновити порушену рівновагу за умови, що економіка достатньо лібералізована: державне втручання є мінімальним і направлене лише на усунення факторів, які обмежують гнучкість цін, заробітної плати і вільну конкуренцію. Політика державного втручання, на думку неокласиків, неефективна і дестабілізує економіку.
Монетаристи головним фактором нестабільності вважають гнучку кредитно-грошову політику, орієнтовану на регулювання сукупного попиту. Вони акцентують увагу на необхідності вилучення грошей із числа інстру-ментів активного короткострокового регулювання. Для зміцнення економічної стабільності монетаристи радять проводити довгострокову політику помірного нарощування обсягів грошової маси стабільними темпами, незалежно від коливань сукупного попиту.
Прихильники теорії "економіки пропозиції" вважають недоцільною будь-яку політику, направлену на регулювання сукупного попиту. На їхню думку, політика держави повинна обмежуватися стимулюванням підприємницької діяльності і збільшення сукупної пропозиції завдяки лібералізації ринку, розвиткові конкуренції та зменшенню податків.
ЛІТЕРАТУРА
1. Долай Э. Дж., ЛиндсейД. Е. Макроэкономика. - СПб: СПб-оркестр: Литера плюс, 1994. - Гл. 2. (Пер. с англ.)
2. Дорпбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. - К.: Основи, 1996. - Част. І. - Розд. 1.
3. Мэнкыо Н. Г. Макроэкономика. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - 736 с. - Гл. 1. (Пер. с англ.)
4. Сакс Д., Ларреп Ф. Макроэкономика. Глобальный подход. - М.: Дело, 1996. - Гл. 1. (Пер. с англ.)
5. Семюелсоп П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1997. - Част. II. - Розд. 5.

 
 

Цікаве

Загрузка...