WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Причини і типи циклічних коливань в економіці - Реферат

Причини і типи циклічних коливань в економіці - Реферат

вдалося визначити ще на самому її початку. Моделі переходу від командно-адміністративної системи господарювання до соціально-орієнтованої, які були вдалими для інших країн, виявилися непридатними для України. Тиск з боку міжнародних організацій і нав'язування стратегії реформ очікуваних результатів не дало. Формування вітчизняної наукової бази трансформації та визначення пріоритетів та напрямків проведення реформ крокувало разом, а іноді і не встигало за реформами. Хоча очевидно, що оптимальним є варіант здобуття максимально повної інформації - аналіз ситуації та прогнозування - проведення реформ.
Хоча криза і розпочалася 11 років тому, аналіз причин і наслідків є актуальним і необхідним сьогодні. Процес подальшого проведення реформ вимагає деталізації факторів, причин та умов виникнення кризи. Тобто необхідно визначити, що в фундаменті побудови ринкової економіки є міцним і надійним, а що є тільки тимчасовим явищем і потребує або укріплений і ремонту або взагалі повної заміни. Недосконалість знання того, звідки ми йдемо, може орієнтувати проведення економічної політики на усунення наслідків, а не викорінення причин.
ВИСНОВКИ
Економічна структура не є статистичною. Вона підвладна змінам. Причому, чим швидше вони відбуваються, тим еластичніше пристосовується структура до вимог часу, тим успішніше розвивається економіка. Після Другої світової війни структурні зміни в економіці відбулися у всіх країнах різними шляхами. Україна має виробити власну стратегію структурної перебудови економіки, для чого необхідно технічно переозброїти всі галузі виробництва, перерозподілити нагромадження, сформувати раціональну податкову і цінову політику, забезпечити поступове зближення темпів зростання виробництва засобів виробництва та предметів споживання.
Опрацювавши теоретичний і практичний матеріал можна зробити наступні висновки:
1. За своїм змістом поняття "економічна рівновага" відображає такий стан економіки, за якого досягаються стійке врівноваження взаємодіючих структур, що протистоять одна одній, їхнє взаємне збалансування.
2. Цикли характеризують періодичні злети й падіння кон'юнктури, які проявляються перш за все у різних формах невідповідності попиту та пропозиції.Також, під циклами розуміють безперервні коливання економіки, коли зростання змінюється спадом.
3. Цикли означають:
по-перше, порушення рівноваги і перерву розвитку по висхідній, внаслідок чого скорочується обсяг національного виробництва;
по-друге, позбавлення багатьох з тих, хто бажає працювати, можливості знайти роботу і забезпечити собі нормальний рівень доходу;
по-третє., доведення до банкрутства багатьох підприємців, змушуванням їх подекуди суттєво погіршувати свій економічний та соціальний стан;
по-четверте, одночасне існування інфляції і безробіття ще більше посилює невизначеність та знедоленість широких верств населення, спричиняючи перерозподіл багатства на користь незначної частки населення.
Аспектів згубного впливу циклічного розвитку дуже багато.
4. Однак циклічність є не тільки злом, а й благом, для економічної системи. Справа в тому, що криза справляє оздоровчий вплив на економіку, зумовлюючи ліквідацію тих підприємств, які задовольняли штучно створений попит. Вона стимулює технологічне оновлення виробництва, позбавлення від застарілих форм організації виробництва й менеджменту, посилює дух " конкуренції та активізує економічне життя суспільства.
5. Особливості сучасних економічних циклів
- Швидкоплинний розвиток НТП спричиняє потребу і робить можливим частіше оновлення основного капіталу, внаслідок чого повторюваність криз стає частішою.
- Інтернаціоналізація виробництва, поглиблення науково-технічного співробітництва, глобалізація економіки та розвиток НТП зумовлюють синхронізацію економічних циклів у різних країнах та регіонах світу.
- Державне антициклічне регулювання спрямовується на недопущення перегріву економіки, що робить зазвичай економічні кризи не такими глибокими, а для циклу не є безумовним проходження усіх фаз.
6. Антициклічна політика спрямована на згладжування коливань в економіці. Найчастіше виділяють два типи заходів держави, спрямованих на подолання циклічних коливань: політика стримування і політика експансії. Усі заходи держави такого характеру пов'язані з регулюванням сукупного попиту і впливом на величину витрат, що здійснюються економічними агентами.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник. - М.: ДИС, 1997.
2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Курс лекций. - М.: Юрайт, 1998.
3. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика / Пер. с англ. М.: 1997.
4. Економічна теорія: Посібник вищої школи / Воробйов Е.М., Гриценко A.A., Лісовицький В.М., Соболев В.М.; За ред. Е.М. Воробйова. -Харків - Київ, 2001.
5. Економічна теорія: Конспект лекцій / За ред. О.О. Мамалуя. - Харків: Укр. Державна юрид. академія, 1995.
6. Задоя А.а., Петруня Ю.Е. Основы економической теории: Учебное пособие, -М.: Рыбари, 2000.
7. Кейнс Дж. M. Заметки об экономическом цикле. Пер. с анг. // Избр. Произведения. -М.: Экономика. - 1993.
8. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. -М.: Дело, 1996.
9. Маршалл А. Принципы политической экономии. - М.: Прогресс, 1980. -т.1-3.
10. Миль Дж. С. Основы политической экономики. - М.: Наука, 1980. - т.1-3.
11. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. - К.: Київ. Нац. Торг. Екон. ун-т, 2001.
12. Основи економічної теорії: навч. посібник // За ред. О.О. Мамалуя: у 2-х ч. Харьків: Національна юрид. академія України, 1999.
13. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник // за ред. В.П. Нестеренка. - К.: Вища школа. - Знання, 1997.
14. Савельев C.B., Куриляк B.C. Галузева структура української економіки: нові теоретичні підходи та прогнози // Фінанси України. - № 1. - 1997.
15. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України). -К.: Основа, 1996.
16. Соболев В.М. Макроекономіка. - Харьков: НВФ "Студцентр", 1997.
17. Панчишин С. Макроекономіка. Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001.
18. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - M.: Дело, 1993.
19. Экономическая теория: Учебник/Под ред. И.П. Николаевой. - М.: Финстатинформ, 1997.
20. Экономика: Учебник / Под ред. A.C. Булатова. - М.: Из-во БЕК, 2001.
21. Кондратьев Н.Д. Проблеми економической динамики. - М.: Наука, 1989.
Додаток 1
Схема ділового циклу
Додаток 2
Економічний цикл Великої Британії 1882-1889рр.

 
 

Цікаве

Загрузка...