WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Стратегічні підходи при встановленні ціни на новий товар. Поняття життєвого циклу товару та його графічне зображення. Залежність стратегії маркетингу - Реферат

Стратегічні підходи при встановленні ціни на новий товар. Поняття життєвого циклу товару та його графічне зображення. Залежність стратегії маркетингу - Реферат

проходить нормально, то саме збільшення попиту на товар веде до росту його продажу і долі ринку, контрольованої виробником. Підприємству вигідно продовжити цей етап. Це означає, що всі зусилля необхідно направити на збільшення тривалості часу росту об'єму реалізації.
Для того, щоб максимально розтягнути період швидкого росту ринку, підприємство може використати декілька стратегічних підходів:
" підвищити якість нового товару, надати йому додаткових властивостей, випустити його нові моделі;
" проникнути в сегменти ринку;
" використати нові канали розподілу;
" переорієнтувати частину реклами з розподілу освідомленості про товар на стимулювання його придбання;
" своєчасно знизити ціни з метою залучення додаткового числа покупців.
Усі ці підходи можна об'єднати у три напрямки: модифікація ринку, модифікація товару, модифікація комплексу маркетингу.
Модифікація ринку полягає в пошуку нових сегментів ринку і нових користувачів з метою збільшення об'єму продажу існуючого товару. Одночасно з цим вишуковуються способи стимулювання більш активного споживання товару існуючими клієнтами. Наприклад, препозиціювання товару так, щоб він опинився більш привабливим для швидше зростаючого або більш великого сегменту ринку.
Суть модифікації товару полягає у тому, що товаровиробник може модифікувати характеристики свого виробу (такі, як рівень якості, властивості або зовнішнє оформлення), щоб залучити нових покупців та інтенсифікувати споживання.
Мета стратегіїї покращення якості товару - вдосконалити такі функціональні характеристика товару, як довговічність, надійність, швидкість, смак. Цей підхід ефективний у таких випадках:
" якщо якість товару піддається покращенню;
" коли покупці вірять ствердженням про покращення якості товару;
" якщо достатньо велика кількість покупців хочуть покращенняя якості товару.
Мета стратегії покращення властивостей товару - надати йому нові якості, які зроблять його більш універсальним, безпечним і зручним.
Мета стратегії покращення зовнішнього формлення товару - підвищити привабливість товару.
Модифікація комплексу маркетингу полягає у тому, щоб підприємство, окрім іншого, повинно намагатися стимулювати збут за допомогою одного або декількох елементів комплексу маркетингу. Для залучення нових покупців і переманювання клієнтури конкурентів можна знизити ціну, спробувати розробити більш дійову рекламу, застосувати активні прийоми стимулювання збуту (наприклад, укладення пільгових угод з продавцями, випуск купонів, що дають право на невелику скидку з ціни, поширення сувенірів, проведення конкурсів, ярмарок, лотерей). Можна скористатися більш емними ринковими каналами, особливо якщо вони переживають період росту, або запропонувати нові чи вдосконалені види послуг.
На стадіі зрілості виробник у повній мірі використовує методи цінової конкуренції, посилює рекламну діяльність, роблячи акцент на масового покупця-консерватора. Необхідний пошук додаткових ринків для нового товару і нових покупців.
Збереження у своїй номенклатурі товару, що вступив у стадію спаду (старіння), може опинится для підприємства надзвичайно накладним. Такий товар може віднімати надто багато часу: він часто потребує коригування ціни і переоцінки товаро-матеріальних запасів. Вартість його виробництва висока, так як він вимагає і реклами, і уваги продавців, а кошти і сили, можливо, доцільніше було б направити на організацію виробництва нових, більш прибуткових товарів. Сам факт падіння успіху цього товару може викликати у споживачів вагання по відношенню до товаровиробника в цілому. Але самі
Об'єм
Продажу
Нові модифікації товару
Нові сфери використання товару
Нові споживачі (ринки)
Експорт
Етап впровадження (виведення на ринок) Етап
росту Етап зрілості
Час
Мал.2. Різні способи продовження життєвого циклу товару
значні неприємності можуть очікувати виробника в майбутньому: не будучи своєчасно знятими з виробництва, "старіючі" товари заважають початку енергічних пошуків їх заміни. Такі товари підривають рентабельну діяльність сьогодні і ослаблять позиції виробника в майбутньому.
З урахуванням усіх цих міркувань підприємство повинно приділяти більше уваги своїм товарам, що знаходяться на останньому етапі свого ЖЦТ:
в першу чергу небхідно виявляти товари, що вступили у стадію спаду, за допомогою регулярного аналізу показників їх збуту, частки ринку, рівня витрат і рентабельності. Наступним кроком є пошук варіантів продовження життя товару (мал.2).
Можна спробувати продовжити життя старіючому товару за рахунок інтенсивної реклами, зміни його упаковки, маневрування цін, реорганізації системи збуту.
Можна спиратися наприхильних цьому товару споживачів, допродати товар і "вижати" весь прибуток, що залишився, різко скоротивши затрати на виробництво і збут.
Можна припинити випуск товару, зняти його з продажу. Але не варто поспішати. Спочатку слід знімати з продажу найбільш неходових представників даного товару з метою більш виграшного показу товару, що залишився.
Основні характеристики кожного етапу ЖЦТ і відповідна реакція виробників приведені в таблиці 1.
Облік ЖЦТ дозволяє оцінювати його конкурентноздатність в динаміці, що особливо важливо при розробці товарів-аналогів і принципово нових товарів.
Якщо передбачається почати розробку якого-небудь товару, необхідно насамперед вияснити, на якій стадії життєвого циклу знаходяться його аналоги, вже представлені на ринку. Включаючись у виробництво товару, що вступив у стадію зрілості, можна опинитися на ринку в той момент, коли починається спад попиту на нього.
З другого боку, неправильно визначивши стадію росту товару-аналога, можна упустити можливість збільшення об'єму продажу.
Таких підводних каменів немало, і їх необхідно обходити, правильно враховуючи динаміку і тривалість ЖЦТ.
Не менш серйозною помилкою є ігнорування життєвого циклу при розробці стратегії обновлення асортименту продукції підприємства. Не можна допускати, щоб об'єми продажу, слідуючи геометрії кривої життєвого циклу, значно знижувались. Це означає втрату рентабельності.
Необхідно підтримувати об'єм продажу на певному досить стабільному рівні. Для цього слід забезпечити впровадження і ріст модифікованого або нового товару, розробленого дослідниками до настання спаду вихідного товару. Щоб досягти стабільності продажу, розробку нового
товару необхідно почати ще до того, як попердній товар вступить в стадію зрілості. В інакшому випадку безповоротно будуть упущені час і конкурентноздатність товару.
Таблиця 2
Характеристика етапів ЖЦТ і основні стратегічні зусилля товаровиробника
Етап виведення на ринок Етап росту Етап зрілості Етап спаду
ХАРАКТЕРИСТИКА
Збут Слабий Швидко-зростаючий Повільно зростаючий Падаючий
Прибуток Мізерна Максимальний Падаючий Низький або нульовий
Споживачі Любителі нового Масовий ринок Масовий ринок Відстаючий
Число конкурентів Невелике Постійно зростаючий Великий Убуваючий
РЕАКЦІЯ ВИРОБНИКІВ У ВІДПОВІДЬ
Основні стратегічні зусилля Розширення ринку Проникнення вглиб ринку Відстоювання своєї частки ринку Підвищення рентабельності виробництва
Розподіл товару Нерівномірний інтенсивний Інтенсивний Селективний
Ціна Висока Трохи нижча Сама нижча Зростаюча
Товар Основний варіант вдосконалений Диференційований Підвищеної рентабельності
Благополуччя підприємства надійно забезпечується тільки тоді, коли життєві стадії різних товарів, що випускаються ним, перекривають один одного. Це означає, що ще до моменту насичення ринку одним товаром на нього повинен бути введений вже слідуючий, новий товар. Поява розриву між стадіями в часі часто веде до втрати підприємством позицій на ринку, зниження його економічних показників, і навіть можливому банкрутству.
Використана література:
1. Бугулов В.М. Ціноутворення в умовах ринку: Навч.посібник. - К.: МАУП, 1996. - 52 с.
2. Єрухимович І.Л. Ціноутворення: Навч.-метод.посібник. - К.: МАУ, 1998. - 104 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...