WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Інвестиції та інвестиційна діяльність в Україні - Курсова робота

Інвестиції та інвестиційна діяльність в Україні - Курсова робота

підприємств усіх видів економічної діяльності, витрати на будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення, витрати на придбання машин та обладнання без здійснення капітального будівництва. Індекси інвестицій в основний капітал до попереднього року обчислені за даними обсягів інвестицій у порівняних цінах. (рис2.2)
З побудованого графіка видно, що з 1991 до 1998 року прослідковується тенденція до зменшення індексів інвестицій в основний капітал, а потім - постійне помірне збільшення.
Побудуємо в одній площині графіки, які ілюструють динаміку валового внутрішнього продукту, інвестицій в основний капітал та обсягів виробництва у промисловості протягом досліджуваного періоду [12, с.5].
На побудованих графіках чітко прослідковуєть, що загальна тенденція динаміки зберігається для всіх величин (інвестицій в основний капітал, валового внутрішнього продукту та обсягів виробництва у промисловості).
Тепер наведемо статистичні дані про результати інвестування в період збільшення індексів інвестицій в основний капітал. В табл.2.1. наведені дані [12, с.229; 20,с.115] про інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування в Україні за 1998 - 2003 рр. в млн. гривень у фактичних цінах.
Таблиця 2.1.
Інвестиції в основний капітал у
фактичних цінах за джерелами
інвестування в Україні за 1998 - 2003 рр.
Вид джерела фінансування Рік
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Всього 12401 13958 17552 23629 32573 37178
у тому числі за рахунок коштів держбюджету 1043 1029 1341 1210 1749 1863
коштів місцевих бюджетів 436 585 686 975 1332 1365
власних коштів підприємств, організацый 9330 10081 12370 16198 21770 24470
коштів іноземних інвесторів 133 421 677 1400 1413 2068
коштів населення на індивідуальне житлове 1001 1049 1113 1176 1415 1573
кредитів банків та інших позик 132 391 1400 1985
інших джерел фінансування 458 793 1233 2279 3494 3854
За даними статистичного щорічника України (2003 рік) сформуємо табл. 2.2, в якій наведено обсяг інвестицій в основний капітал та основні макроекономічні показників за 1998 - 2003 рр. [17, с.46-47].
Таблиця 2.2.
Основні макроекономічні показники
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Інвестиції в основний капітал (у факт, цінах), млн. грн. 12,4 14,0 17,6 23,6 32,6 37,2
Валовий внутрішній продукт (у факт, цінах), млн. грн. 93365 102593 130442 170070 204190 220932
у розрахунку на одну особу, грн. 1842 2040 2614 3436 4195 4583
Доходи населення, млн. грн. 50069 54379 61865 86911 157996 186365
Індекс споживч. цін(грудень до грудня попереднього року), відсотків 110,1 120,0 119,2 125,8 106,1 99,4
Бюджет (доходи), млн. грн. 28112,0 28915,8 32876,4 49117,9 54934,6 61954,3
Експорт товарів і послуг,млн.дол. 19,0 16,4 15,2 18,1 19,8 22,0
Імпорт товарів і послуг,млн. дол. США 18,5 16,1 12,9 15,1 16,9 18,2
Кількість зайнятих економічною діяльністю, млн. 22,6 22,3 21,8 21,3 21,0 21,4
За наведеними даними робимо висновок, що збільшення інвестицій в основний капітал (у фактичних цінах) за період з 1998 по 2003 роки супроводжується збільшенням таких показників економіки, як: ВВП, дохідна частина бюджету, доходи населення. У динаміці експорту та імпорту товарів та послуг загальної тенденції не прослідковується. Це можна пояснити, керуючись тим, що стимулюючий ефект мультиплікатора залежить від багатьох факторів.
Так, якщо збільшуються податки, то розміри віддачі державних витрат знижуються. Якщо імпорт є досить значним, то частина "нових" доходів уходить за кордон, зростає ймовірність дефіциту платіжного балансу [29, с. 95-96].
Найпоширенішою помилкою в контексті аналізу інвестицій є хибне уявлення про те, що в результаті здійснення інвестиційної діяльності одна зі сторін обов'язково залишається у виграші, а інша - програє. Звичайно, на практиці така ситуація можлива. Хоча, як правило, у світовій економіці інвестування пов'язане із взаємним виграшем. Інвестор дістає доступ до ринків дешевої робочої сили чи сировини, збуту продукції, зменшує свої ризики шляхом міжнародної диверсифікації капіталу. Сторона, яка приймає, заповнює "нішу" у наявних інвестиційно-фінансових ресурсах, вирішує низку соціально-економічних проблем.
Дослідження інвестиційного макросередовиша в Україні свідчить проте, що, з одного боку, ключову роль у його формуванні відіграє уряд, який визначає амортизаційну, грошово-кредитну, бюджетну, податкову політику тощо. З другого, на динаміку інвестицій істотно впливає ступінь розвитку фінансової та фондової інфраструктури вітчизняної економіки. Не менш суттєвим є й те, що між цими визначеннями існує рефлективний зв'язок, тобто вони взаємопов'язані, а напрям впливу може бути двостороннім. Наприклад, кредитна й інвестиційна репутація уряду впливає на фондові індикатори. І навпаки, низька активність портфельних інвесторів на внутрішньому ринку країни є показником недовіри інвесторів до її економічної політики. Загалом же це свідчить про необхідність використання усього комплексу важелів (державних і ринкових) для формування привабливого інвестиційного макросередовища і залучення потрібного обсягу інвестиційних ресурсів у вітчизняну економіку.[27, с.126-127;19, с.63]
Висновки:
Провівши аналіз розвитку інвестиційної діяльності в Україні, ми
можемо сказати що прямі інвестиції в економіку України протягом 1997-2003
років мають тенденцію до зростання. При чому найбільша кількість
інвестицій спрямована в основний капітал, а основним джерелом інвестицій в
основний капітал є власні кошти підприємств і організацій.
Інвестиції впливають на багато макроекономічних показників. Так,
інвестиції правомірно розглядати як чинник забезпечення зростання
рівноважного ВВП, тобто його інвестиційна складова є однією з
регульованих величин, через яку уряд може впливати на економічне
зростання країни. Взагалі можна сказати, що зв'язок між розглянутими
показниками і обсягом інвестицій прямий: з ростом обсягів інвестицій
ростуть і обсяги відповідних макроекономічних показників.
ВИСНОВОК
У стратегії інвестиційної діяльності важливу роль відіграють науково обгрунтоване визначення пріоритетних напрямів інвестування, їх відповідність державним інтересам, програмним цілям національного відродження України, швидкого подолання економічної кризи і досягнення стабілізації та зростання народного господарства. Саме на пріоритетні напрями науково-технічного прогресу слід максимально націлювати інвестиційну й інноваційну діяльність та ресурси. На розвиток сучасних і майбутніх високотехнологічних виробництв можуть претендувати тільки ті країни, які здатні забезпечувати високий рівень науки, техніки, освіти, культури, організації управління та трудової дисципліни.
В економіці України у цьому відношенні склалася непроста ситуація. Держава, що збідніла внаслідок гострої економічної кризи, втрачає надійні джерела необхідного інвестування. І тепер, прагнучи, хоча б з чималим запізненням, відродити й активізувати політику відтворення як основу стабілізації та оновлення національного товаровиробництва, наразилася на протидію певних політичних і економічних сил. Концентрація фінансового капіталу у сферах нових структур, тіньового обігу та банківської системи, які не прагнуть до виробничого

 
 

Цікаве

Загрузка...