WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Фіскальна політика. Бюджетні дефіцити та державний борг - Контрольна робота

Фіскальна політика. Бюджетні дефіцити та державний борг - Контрольна робота

бюджету підвищиться з 15,5% у 1999 р. до 27,4% у 2000 р. На кінець періоду прогнозування 35,6% доходів Державного бюджету йтимуть на процентні виплати.
Отже, заходи, які вживаються нині Урядом для розв'язання проблеми державного боргу України, вже найближчим часом призведуть до її поглиблення, що унеможливить подолання кризових явищ в економіці.
Вивчення міжнародного досвіду врегулювання боргових проблем і аналіз ситуації з державною заборгованістю в Україні засвідчили, що єдино можливими шляхами виходу України з боргової кризи є:
" припинення обслуговування державних облігацій, які перебувають у власності НБУ, та ліквідація ринку ОВДП;
" застосування помірної грошової емісії для часткового погашення боргових зобов'язань (на рівні 1,7% ВВП);
" досягнення первинного профіциту бюджету на рівні 3,6% ВВП;
" скорочення імпорту споживчих товарів шляхом удосконалення тарифного регулювання;
" посилення валютного регулювання та застосування інших механізмів припинення втечі капіталів за кордон;
" укладання з кредиторами угод про реструктуризацію заборгованості на умовах зниження боргового навантаження, а також конверсії боргових зобов'язань у корпоративні цінні папери і товарні поставки.
Ліквідація ринку ОВДП, припинення обслуговування державних облігацій, придбаних НБУ, та застосування помірної грошової емісії для часткового погашення боргових зобов'язань значно допоможуть зняти гостроту боргової проблеми в наступні роки. Також варто перейти від практики розміщення ОВДП до здійснення грошової емісії для підтримки бюджету.
На користь даної пропозиції свідчать і такі факти:
" вже на сьогодні зовнішній борг держави є надмірним, а мізерні обсяги позичкового капіталу не дозволяють залучати кошти на внутрішньому фінансовому ринку за розумними ставками; держава змушена звернутися до емісійного доходу: на даний момент інші джерела є або недостатніми, або ж повністю вичерпаними;
" в Україні переважає інфляція витрат, а не попиту; за таких умов випуск в обіг нових грошей у розмірі збільшення попиту на них, породжуваного зростанням номінальних обсягів товарообігу, як правило, не має інфляційних наслідків; крім того, при активізації структурних реформ та нормалізації платіжно-розрахункових відносин попит на гроші має зрости під впливом витіснення грошових сурогатів і бартеру;
" у нас, на відміну від країн з розвинутою ринковою економікою, первинна емісія здійснюється у великих обсягах (за 9 місяців 1999 р. нетто-емісія становила 3,89 млрд. грн.), але емісійного доходу держава при цьому не одержує.
Очевидно, що держава повинна скористатися своїм законним правом на емісійний доход. З огляду на це, нагальних змін потребує механізм направлення емітованих коштів: вони мають надходити переважно до бюджету у формі безпроцентних кредитів. Застосування прямих кредитів Національного банку значно розвантажить видаткову частину державного бюджету. Крім того, варто зазначити, що емісія для підтримки бюджету має переваги над іншими видами емісій, оскільки в даному випадку кошти надходять до реального сектора економіки і малозабезпечених верств населення, а не потрапляють на спекулятивні ринки.
Доцільність пропозиції щодо застосування грошової емісії для розв'язання нагальних проблем суспільства підтверджується міжнародним досвідом.
Висновки
Отже, державний бюджет - це зведена відомість доходів та витрат держави, яка являє собою основний фінансовий план держави на поточний рік і має силу закону.
Основну увагу при аналізі бюджетних проблем економічна наука приділяє доходам та витратам бюджету, двох основних частин економічного процесу.
Вирішальну роль в формуванні бюджету на всіх рівнях виконує податкова система
Податки - обов'язкові платежі, стягуванні державою з фізичних та юридичних осіб
Державні витрати можуть значно перевищувати бюджетні доходи, що створює бюджетний дефіцит і веде до зростання внутрішнього державного боргу
Дефіцит державного бюджету виникає внаслідок надмірних витрат держави на військові цілі, на роздутий апарат чиновників, державних закупівель товарів за підвищеними цінами, тощо.
Дефіцит свого бюджету держава покриває за рахунок позики - випуску державних боргових зобов'язань. Інший шлях покриття дефіцитного бюджету - емісія небезпечних кредитних грошей, що веде до значного стрибка інфляції.
Заходи щодо зниження бюджетного дефіциту: конверсія, перехід від фінансування до кредитування, ліквідація дотацій стрибковим підприємствам, зниження витрат на управління державою, зміна системи оподаткування, підвищення ролі місцевих бюджетів
Проблеми, які пов'язані із державним боргом:
виплати процентів по державному боргу збільшують нерівність у доходах
виплати проценту по боргу вимагають підвищення боргів, які підривають дію економічних стимулів
виплати проценту або основної суми боргу іноземцям викликають переведення частини національного продукту за кордон
запозичення урядом на ринку капіталів для рефінансування боргу або сплати процентів можуть збільшити ставки процента і витиснути приватне інвестиційне фінансування.
При виникненні бюджетного дефіциту уряд повинен або додатково друкувати гроші, або позичати в населення. Нагромаджені позичкові суми називають державним боргом
Є сподівання, що уряд буде провадити розумну політику реформування податкової системи на благо всієї держави.
Список використаної літератури
1. Базилевич В.Д. та ін. Макроекономіка, опорний конспект лекцій. -К., 1997.
2. Баликоев В.В. Общая экономическая теория -Новосибирск. 1997.- С. 338-346.
3. Барр Раймон. Политэкономия. - М., 1995.
4. Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. - К., 1998.
5. М. Бурда, Ч. Виплош "Макроекономіка - європейський контекст", К., Основи, 1998.
6. Введение в рыночную экономику / Под ред. А.Я. Лифшица. -М., 1994.
7. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика - СПб, 2000.
8. Гальперин В.М. и др. Макроэкономика. - СПб, 1997.
9. Гальчинський А. Теорія грошей. - К.: Основи, 1998.
10. Дадаян В.С. Макроэкономика для всех. - Дубно, 1996.
11. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроекономіка. - К.: Основи, 1996.
12. Економіка України / За ред. Б.Ф. Заболоцького. - Львів, 1997.
13. П. Самуельсон "Економіка", Львів "Світ", 1993.
14. Кемпбелл Р. Макконел, Стенлі Л. Брю "Економікс- принципи, проблеми і політика", К., ХаГар, 1998.
15. І. Радіонова "Макроекономіка та економічна політика", К., "Таксон", 1996р.
16. Мікроекономіка і макроекономіка" під. ред. С. Будаговської, К., "Основи", 1998р.
17. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. - Ростов-на-Дону, 1996. - С.169-176.

 
 

Цікаве

Загрузка...