WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Модель рівноваги „видатки-випуск”, економічна таблиця Кене - Контрольна робота

Модель рівноваги „видатки-випуск”, економічна таблиця Кене - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни
"МАКРОЕКОНОМІКА"
Модель рівноваги "видатки-випуск", економічна таблиця Кене.
1. Модель рівноваги "видатки-випуск"
Питання стабілізації сукупного попиту AD досліджують на основі кейнсіанської моделі рівноваги, яка має три назви:
1) "видатки - випуск",
2) "Кейнсіанський хрест",
3) "45?-на модель".
Кейнсіанська модель рівноваги передбачає фіксованість рівня цін.
Представники кейнсіанської школи пропонують регулювати сукупний попит за допомогою зміни величини державних витрат та податкових надходжень.
Сукупний попит AD в моделі представлено запланованими витратами, тобто це сума, яку домогосподарства (С), фірми (І) і держава (G) мають намір потратити на купівлю товарів та оплату послуг.
AD = C + I + G
Кейнс розглядає приватну (закриту) економіку, тому відсутній чистий експорт NX.
Сукупна пропозиція AS в моделі представлена фактичними витратами, тобто це обсяг виробництва Y.
Фактичні витрати відрізняються від планових тим, що фірми змушені здійснювати незаплановані інвестиції в товарно-матеріальні запаси (ТМЗ).
Фактичні інвестиції = планові інвестиції + Незаплановані інвестиції в ТМЗ
Для аналізу впливу зміни сукупних видатків на стан національної економіки застосовують поняття "рівноважний обсяг національного виробництва".
Рівноважний обсяг виробництва - це такий обсяг виробництва, при якому загальна кількість вироблених товарів (ВВП) дорівнює загальній кількості закуплених товарів (споживчих та інвестиційних).
Побудова моделі "видатки-випуск" здійснюється наступним чином.
- Величина сукупного попиту становить:
AD = C + I + G
- Інвестиції розглядаються як планові, тобто наперед визначені I = Iо
- Формула функції споживання має вигляд:
С = Со + С'Y
Підстановка значень у формулу сукупного попиту:
AD = Со + С'Y + Iо + G
По горизонтальній осі відкладаємо обсяг виробництва Y, а по вертикальній - сукупний попит AD. Проводимо бісектрису прямого кута - вона означає рівновіддаленість кожної точки від осей координат, тобто фактичні і планові сукупні витрати збігаються AD = Y.
Проводимо лінію функції споживання і піднімаємо паралельно вгору на величину Iо + G лінію сукупного попиту AD. Вона перетинає бісектрису в т.Е, тобто сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції AD = AS. Встановлюється рівноважний ВВП і досягається макроекономічна рівновага.
AS
AD
+ТМЗ AD
E
-ТМЗ
I + G С = С0 + С'Y
Y2 YE Y1 Y
Якщо обсяг виробництва більший, ніж рівноважний, то це означає, що покупці купують товарів менше, ніж фірми виробляють, тобто AD AS, що стимулює фірми до збільшення зайнятості і випуску. Поступово фірми нарощують обсяги виробництва. Y2 наближається до рівня YЕ і встановлюється макроекономічна рівновага AD = AS.
?
2. Економічна таблиця Кене.
Школа фізіократів (XVII-XVIII ст.) вважала, що джерелом багатства суспільства є виробництво, але тільки сільськогосподарське. Засновник цієї школи французький економіст Франсуа Кене (1694-1774) провів аналіз процесу відтворення й обігу всього суспільного капіталу, опис якого він навів у відомій "Економічній таблиці" (1758).
Ф.Кене вперше в історії політичної економії запропонував і використав поняття "відтворення", як постійне повторення процесу виробництва та збуту, розробив макроекономічну модель господарського кругообігу .
Велика економічна таблиця, опублікованапізніше та її аналіз за допомогою математичних розрахунків довели, що створений у землеробстві валовий і чистий продукт Франції обертається в натуральній і грошовій формі.
Економічна таблиця - це схема, що показує, як проходить реалізація щорічного продукту суспільства та як формуються передумови відтворення.
Економічна таблиця відображала загальну картину кругообігу товарів і давала уявлення про механізм функціонування економіки в цілому.
Кене доводив, що єдиним джерелом багатства є сільське господарство, і вперше в історії економіки зробив спробу охарактеризувати річний процес відтворення у цілому. В основі цього процесу лежить еквівалентний обмін. Виходячи з цього, Ф. Кене розкривав неспроможність меркантилізму ототожнення багатства з грошима, трактування обігу як джерела багатства.
Фізіократи обгрунтували, що джерелом нових продуктів, додаткової вартості є не сфера обігу, а саме сфера виробництва. Проте їхня історична обмеженість полягала в тому, що вони вважали продуктивною лише зем-леробську працю, а в промисловості, на їхню думку, працівник лише змі-нює форму речовини, яка дається йому землеробом.
К. Маркс назвав спробу Кене проаналізувати процес відтворення всього суспільного капіталу геніальною ідеєю. Її геніальність у тому , що вона є першою вдалою спробою показати головні пропорції й лінії реалізації суспільного продукту, об"єднавши численні акти купівлі-продажу та рух грошей і товарів. Ідеї, закладені у творах Ф.Кене, стали першоосновою майбутнього економічного моделювання.
В "Економічній таблиці" знайшли відображення всі сторони економічного вчення Ф. Кене: "чистий продукт", капітал, гроші, продуктивна й непродуктивна праця тощо.
Ф. Кене був одночасно лікарем і економістом, тому модель господарського кругообігу він побудував за аналогією з циклом кровообігу людини. Аналогія економічних процесів із кровообігом підводила Ф. Кене до думки про можливість виникнення порушень у господарському кругообігу, аж до появи кризових явищ за аналогією з інсультом чи інфарктом.
Головний недолік "Економічної таблиці" Ф. Кене полягав у тому, що вчений не розкрив механізму саморегулювання ринкової системи.
Задача № 11
Ставка мінімальних резервних потреб становить 5%. Як зміниться пропозиція грошей при видачі банківською системою позики в розмірі 2 млн. грн.?
Розв'язок
Ставка мінімальних резервних потреб становить 5%:
Р = 2 х 5% / 100% = 0,1 млн. грн.
Пропозиція грошей становить:
Пр = 2 - 0,1 = 1,9 млн. грн.
?
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник - К.: Знання, 2004.
2. Ватаманюк К.Н. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка: Навч.пос. Альтернатива, 2002
3. Гроші, банки та кредит: Навч. посібник / За ред. Б.Л.Луціва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000. - 225 с.
4. Крачило М.П. Основи економічної теорії. - К., 1997
5. Панчишин С. Макроекономіка: Навч.пос. - К: Либідь, 2002. - 616 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...