WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Природна монополія як об'єкт конкурентної політики - Реферат

Природна монополія як об'єкт конкурентної політики - Реферат

сприяють здійсненню об'єднаннями споживачів громадського контролю за діяльністю суб'єктів природних монополій.
Відповідно до Закону "Про природні монополії" регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах:
транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;
транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
транспортування інших речовин трубопровідним транспортом;
передачі та розподілу електричної енергії;
користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування;
управління повітряним рухом;
централізованого водопостачання та водовідведення;
централізованого постачання теплової енергії;
спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України.
Перелік суб'єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України відповідно до його повноважень.
До суміжних ринків, що регулюються відповідно до Закону "Про природні монополії", належать:
постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;
зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу (ліцензійними умовами);
внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів залізничним, повітряним, річковим та морським транспортом;
виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (ліцензійними умовами);
постачання електричної енергії;
виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона використовується виключно для внутрішньовиробничих потреб) в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва теплової енергії (ліцензійними умовами);
Предметом регулювання діяльності суб'єктів природних монополій згідно з Законом "Про природні монополії" є:
ціни (тарифи) на товари, що виробляються (реалізуються)
суб'єктами природних монополій;
доступ споживачів до товарів, що виробляються (реалізуються)
суб'єктами природнихмонополій;
інші умови здійснення підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством.
Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій здійснюється на основі таких принципів:
гласності та відкритості процедур регулювання;
адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб'єкт природної монополії;
самоокупності суб'єктів природних монополій;
стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них;
забезпечення захисту прав споживачів.
При регулюванні цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій враховуються:
витрати, які згідно з законами про оподаткування відносяться на валові витрати виробництва та обігу;
податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів;
вартість основних виробничих фондів, амортизаційні відрахування, потреби в інвестиціях, необхідних для відтворення основних виробничих фондів;
очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами);
віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів;
відповідність якості товарів, що виробляються (реалізуються), потребам споживачів;
державні дотації та інші форми державної підтримки.
Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, при прийнятті рішень щодо такого регулювання враховують інформацію про діяльність суб'єкта природної монополії, надану об'єднаннями споживачів, суб'єктами природних монополій, іншими заінтересованими особами, про результати оприлюднення та відкритих слухань щодо зміни цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій.
Суб'єкти природних монополій зобов'язані:
дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів і показників безпеки та якості товару, а також інших умов та правил здійснення підприємницької діяльності, визначених у ліцензіях на здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках;
вести окремий бухгалтерський облік за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню;
забезпечувати на недискримінаційних умовах реалізацію вироблених ними товарів споживачам, а також не чинити перешкод для реалізації угод між виробниками, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, та споживачами;
надавати органам, які регулюють їх діяльність, документи та інформацію, необхідні для виконання цими органами своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені відповідними органами;
забезпечувати посадовим особам органів, які регулюють їх діяльність, доступ до документів та інформації, необхідних для здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об'єктів, устаткування та земельних ділянок, що є у їх власності або у користуванні.
2. Суб'єкти природних монополій не можуть вчиняти дії, які призводять або можуть призвести до неможливості виробництва (реалізації) товарів, щодо яких здійснюється регулювання відповідно до Закону "Про природні монополії", або до заміни їх іншими товарами, не однаковими за споживчими характеристиками.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Розвиток внутрішніх ринків в Україні: добробут завдяки конкуренції - К.: Альфа-принт, 2003. - 91 с.
2. Черняк В. К. Природа монополії чи монополія природи? // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України - 2002.- № 1. - С. 10 - 12.
3. Філюк Г. Економіко-правові засади державного регулювання природних монополій в Україні // Економіка України. - 2001. - № 8. - С. 48 - 52.
4. Ді Лоренцо Т. Міф про "природну монополію" // ЕКО.- 2001. - № 4. - С. 81 - 98.
5. Костусєв О. О. Конкурентна політика в Україні. - К.: КНЕУ, 2004. - 314 с.
6. Савас Е. С. Приватизація: ключ до ринку: Пер. з англ. - М.: Справа, 1992. - 411 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...