WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Характеристика макроекономічних показників плану та порядок їх обчислення - Реферат

Характеристика макроекономічних показників плану та порядок їх обчислення - Реферат

Показники обсягу - вартісна, натуральна й умовна оцінки обсягу продукції та обсяги поточних витрат, обсяги основних фондів, середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу тощо. Якісні показники дають оцінку ефективності використаних ресурсів.
Дані про обсяги ряду показників (таких, як валова продукція, вартість виробничих фондів, чисельність промислового-виробничого персоналу та ін.) знаходяться у формах ЗГ (загальногалузева).
Очевидно, що для аналізу та планування на всіх рівнях управління використовується велика кількість показників. Тому в аналітичній роботі при формуванні тих чи інших розділів прогнозів або планів економічного й соціального розвитку України, крім вищеназваних, розраховують відповідно такі макроекономічні показники:
1. Валовий внутрішній продукт (ВВП): номінальний, млн. грн.; номінальна зміна, %; реальний, зміни порівняно з попереднім роком, %; ВВП на душу населення, тис. грн.
2. Споживання домашніх господарств: млн. грн., % ВВП; зміна обсягів, %; зміна в цінах, %.
3. Кінцеві споживчі витрати сектора загальнодержавного управління: % ВВП; зміна обсягів, %; зміна в цінах, %; валове нагромадження, млн. грн.
4. Валові інвестиції: % ВВП; зміна обсягів, %; зміна в цінах, %. У тому числі:
5. Внутрішні інвестиції: млн. грн., % ВВП; прямі іноземні інвестиції, млн. грн., % ВВП; урядові інвестиції, млн. грн., % ВВП.
6. Експорт: млн. грн., % ВВП; зміна обсягів, %; зміна в цінах, %.
7. Імпорт: млн. грн., % ВВП; зміна обсягів, %; зміна в цінах, %.
8. ВВП з боку виробництва: у поточних цінах, млн. грн., промисловість, будівництво, сільське господарство, галузі сфери обігу, транспорт і зв'язок, інші, невиробнича сфера.
9. Реальна зміна до попереднього року: %, промисловість, будівництво, сільське господарство, галузі сфери обігу, транспорт і зв'язок, інші, невиробнича сфера.
У відсотках до ВВП: промисловість, будівництво, сільське господарство, галузі сфери обігу, транспорт і зв'язок, інші, невиробнича сфера.
У порівнянних цінах - млн. грн.: промисловість, будівництво, сільське господарство,галузі сфери обігу, транспорт і зв'язок, інші, невиробнича сфера.
10. Зміна індексу споживчих цін: % за рік (у середньому порівняно з попереднім роком); грудень порівняно з груднем попереднього року.
11. Зміна індексу оптових цін у промисловості: % за рік (у середньому порівняно з попереднім роком); грудень порівняно з груднем попереднього року.
12. Доходи зведеного бюджету: млн. грн., % ВВП.
13. Видатки зведеного бюджету: млн. грн., % ВВП.
14. Фінансування дефіциту бюджету: млн. грн., % ВВП, внутрішнє; зовнішнє.
15. Баланс фінансових ресурсів, млн. грн.: доходи; витрати; нестача фінансових ресурсів.
16. Балансовий прибуток, млн. грн.
17. Обмінний курс грн./дол., на кінець періоду.
18. Обмінний курс грн./дол., у середньому за період.
19. Середня місячна заробітна плата: грн., дол. США, середня за період, % зміни.
20. Чисельність населення (середньорічна), млн. осіб.
21. Чисельність працівників, зайнятих у галузях економіки, тис. чоловік; у тому числі: в галузях матеріального виробництва; з них: промисловість, будівництво, сільське господарство.
22. Кількість безробітних на кінець року, тис. чоловік.
23. Рівень безробіття на кінець року, %. Банківська система:
24. Чисті іноземні активи, млн. грн., млн. дол. США.
25. Чисті внутрішні активи, млн. грн.
26. Внутрішні активи, млн. грн.
27. Чисті кредити уряду, млн. грн.
28. Кредити економіці, млн. грн.; інші статті, чисті.
29. Грошова маса, млн. грн.
30. Гривнева грошова маса, млн. грн.
31. Гроші в обігу, млн. грн.
32. Депозити: до запитання, млн. грн.; строкові, млн. грн.
33. Гроші в інвалюті, млн. грн. Національний банк України:
34. Чисті міжнародні резерви: млн. грн., млн. дол. США.
35. Чисті внутрішні активи: чисті внутрішні кредити; чисті кредити уряду: чисті кредити економіці; кредити банкам; інші статті, млн. грн., % зміни.
36. Грошова база, гроші в обігу, банківські резерви: млн. грн., % зміни.
37. Грошова маса, гривнева грошова маса, грошова база: млн. грн., % зміни.
38. Реальна грошова маса, реальна гривнева грошова маса; реальна грошова база; реальні кредити економіці: млн. грн., % зміни.
39. Грошовий мультиплікатор; швидкість обертання грошової маси.
Платіжний баланс: млн. грн., млн. дол. США.
40. Торговельний баланс: експорт; імпорт; баланс товарів: експорт; імпорт; баланс послуг: експорт; імпорт.
Доходи: надходження; виплати; з них виплати відсотків для обслуговування зовнішнього державного боргу.
41. Офіційні трансферти: надходження; витрати, млн. грн., млн. дол. США.
42. Капітальні трансферти: надходження; витрати, млн. грн., млн. дол. США.
43. Прямі інвестиції: в Україну; з України, млн. грн., млн. дол. США.
44. Портфельні інвестиції: вітчизняні цінні папери; зарубіжні цінні папери, млн. грн., млн. дол. США.
45. Середиьострокові та довгострокові кредити; залучення; погашення, млн. грн., млн. дол. США.
46. Короткостроковий капітал: млн. грн., млн. дол. США.
47. Зміна офіційних резервів: зменшення; збільшення, млн. грн., млн. дол. США.
48. Стан зовнішнього державного боргу: млн. грн., млн. дол. США.
49. Валові міжнародні резерви: млн. дол. США, у тижнях імпорту.
Список використаної літератури:
1. Статистический словарь / Гл. ред. М. А. Королев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1989.- 623 с.
2. Структурна перебудова економіки України: основні напрями та пріоритети / Л. В. Мінін, В. І. Науменко, М. М. Якубовський, А. І. Антоненко; За ред. М. М. Якубовського.- К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1994.- 109 с.
3. Теория прогнозирования и принятия решений: Учеб. пособие / Под ред.
1. C. А. Саркисяна.- М.: Высш. шк., 1977.- 351 с.
4. Типовая методика разработки техпромфинплана производственного объединения (комбината), предприятия.- М.: Экономика, 1979.- 448 с.
5. Хауштейн Н. Г. Методы прогнозирования в социалистической экономике: Пер. с нем.- М.: Прогресс, 1971.- 397 с.
6. Хилюк ?. ?., Лисичкин В. А. Экономическое и научно-техническое прогнозирование за рубежом.- К.: НИЭИ Госплана УССР, 1970.- 173 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...