WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Методи макроекономічного планування (пошукова робота) - Реферат

Методи макроекономічного планування (пошукова робота) - Реферат

зношеної техніки).
Потребу в матеріальних ресурсах на ремонт основних фондів визначають, виходячи із затверджених норм цих ресурсів; на експлуатаційні потреби (у тому числі на заміну зношених виробів машинобудування) - виходячи з наявності й наміченого збільшення парку устаткування та машин, термінів їх експлуатації, обсягів робіт з планово-попереджувальних ремонтів.
Баланси розробляють на кожну номенклатурну позицію, незалежно від того, який обсяг ресурсів охоплено державними контрактами, з метою оцінити збалансованість ресурсів і потреби народного господарства України.
Ресурсна частина балансу формується за такими основними статтями:
o виробництво всього (у тому числі за державним контрактом);
o поставки за рахунок імпорту;
o інші надходження (із зазначенням конкретних джерел);
o запаси на підприємствах оптової торгівлі державних товарно-сировинних компаній і залишки в споживачів і постачальників на початок планового року (включення до ресурсів продукції залишків допускається тільки за їхньою згодою).
Ресурси машин та устаткування складаються з продукції вітчизняного виробництва та інших надходжень. Імпорт і експорт посідають важливе місце у зведеному балансі (зокрема, у балансах конкретних видів продукції машинобудування).
У витратній частині балансів, що формується з продукції номенклатури державного контракту в числі основних балансових статей, виділяють витрати на централізований розподіл з обсягів державного контракту з розшифруванням напрямів використання (виробничо-експлуатаційні потреби, капітальне будівництво, непередбачені роботи, спеціальні витрати, оптова торгівля через територіальні постачальницькі органи, експорт, державний резерв, непередбачений резерв та ін.).
Матеріальні баланси продукції машинобудування стають основою для виділення лімітів і розробляються на обсяги ресурсів, що виготовляються за державним контрактом.
Під час розробки ліміту на централізований розподіл продукції передусім потрібно забезпечити найважливіші потреби народного господарства:
o спеціальні витрати, непередбачені роботи, резерви, експорт;
o завдання на виробництво та капітальне будівництво за державним замовленням;
o потреби соціальної сфери та виробників, чия продукція в повному обсязі розподіляється централізовано, а також споживачів, переведених на забезпечення в порядку оптової торгівлі.
Управління матеріальних балансів та державних закупівель Мін-економіки України подає урядові проекти планових матеріальних балансів і лімітів на продукцію, включену до складу контрактів, а також пояснювальні записки до них з аналізом збалансованості плану.
Продукцію, яку не включено до складу контрактів, не розподіляють за лімітами споживання, а реалізують у порядку оптової торгівлі без лімітів за прямими замовленнями споживачів або органів матеріально-технічного забезпечення. На окремі види цієї продукції, важливої для збалансованості економіки, на які, як правило, не подолано дефіцит або значну частину яких складає імпорт, а також на продукцію, що використовується в значних обсягах для виконання державних контрактів, розробляються баланси.
Баланси, що розробляються на продукцію, яка реалізується без лімітів, не мають директивного характеру, їх призначення - оцінити можливість задоволення потреб економіки матеріальними ресурсами, що реалізуються без лімітів, як в окремих регіонах країни, так і в економіці в цілому. На основі таких балансів готуються пропозиції для міністерств, відомств і підприємств-виробників, державних товарно-сировинних компаній, а також розробляються заходи щодо забезпечення збалансованості ринку.
Регіональні баланси дозволяють оцінити потребу адміністративної одиниці в окремих видах продукції, що реалізується без лімітів, а також забезпеченість нею як конкретних споживачів, так і найважливіших напрямів витрат; виявити нераціональні господарські зв'язки.
За системою регіональних балансів вивчається попит споживачів (включаючи платоспроможний попит) на найважливіші види продукції, що реалізується без лімітів, а також визначаються джерела покриття потреб і формування програм господарської діяльності.
Мінекономіки України доводить до постачальників і споживачів переліки продукції, які зорієнтовані на конкретних споживачів і постачальників, а Держкомстат України - відповідні форми статистичної звітності.
Регіональний баланс має два розділи: баланс споживачів адміністративної одиниці та територіальний(баланс увозу-вивозу).
Зведені баланси розробляються з використанням даних регіональних балансів, зведеної статистичної звітності, розрахункових і експертних оцінок виробництва й споживання продукції, іншої інформації. Номенклатуру продукції машинобудування, за якою рекомендується розробляти баланси, встановлюють та змінюють органи державного регулювання розвитку економіки.
Основну масу показників однопродуктових балансів, як правило, включають до зведеного та регіонального балансів.
Натуральний баланс виробництва та споживання рекомендується розробляти за такою формою:
Баланси на всіх рівнях індикативного планування складають з використанням єдиних методичних підходів, що забезпечує створення системи взаємопов'язаних і підпорядкованих балансів.
Загальна потреба в продукції машинобудування визначається по міністерству, відомству чи іншій господарській (підприємницькій) структурі на основі потреб у ній об'єднань і окремих підприємств. Вона формується з урахуванням перспектив розвитку потужностей базових галузей економіки, можливостей придбання імпортного устаткування чи виготовлення спеціалізованого устаткування власними силами.
Під час розподілу устаткування враховується необхідність першочергового забезпечення ним:
o об'єктів, що є найважливішими з погляду держави, тобто таких, що в першу чергу сприяють реалізації завдань з нарощування потужностей базових галузей;
o підприємств, що сприяють прискореному розвитку сільського господарства, переробних галузей АПК, промисловості будівельних матеріалів;
o підприємств, що забезпечують виробництво товарів народного споживання та насичення споживчого ринку;
o галузей і підприємств, які за інших однакових умов забезпечують найбільший економічний ефект.
Розробники матеріальних балансів продукції машинобудування, у тому числі управління матеріальних балансів та державних закупівель Мінекономіки України, подають Урядові України або іншим зацікавленим органам державного регулювання економіки разом з балансами пояснювальні записки до них і пропозиції щодо "розшивки вузьких місць".
Список використаної літератури:
1. Науменко В. /., Панасюк Б. Я. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки.- К.: Глобус, 1995.- 200 с.
2. Новицкий В. ?. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг.- К.: Либра, 1994.- 190 с.
3. Основні показники, що використовуються при розробці прогнозу економічного і соціального розвитку України (суть, взаємозв'язки, методи розрахунку).- К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1996.- 91 с.
4. Основы экономического и социального прогнозирования / Под ред. В. Н. Мосина, Д. Н. Крука.- ?.: Высш. шк., 1985.- 200 с.
5. Панасюк Б. Державне регулювання економіки // Економіка України.- 1994.- № 1.- С. 19-30.
6. Панасюк Б. Концептуальні основи економічного прогнозування і планування // Економіка України.- 1996.- № 5.- С. 7 -17.
7. Панасюк Б., Літвінов В. Система національних рахунків як модель економічного обороту // Економіка України.- 1993.- № 1.- С. 18-36.
8. Панасюк Б., Сергиенко И., Присницкий Л. Прогнозирование развития экономики Украины // Економіка України.- 1996.- № 1.- С. 20-31.
9. Пашута Н. Т. Нормативное планирование потребности в продукции машиностроения.- К.: Наук, думка, 1992.- 117с.

 
 

Цікаве

Загрузка...