WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Методи макроекономічного планування (пошукова робота) - Реферат

Методи макроекономічного планування (пошукова робота) - Реферат

машинобудування
Незважаючи на те, що економіка України перебуває на етапі формування ринкових відносин, не відпала необхідність її державного регулювання та розробки індикативного плану на рівні макроструктур (галузей економіки чи промисловості країни, областей і т. д.).
Під час розробки індикативного плану застосовується баланс продукції машинобудування в натуральному, натурально-вартісному або вартісному виразі, що передбачає рівність ресурсів продукції машинобудування і потреби в них. Таким чином, баланси продукції машинобудування - це система показників, з допомогою яких установлюється кількісна відповідність (рівність) між ресурсами, що формуються за джерелами надходжень, і розподілом їх за напрямами використання.
У балансових розрахунках, які складаються на підставі науково обґрунтованих техніко-економічних норм, нормативів і основних показників проекту індикативного плану, визначаються потреби в матеріально-технічних ресурсах, обсяги державних резервів і запасів з метою ефективного їх використання.
Регіональні натурально-вартісні баланси можуть стати основним інструментом вивчення попиту споживачів на важливі види продукції, визначення джерел покриття потреби та формування господарських зв'язків при досягненні високої ефективності в умовах становлення ринкових відносин. Вони дають можливість здійснювати державне регулювання споживання, своєчасно виявляти й усувати можливі диспропорції.
За допомогою натурально-вартісного балансу можна визначити потребу в устаткуванні як для окремих галузей економіки країни чи виробничих структур, так і для кожного об'єднання або підприємства, а також виявити потреби в інших видах ресурсів.
Натурально-вартісний баланс сприяє погодженню багатьох розділів індикативного плану, особливо на більш високих рівнях, ніж підприємство (у тому числі планів виробництва та реалізації продукції машинобудування, особливо за державним контрактом), за напрямами споживання ресурсів, погодження джерел фінансування, включаючи кредити банків. Інакше кажучи, за допомогою натурально-вартісного балансу можна узгодити виробництво, постачання, капітальні вкладення, фінанси, кредити та ін.
Натурально-вартісний баланс продукції машинобудування має велике значення в умовах, коли устаткування дедалі частіше купують за рахунок коштів підприємств або кредитів банків. Аналіз витрат
таких коштів показує, що вони використовуються переважно для придбання нового устаткування та швидкого впровадження його у виробництво. Крім того, підвищується зацікавленість підприємств у поліпшенні використання устаткування.
У системі індикативного планування й державного регулювання розвитку економіки України можуть розроблятися однопродуктові зведені та регіональні натуральні або натурально-вартісні баланси продукції машинобудування, які складаються на рівні Міністерства економіки України, де створено спеціальний підрозділ - управління матеріальних балансів і державних закупівель.
На сучасному етапі розвитку економіки розробка макроеконо-мічних балансів - справа досить складна, що пояснюється цілим рядом причин:
1) порушенням інформаційного забезпечення таких робіт. Так зване впорядкування (фактичне скорочення) потоків статистичної інформації призвело до того, що її майже втрачено;
2) порушенням механізму вартісного регулювання через відсутність стабільних цін. Відпуск цін і, зокрема, так звані договірні ціни дозволяють розробляти вартісні показники балансу. Виробник, як власник виготовлених ним машин і устаткування, одні й ті ж вироби може продавати одному споживачу за однією ціною, другому - за іншою. Крім того, виробник часто не повідомляє про ціни, посилаючись на те, що це буцімто є його комерційною таємницею;
3) скороченням більш як на три чверті задоволення потреби централізованих державних капітальних вкладень у даний час. Для пошуку необхідних капіталовкладень споживач продукції машинобудування повинен використовувати власні ресурси, джерелами яких, як відомо, стають амортизація та прибуток.
Таким чином, у ситуації, що склалася, державний орган України в особі Міністерства економіки не має практичної можливості розробляти макроекономічні натурально-вартісні баланси продукції машинобудування.
Виходячи з викладеного вище, доцільно на рівні Мінекономіки України вести розрахунки однопродуктових натуральних балансів машин і устаткування. У майбутньому, коли буде врегульовано питання отримання інформації для розрахунку вартісних показників, можна буде розробляти натурально-вартісні баланси, які стануть основою для складання зведених і регіональних балансів. У тих господарських структурах, де є вся необхідна вхідна інформація, можна розробляти як натуральні, натурально-вартісні, так і вартісні баланси машин, устаткування та інших виробів машинобудування.
Під час складання балансів на продукцію машинобудування рекомендується використовувати таку вхідну інформацію:
o державний контракт на виробництво машинобудівної продукції;
o міждержавні угоди про поставки продукції машинобудування;
o дані про імпорт і експорт машин і устаткування;
o заявки споживачів (міністерств, відомств чи інших господарських структур, підприємств, постачальних і посередницьких структур і організацій);
o діючу статистичну звітність на всіх рівнях управління.
При здійсненні балансової роботи необхідно виходити з того, що в умовах становлення ринкової економіки матеріально-технічне забезпечення включає оптову торгівлю без лімітів за прямим замовленням споживачів чи органів матеріально-технічного забезпечення та централізовану реалізацію через систему державних контрактів.
Метою проведення балансової роботи в системі Мінекономіки України є задоволення потреб економіки в матеріальних ресурсах за рахунок виробництва, залучення запасів, закупівель за імпортом та з інших джерел; виявлення можливих дисбалансів з окремих видів продукції, розробка на цій основі та реалізація комплексних заходів, спрямованих на усунення незбалансованості матеріально-технічного забезпечення економіки як при формуванні індикативного плану, так і під час його реалізації.
Відповідно до встановленого порядку формування в контрактах виражаються вимоги держави щодо поставок підприємствами продукції (виконання робіт, послуг) для задоволення першочергових суспільних потреб, забезпечення прискорення науково-технічного прогресу та структурної перебудови економіки. Ці вимоги є обов'язковими для внесення до планів підприємств.
Збалансованість продукції машинобудування, зокрема тієї, яку зараховано до складу державного контракту, дає можливість забезпечувати найважливіші потреби України в матеріально-технічних ресурсах, визначати необхідні обсяги контракту на поставку продукції та джерела ресурсів, розробляти ліміти для споживачів і налагоджувати на їх основі господарські зв'язки між споживачами та постачальниками. Щодо продукції, яку сюди включено, то тут зберігається система державного регулювання потреби в ресурсах. При цьому контрактами охоплюється, як правило, лише частина виробничих програм підприємств.
Потребу в продукції машинобудування в цілому, як правило, визначають, використовуючи дані про обсяги споживання за окремими напрямами. Зокрема:
o виробничі потреби розраховують, виходячи з прогресивних норм витрат матеріально-технічних ресурсів, завдань щодо їх
зниження та запланованих обсягів виробництва продукції (видів робіт, послуг);
o витрати для комплектування продукції машинобудування визначають, виходячи з прогресивних норм витрат комплектуючих виробів на одиницю продукції, наявності їх на початок планового періоду з урахуванням перехідного запасу й обсягів виробництва комплектованої продукції;
o ремонтно-експлуатаційні потреби визначають окремо на ремонт основних фондів і на експлуатаційні потреби (заміну

 
 

Цікаве

Загрузка...