WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Економічне програмування (пошукова робота) - Реферат

Економічне програмування (пошукова робота) - Реферат

визначаються взаємопов'язані роботи, створюються проект, графік виконання робіт;
3) у рамках кожної ЦКП або об'єкта реалізації проводиться порівняння робіт, які ввійшли до проекту, та графіка їх виконання, виявляється їх специфіка, характер; установлюються кількіснізначення відхилення ресурсно-часових характеристик робіт, що плануються, від нормативних; ставиться експертна або аналітична оцінка у відповідних одиницях виміру (натуральних, вартісних, часових);
4) установлюються і характеризуються роботи, які не мають аналогів і вирізняються суттєвою новизною;
5) уточнюються розрахунки за такими пунктами: потреба в імпорті й експорті, у капітальних вкладеннях і валютних коштах, кадровому забезпеченні й повних витратах на професійне навчання та підготовку кадрів, матеріалах і устаткуванні.
Загалом за програмою, ЦКП чи роботою, включеною до проекту національної програми, з'ясовується найбільш повний перелік або
номенклатура необхідних ресурсів, їх обсяг у натуральному й вартісному виразі, повна вартість роботи та її тривалість. При цьому визначаються чисельний, професійний і кваліфікаційний склад виконавців, забезпеченість устаткуванням і виробничими площами, інтенсивність виконання робіт тощо.
Після визначення потреби в машинобудівній продукції, що поставляється на зовнішній ринок, проводиться загальний розрахунок можливого отримання (заробітку) валютних коштів, що сприятиме приросту національного доходу України.
На особливу увагу заслуговує визначення потреби в промислово-виробничому персоналі. У нинішній ситуації зростання безробіття, розширення потенціалу машинобудування України сприятиме збільшенню зайнятості та зниженню соціального напруження. Ці обґрунтування можна провести через середню трудомісткість виготовлення аналізованого виду продукції машинобудування.
Комплексна оцінка ресурсного забезпечення та повних витрат на реалізацію програми або ЦКП проводиться шляхом використання методу побудови ресурсно-елементних матриць.
Важливою складовою частиною програми є визначення головних виконавців, керівників програми та ЦКП, а також створення робочих груп з управління розробкою й реалізацією програми. На цьому етапі ведеться вибір виконавців об'єктів реалізації; установлюються характер і особливість організаційних взаємозв'язків із виконавцями програми; визначається порядок оцінки їхньої діяльності в момент досягнення ними поетапних і кінцевих цілей; видаються накази.
Для розробки програми розвитку машинобудування України потрібно мати великий обсяг вхідної інформації. Доцільно подавати інформацію в такому розрізі:
1) потреба України в машинобудівній продукції, що виробляється на її території;
2) дані для розрахунку потреби в матеріально-технічних ресурсах для виробництва продукції машинобудування, що виготовляється на території України;
3) потреба в машинобудівній продукції, що не виготовляється на території України;
4) потреба в заново освоюваній продукції машинобудівних підприємств України. За цією формою визначають потребу в машинах і устаткуванні для кооперативних, фермерських, малих (сільськогосподарських, переробних, видобувних, обробних) підприємств;
5) дані для розрахунку потреби в ресурсах і потужностях для освоюваної продукції на підприємствах машинобудування.
Нижче наводяться форми (1-4), за якими рекомендовано збирати вхідну інформацію для розробки національної програми.
На базі вхідних даних виконуються загальні розрахунки, які є підставою для підготовки національної програми. Після експертних оцінок цих розрахунків програми уточнюються техніко-економічні показники із заданими точністю й детальністю опрацювання.
Автоматизацію розрахунків, пов'язаних із розробкою національної програми виробництва технологічних комплексів машин, устаткування, приладів та іншої машинобудівної продукції, для потреб власного господарства та на експорт доцільно провести на сучасних ЕОМ, які характеризуються простотою використання програмного забезпечення.
Для здійснення національної програми розвитку машинобудування України велике значення надається системі стимулювання. Тут важливе місце відводиться економічним важелям. Так, при випуску нової продукції більш ніж на 50% доцільно звільнити підприємства від усіх видів оподаткування. Вважається за доцільне також дозволити машинобудівним підприємствам за вищеназваної умови при недостатності власних коштів отримувати дотації або державні капітальні вкладення на розвиток (модернізацію чи перепрофілювання, диверсифікацію чи конверсію) виробництва. Необхідно, щоб спрацював механізм компенсації витрат І тимчасових втрат, для чого доцільно використати такі важелі, як прискорена амортизація, ціноутворення та кредити.
На заключному етапі розробляються вимоги до суміжних галузей промисловості з розробки й поставки прогресивних видів матеріалів, а також до підгалузей машинобудування з поставок устаткування, інструментів, приладів, кабельних виробів тощо, які використовуються як комплектуючі вироби для машинобудівної продукції, а також вимоги до інших галузей економіки.
Під час реалізації практичних завдань з формування національних програм розвитку машинобудування України необхідно крім викладених вище положень використати конкретні закономірності зміни об'єктів програмування й умови їх створення та функціонування.
Список використаної літератури:
1. Планирование экономического и социального развития СССР / Под ред. И. И. Ищенко.- К.: Выща шк., 1983.- 399 с.
2. Поживанов М. А. Катастрофу можно отменить.- Мариуполь: Посейдон; Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов, ун-та, 1995.- 224 с.
3. Рабочая книга по прогнозированию / Отв. ред. И. В. Бестужев-Лада.- М.: Мысль, 1982.- 430 с.
4. Сащенко Г. Погляди на деякі аспекти зовнішньоекономічної діяльності // Економіка України.- 1993.- № 12.- С. 29-34.
5. Система балансов в народнохозяйственном планировании / А. С. Емельянова,
1. B. ?. Беседин, А. И. Москвин.- К.: Наук, думка, 1984.- 320 с.
6. Система прогрессивных технико-экономических норм и нормативов по видам работ и затрат (экономии) труда, сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов, нормативов использования производственных мощностей и удельных капитальных вложений, норм и нормативов определения потребности в оборудовании и кабельных изделиях (порядок их разработки и утверждения). Одобрена постановлением Госплана СССР от 11 января 1980 г.- М.: Экономика, 1981.- 48 с.
7. Смирницкий ? К. Экономические показатели промышленности.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Экономика, 1980.- 432 с.
8. Статистический словарь / Гл. ред. М. А. Королев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1989.- 623 с.
9. Структурна перебудова економіки України: основні напрями та пріоритети / Л. В. Мінін, В. І. Науменко, М. М. Якубовський, А. І. Антоненко; За ред. М. М. Якубовського.- К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1994.- 109 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...