WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Поняття трудових ресурсів та праці. Зведений баланс трудових ресурсів, його зміст, призначення. Основні показники та їх обчислення. Баланс ринку праці - Реферат

Поняття трудових ресурсів та праці. Зведений баланс трудових ресурсів, його зміст, призначення. Основні показники та їх обчислення. Баланс ринку праці - Реферат


Реферат на тему:
Поняття трудових ресурсів та праці. зведений баланс трудових ресурсів, його зміст, призначення. основні показники та їх обчислення. баланс ринку праці
?
Під трудовими ресурсами слід розуміти частину населення, яка володіє сукупністю необхідних фізичних та інтелектуальних здібностей для роботи в певній сфері застосування праці. В Україні до складу трудових ресурсів включається працездатне населення від 16 до 59 років - чоловіки та від 16 до 54 років - жінки.
Праця - це діяльність людей, для якої характерні три основні ознаки: усвідомлення дій, енергозатратність, наявність корисного су-спільно визнаного результату.
Усвідомлення дій означає, що людина свідомо ставиться до того чи іншого виду діяльності, свідомо обирає свій життєвий шлях, свою професію та протягом усього життя формується як спеціаліст.
Енергозатратність праці проявляється в тому, що на здійснення трудової діяльності витрачається додаткова фізична та розумова енергія. Говорячи "додаткова", ми маємо на увазі витрати енергії, додаткові до природних фізіологічних (на підтримання життєдіяльності організму). Інакше кажучи, праця - це робота, яка вимагає значних зусиль і вагомих енерговитрат.
Нарешті, праця характеризується результативністю. Будь-яка діяльність завершується результатом і має певний підсумок. Інколи кажуть, що сам факт наявності дій, процесу їх здійснення і є результатом. Та для праці не просто характерний результат. Важливо те, що вона є суспільно корисною. "Праця для себе" відрізняється від "праці для інших" тільки тим, що вона оцінюється членами суспільства, й людина бачить своє місце та значення в суспільстві.
У плануванні раціонального використання праці важливе місце займає зведений баланс трудових ресурсів. У звітних балансах відображають фактичний стан трудових ресурсів на певну календарну дату, у планових на основі аналізу використання трудових ресурсів з урахуванням завдань економічного и соціального розвитку визначають основні джерела й форми забезпечення господарства кадрами, порушення пропорцій затрат праці між сферами й галузями економіки.
За структурою баланс трудових ресурсів (табл. 1) складається з двох частин: ресурсної (наявність трудових ресурсів) і витратної (розподіл трудових ресурсів). Обидві частини балансу мають кореспондуватися. У першій характеризується чисельність та склад трудових ресурсів, у другій - їх розподіл та використання. Звітний баланс показує фактичне співвідношення наявності ресурсів та їх розподілу.
Розрахунок наявності трудових ресурсів у балансі виконується в такій послідовності: 1) обґрунтовується чисельність населення працездатного віку; 2) оцінюється чисельність працюючих пенсіонерів на плановий період; 3) визначається чисельність зайнятих в особистому господарстві.
Плановий баланс трудових ресурсів розробляється на базі даних звітного періоду з урахуванням факторів, які впливають на ресурсну частину та їх розподіл, що потребує всебічного обліку цих факторів, ураховуючи як потребу в них, так і джерела їх забезпечення. До цих факторів обліку належать природно-географічні, демографічні та соціально-економічні. Кожна з цих груп має свої показники: динаміку й структуру робочих місць у плановому періоді; зміну демографічної структури населення; напрямки та масштаби міграційних процесів; зміни в зайнятості населення працездатного віку; зміни в професійно-кваліфікаційній структурі працівників; ефективність використання трудових ресурсів та ін.
Розробка балансу трудових ресурсів здійснюється у два етапи. На першому обґрунтовується ресурсна частина, на другому - розподіл трудових ресурсів за галузями та сферами зайнятості; здійснюється узгодження двох частин балансу. Зведений баланс трудових ресурсів може складатися по області, економічному регіону, країні в цілому.
На регіональному рівні при встановленні ресурсної та витратної частин балансу інколи виникає невідповідність між ними. У тому випадку, коли переважає ресурсна частина звітного балансу, необхідно в плановому балансі передбачити заходи щодо створення додаткових робочих місць з метою забезпечення повної зайнятості - балансу. При аналізі регіональних балансів трудових ресурсів з урахуванням тенденцій до їх природного приросту розробляються заходи щодо оптимального використання трудових ресурсів у районах, де є їх надлишок, і зниження трудомісткості виробництва та підвищення ефективності наявних трудових ресурсів у трудо-дефіцитних районах.
Розробка балансу трудових ресурсів на плановий період базується на узагальненні аналітичного матеріалу за станом і використанням ресурсів праці в попередньому плановому періоді. Слід зауважити, що в умовах формування ринкових відносин створення планового балансу трудових ресурсів дещо ускладнене, однак він розробляється на базі відповідних аналітичних досліджень.
Розрахунок ресурсної частини балансу трудових ресурсів, тобто попереднього балансу, виконується в такій послідовності.
1. Обґрунтовується чисельність населення в працездатному віці (за даними демографічного прогнозу), для чого використовується формула
РТР = Нпр - (І + Пп) + Рп, (1)
де Ртр - чисельність трудових ресурсів;
Нпр - чисельність населення в працездатному віці;
І - чисельність непрацюючих інвалідів І та II груп у працездатному віці;
Пп - чисельність осіб у працездатному віці, які одержують пенсію на пільгових умовах; РП - чисельність працюючих пенсіонерів (за віком).
2. Обчислюється чисельність працюючих пенсіонерів у плановому періоді за формулою
Ппл = Пф + (Чп - Чф) Кт.а, (2)
де Пп/1 - чисельність працюючих пенсіонерів у плановому періоді;
Пф - фактична чисельність працюючих пенсіонерів на останню звітну дату;
Чп - чисельність чоловіків і жінок у перше п'ятиріччя пенсійного віку на плановий період;
Чф - фактична чисельність чоловіків і жінок у перше п'ятиріччя пенсійного віку на останню звітну дату;
Кт.а - розрахований за середньою арифметичною (зваженою) коефіцієнт трудової активності чоловіків і жінок першого п'ятиріччя пенсійного віку (за даними перепису населення).
3. Обчислюється чисельність зайнятих в особистих (індивідуальних) господарствах:
Лп = Лф + Ж - (Дп - Дф), (3)
де Лп - чисельність зайнятих в особистих господарствах у плановому періоді;
Лф - фактична чисельність зайнятих в особистих господарствах на останню звітну дату;
Ж - чисельність жінок, що бажають працювати (за даними перепису населення);
Дп - чисельність дітей віком до 1,5 року на плановий період;
Дф - фактична чисельність дітей віком до 1,5 року на останню звітну дату.
4. Обчислюється чисельність зайнятих у народному господарстві:
З = Ртр - Лп - У, (4)
де Ртр - чисельність трудових ресурсів;
Лп - чисельність зайнятих в особистих господарствах;
У - чисельність учнів віком від 16 років, що навчаються з
відривом від виробництва.
На етапі розробки кінцевого варіанту балансу перш за всевизначається потреба економіки в робочій силі на плановий період. Для цього використовуються індекси зростання обсягу випуску продукції та продуктивності праці в матеріальному виробництві, а також дані про розширення сітьових показників, що плануються в невиробничій сфері, та нормативах витрат праці по кожному виду послуг. Розрахунки

 
 

Цікаве

Загрузка...