WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Кейнсіанська теорія, як вихідна база розвитку макроекномічної динаміки - Курсова робота

Кейнсіанська теорія, як вихідна база розвитку макроекномічної динаміки - Курсова робота

Y.Матимемо:
Y = C + I + cY Y - cY = C + I Y(1-c) = C + I
1 1
Y = ---- (Cr+Ir) де вираз --- називається
1-c" 1-с" мультиплікатором випуску над витратами.
Мультиплікатор показує,на скільки одиниць зросте випуск, якщо
витрати збільшаться на одиницю.Власне формула мультиплікатора показує,що загальний випуск залежить від схильності до споживання:чим вона більша,тим більший і випуск(доход). Збільшення доходу,писав Кейнс,"дорівнює приросту загальної суми інвестицій,помноженому на мультиплікатор..."(Зміна національного доходу = мультиплікатор первісні зміни в інвестиціях або ?Y = m ?I).
Збільшення інвестицій,стверджує Кейнс,веде до зростання зайнятості,а тому й сукупного доходу.Суспільний попит зростає тим більше, чим більша частка доходу йде на споживання і чим менша на заощадження.А чим більший попит,тим більше економічне зростання.
5.Ускладнена модель Кейнса. Мультиплікатор державних податків
Ускладнимо модель,ввівши до неї державу спочатку в ролі збирача податків, а далі - в ролі економічного суб'єкта,що здійснює витрати на придбання товарів нарівні з домогосподарствами і підприємствами.Тобто врахуємо роль держави як провідника податково- бюджетної політики.Зрозуміло,що подібне доповнення було б неможливим для класичної моделі,яка грунтується виключно на ідеї саморегулювання економіки.Водночас воно є цілком прородним для кейнсіанської моделі,яка виходить з необхідності державноговтручання для забезпечення загальної рівноваги. В ускладненому варіанті модель має вигляд:
Y=AD (1)
AD=C+I+G (2)
C=Cr+c"(Y-T) - споживання залежить від розміру податків (3)
I=Ir (4)
G=Gr - стала величина рівняння (5)
Y=AD=Cr+c"(Y-T)+Ir+Gr ,де T - податки,які держава вилучає (6)
з доходів;
G - державні витрати.
Скористаємось останнім рівнянням моделі Y=Cr+c"(Y-T)+Ir+Gr для визначення залежності між запланованими витратами (тепер вже з урахуванням витрат держави) і випуском.Для цього зробимо перетворення рівняння і продиференціюємо по T:
Y - c"Y = Cr- c"T + Ir + Gr Y(1-c")=Cr - c"T + Ir + Gr
dY c c"
---- = - ----- = mY/T Вираз - --- є мультиплікатором
dT 1-c" 1-c" державних податків.
Він відображає те явище,що зростання податків на певну величину зменшує випуск на іншу(більшу)величину.Чому спостерігається ефект примноження(мультиплікації)? Зростання податків зменшує доход,що зменшує рівень споживання,а це,у свою чергу, зменшує доход, який знову зменшує споживання, і так далі.
Сукупний ефект від зростання податків дорівнює мультиплікаторові,помноженому на величину зміни податків:
?Y = mY/T ?T.
Тепер уявімо державу в ролі суб'єкта,що витрачає доходи,тобто формує попит на ринку товарів.Як державні витрати впливають на випуск? Знову звернемося до рівняння сукупних доходів(випуску),подавши його у дещо зміненому вигляді:
Y = Cr+c"(1-t)Y + Ir + G, де t - частка податків у сукупних доходах.
Рівняння цього виду дає змогу врахувати державну податкову політику(завдяки t) і зміни в державній політиці витрат.
Після диференціювання по G отримаємо:
dY 1
---- = -------- = mY/G Цей вираз є мультиплікатором
dG 1-c"(1-t) державних витрат і відображає,
наскільки зміна державних ви-
трат може змінити сукупні доходи(випуск).Загальний ефект від зміни витрат дорівнює мультиплікаторові,помноженому на величину зміни витрат (Y = mY/G G).
Економічний зміст цього явища такий:більш високий доход спричиняє більше споживання,а споживання,у свою чергу,збільщує доход.
Одним із елементів так званої "кейнсіанської революції" стало те,що Дж.М.Кейнс подав теорію у вигляді моделей,в яких зв'язки між величинами піддаються обчисленню і кількісній перевірці на підставі фактичних даних.У цьому сенсі кейнсіанство є "практичною"теорією. Її практичність виявилась і в тому,що з моменту появи кейнсіанства традиційною стає професія економіста-радника уряду з питань економічної політики.
6. Базова модель Кейнса: зайнятість
Кейнс сформулював свою концепцію як загальну теорію зайнятості. Але вона в дійсності далеко виходить за рамки власне теорії зайнятості. Кейнсіанська економічна теорія - це теорія досягнення та збереження макроекономічної рівноваги. При цьому значення зайнятості визначається тим, що в кейнсіанському трактуванні вона є основною причиною макроекономічної нестабільності.
Кейнсіанська теорія зайнятості заперечує висновки класичної теорії. Остання стверджувала: неможлива ситуація, коли рівень витрат буде недостатнім для закупівлі продукту, виробленого за умов повної зайнятості; якщо навіть рівень загальних витрат виявиться недостатнім, досить швидко економічний механізм ринку автоматично включає такі вежелі регулювання ,як ціна і заробітна плата (у тому числі і ставка процента), а тому скорочення загальних витрат не викличе зменшення реального обсягу виробництва, зайнятості і реальних доходів.
Всупереч цьому кейнсіанська теорія стверджує, що в ринковій економіці просто не існує механізму, який підтримує повн зайнятість. Навіть за значного рівня безробіття і суттєвій інфляції ринкова економіеа може бути збалансованою; повна зайнятість - скоріше випадковість, ніж закономірність. Ринкова екноміка без вільної конкуренції - не є саморегульованою системою, здатною до постійного процвітання; сьогодні не можна покладатись на те, що вона буде "розвиватись сама по собі" - такий висновок зробив Дж.Кейнс. Причини безробіття і циклічності криються в закономірностях руху витрат, заощаджень і інвестицій. Збалансованість економіки за класичними рецептами - через ціни і заробітну плату - уявляється проблематичною внаслідок їх негнучкості у бік зниження.
Висновки класичної теорії частково опирались на так званий

 
 

Цікаве

Загрузка...