WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Планування доходів та соціального забезпечення населення - Реферат

Планування доходів та соціального забезпечення населення - Реферат

захисту населення є правове регулювання найманої праці. Воно відбувається шляхом установлення в законодавчому порядку мінімального рівня заробітної плати, пенсій, укладання колективних договорів щодо умов та оплати праці, соціального страхування, відпусток тощо.
Система соціального захисту охоплює: галузі господарства, що фінансуються з державних джерел; соціальне страхування, у тому числі пенсійне (пенсії по старості, для інвалідів, сиріт і вдів), медичне, по безробіттю, від нещасних випадків.
Система соціального захисту населення охоплює також допомогу багатодітним родинам та студентам, дотації на основні харчові продукти та послуги, завдяки яким частково знижуються видатки на-
селения. Існують обов'язкові та додаткові форми системи страхового забезпечення, функціонування яких здійснюється на комерційній основі. Кошти соціального страхування виплачуються в передбачених випадках, незалежно від рівня доходів людини. До соціального захисту населення належать і надання соціальної підтримки. Види соціальної підтримки: допомога на оплату лікування та ліків; субсидії на оплату квартир та утримання житла; створення служб для догляду осіб похилого віку; допомога на дітей; продаж товарів першої необхідності за низькими цінами; організація натуральної допомоги (збирання речей, безкоштовні обіди тощо).
Ринкова економіка не гарантує прав на працю, доход, освіту, а також не забезпечує соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та ін., тому виникає необхідність втручання держави у сферу розподілу доходів. Держава здійснює перерозподіл національного доходу через бюджет, її роль полягає в установленні певних законодавчих гарантій соціального забезпечення, регулюванні механізмів їх реалізації та наданні соціальної підтримки.
Аналіз соціального стану та системи соціального захисту населення України висуває на порядок денний цілий ряд проблем. Головна з них полягає в тому, що ресурси, які уряд має в своєму розпорядженні, недостатні, щоб створити й забезпечити необхідну систему соціального захисту. Намагаючись врятувати становище, уряд витрачає більше фінансових ресурсів, ніж має у своєму розпорядженні, і цим самим стимулює розвиток інфляції. Визначення пріоритетів у даній проблемі дасть змогу покращити використання коштів для виконання програми соціального захисту населення.
Державне регулювання розвитку соціальної сфери
В умовах подальшого посилення процесів реформування економіки та необхідності реалізації заходів щодо її соціальної переорієнтації значно зростає роль соціальної сфери. Сучасний рівень забезпеченості населення об'єктами соціально-культурної інфраструктури та їх послугами відстає від діючих нормативів і не задовольняє потреб громадян; існуюча мережа установ сфери обслуговування не повністю враховує особливості системи розселення. Останнім часом зменшились обсяги капіталовкладень та введення в дію закладів соціального призначення. Оцінюючи соціальне становище народу, слід зазначити, що Україна сьогодні, маючи розгалужену систему освіти та медицини, широкий спектр видів соціальної допо-
моги, соціальної підтримки, входить до групи слаборозвинених країн, посідаючи 45 місце у світі.
Державне регулювання розвитку соціальної сфери насамперед передбачає створення соціальних програм. Пріоритетними напрямами її розвитку є: мережі та вдосконалення структури професійної освіти; технічне переоснащення та нарощування кадрового потенціалу медичних установ, особливо лікарів; удосконалення розміщення закладів культури та загальноосвітніх шкіл, особливо в сільській місцевості; підтримання належного технічного стану соціальних установ.
Опрацьовано комплекс заходів з поліпшення соціальної сфери відповідно до діючих нормативів та з урахуванням сучасного стану господарської діяльності, особливостей демографічної та екологічної ситуації тощо. Зокрема, передбачається: зміцнення матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення соціально-культурних галузей; першочергове вирішення проблем з пріоритетних напрямів розвитку соціальної сфери, удосконалення структури вкладень на відтворення основних невиробничих фондів з урахуванням сучасних потреб; урахування регіональних особливостей і традицій населення, збереження та збагачення здобутків матеріальної та духовної культури народу.
Соціальні послуги, зокрема освіта й охорона здоров'я, є важливими компонентами соціального добробуту людей. Безперервний розвиток економіки буде залежати від наявності соціальних послуг, які сприяють процесу виробництва. Соціальні програми, наявні тепер, визнані як неефективні. Тому зараз розглядаються окремі соціальні програми, в яких можна було б скоротити витрати, насамперед у системі охорони здоров'я та освіти, не погіршуючи якості послуг для населення. Серед них слід виділити програму соціального захисту населення.
Головне завдання цієї програми полягає в підтримці малозахище-них верств і завершенні процесу переходу до поліпшення життя народу порівняно з тими умовами, які були до того, як Україна розпочала боротьбу за незалежність і перебудову економіки. Спад виробництва в країні поставив уряд у дуже скрутне становище й ускладнив завдання соціального захисту населення; однак рішучість урядудопомогла малозахищеним групам населення. Існують шляхи скорочення витрат на соціальні програми за рахунок тих груп населення, які на період переходу економіки до ринку та її стабілізації можуть обійтися без субсидій. Разом з тим існують резерви для тих, хто не зі своєї вини втратить роботу й потребуватиме соціального захисту на період пошуку її.
Процес переходу до ринкової економіки супроводжується виникненням багатьох специфічних соціальних проблем.
Перш за все слід знайти для населення інші джерела соціальної підтримки, крім підприємств. Люди, які залишаються без роботи, повинні, як і раніше, мати можливість користуватися медичними закладами й житлом свого підприємства, проте ці витрати мають сплачуватися безпосередньо з державного бюджету.
Україна може також скористатися конкретним досвідом інших країн. Мабуть, найвідомішою є Програма громадських робіт, здійснена в Сполучених Штатах Америки в роки Великої депресії. У межах цієї програми держава наймала мільйони безробітних для допомоги в будівництві екологічних та культурних об'єктів. У Болівії, Чилі та Мексиці останніми роками було розроблено аналогічні урядові програми, покликані полегшити тягар ринкових реформ. В основу таких програм покладено ідею використання державних фондів для надання фінансової підтримки місцевим інвестиційним проектам у районах надзвичайних злиднів із високим рівнем безробіття. Вони завершилися успішно завдяки тому, що місцева влада та групи населення висували свої конкретні пропозиції, а центральний уряд після їх вивчення надавав частку необхідних коштів. Україна також могла б розробити аналогічну програму громадських робіт для районів з високим рівнем безробіття, ураховуючи значну потребу в будівництві автомобільних шляхів і проведенні екологічних заходів. В Україні існує широке поле для розробки програм забезпечення зайнятості, які можуть полегшити тягар економічних перетворень.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії: Підручник.- К.: Вища шк., 1995.- 471 с.
2. Дорошенко Л. С. Управление трудовыми ресурсами: Учеб. пособие.- К.: МАУП, 1997.- 60 с.
3. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень): Учеб.-метод, пособие.- 2-е изд.- К.: МАУП, 1998.- 272 с.
4. Ковалевский А. М. Техпромфинплан в новых условиях и типовая методика его разработки.- М.: Экономика, 1968.- 247 с.
5. Кравченко Ю. И., Цыба Г. ?. Прогнозирование и планирование макроэкономики: Учеб. пособие.- Кременчуг: Изд. центр "Сербо", 1997.- 189 с.
6. Кулян В. Р., Юнькова ? А Эконометрия: Учеб. пособие.- К.: МАУП, 1997.- 68 с.
7. Методические вопросы создания системы норм и нормативов / Под ред. В. В. Соколова.- М.: Экономика, 1983.- 192 с.
8. Панасюк Б. Концептуальні основи економічного прогнозування і планування // Економіка України.- 1996.- № 5.- С. 7 -17.
9. Панасюк Б., Літвінов В. Система національних рахунків як модель економічного обороту // Економіка України.- 1993.- № 1.- С. 18-36.
10. Планирование экономического и социального развития СССР / Под ред. И. И. Ищенко.- К.: Выща шк., 1983.- 399 с.
1. B. ?. Беседин, А. И. Москвин.- К.: Наук, думка, 1984.- 320 с.
11. Теория прогнозирования и принятия решений: Учеб. пособие / Под ред.C. А. Саркисяна.- М.: Высш. шк., 1977.- 351 с.
12. Типовая методика разработки техпромфинплана производственного объединения (комбината), предприятия.- М.: Экономика, 1979.- 448 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...