WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Організація прогнозування та планування - Реферат

Організація прогнозування та планування - Реферат

держави на наступний рік, а також проводить розрахунки обсягів валового внутрішнього продукту; проекту зведеного балансу фінансових ресурсів; проектів балансу доходів і витрат населення, платіжного балансу, валютного плану; індексів зміни оптових і роздрібних цін порівняно з поточним роком; обсягу прибутку в цілому та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць; показників, що стосуються фонду оплати праці; обсягів геолого-розвідувальних і топографо-геодезичних робіт і надходжень коштів до бюджету в порядку відшкодування витрат на геолого-розвідувальні роботи; потреб у бюджетних асигнуваннях, пов'язаних зі здійсненням державного регулювання цін на товари та послуги.
Міністерства, відомства, інші органи державної виконавчої влади подають Міністерству фінансів України проекти доходів і видатків державних позабюджетних фондів на наступний рік. Міністерство фінансів України узгоджує розмір дефіциту бюджету, структуру його фінансування з Національним банком України.
Міністерство фінансів України відповідно до прийнятих Верховною Радою України Основних напрямів бюджетної політики (бюджетної резолюції) та на підставі прогнозу основних макро-показників економічного й соціального розвитку України організовує проведенняфінансово-економічних розрахунків для складання проекту Державного бюджету України на наступний рік і розподілу загальнодержавних податків, зборів та інших платежів між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва й Севастополя. Мінфін України також готує попередній проект консолідованого бюджету України й доводить відповідні прогнозні показники до міністерств, відомств, інших органів державної виконавчої влади України.
Міністерства, відомства, інші органи державної виконавчої влади розглядають доведені до них прогнозні показники щодо проекту зведеного бюджету України та подають Міністерству фінансів України свої зауваження й пропозиції з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.
Міністерство фінансів України за участю представників інших міністерств, відомств, органів державної виконавчої влади розглядає подані ними зауваження й пропозиції щодо запроектованих показників зведеного бюджету України, здійснює розподіл джерел доходів і видів видатків між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
Координацію робіт з питань розробки проектів державних програм, індикативних планів і бюджету здійснюють Міністерство економіки України та Міністерство фінансів України.
Проекти Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету вносяться Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України й подаються Кабінету Міністрів України, який розглядає й схвалює Державну програму та затверджує обсяги державних централізованих капітальних вкладень, перелік найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та показники введення в експлуатацію об'єктів соціально-культурної сфери, а також обсяги державних контрактів, після чого Державні програма й бюджет подаються до Верховної Ради України.
Після схвалення Верховною Радою України проекту Державної програми й затвердження Державного бюджету Міністерство економіки України та Міністерство фінансів України доводять їх показники до міністерств, відомств, уряду Автономної Республіки Крим, обласних та Київської й Севастопольської міських державних адміністрацій.
На основі затверджених Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету міністерства, відомства, уряд Автономної Республіки Крим, державні адміністрації регіонів, а також підприємства та організації уточнюють і приймають свої плани [5, с. 9-11].
У розробці планів велике значення надається механізму державного регулювання - цінам. Усупереч поширеним у нас думкам про те, що в країнах з ринковою економікою ціноутворення відбувається стихійно, насправді ціни є об'єктом постійної уваги та регулювання з боку держави. У теперішній час - на етапі формування ринкових відносин в Україні з елементами державного регулювання - надзвичайно важливими є своєчасність, повнота й вірогідність звітних даних, з допомогою яких висвітлюються всі сфери господарської діяльності. Достовірність цієї інформації - важлива умова своєчасного прийняття правильних рішень урядом і Верховною Радою України. Важливою передумовою розробки обґрунтованого прогнозу виробничої, торгової та фінансової діяльності народного господарства України є вірогідний прогноз динаміки цін.
Складність прогнозування динаміки цін визначається тим, що на неї впливає ситуація, яка стихійно складається на ринку, де рівень цін, обсяги виробництва та продажу взаємно впливають одне на одного. Таке складне дослідження минулої та майбутньої динаміки цін має здійснюватися регулярно з року в рік спеціалізованими підрозділами НДЕІ Мінекономіки України та Міністерством економіки України.
Прогнози кон'юнктури ринку розробляються щороку в цілому по народному господарству України й щодо основних видів продукції галузей економіки з метою надання органам управління та суб'єктам ринку інформації про ймовірні зміни попиту, пропозиції та цін на ці види продукції.
Прогнози кон'юнктури ринку продукції розробляються галузевими органами управління та їх науково-дослідними установами, а прогноз кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків здійснюється з урахуванням галузевих прогнозів і виконується Міністерством економіки України разом з відповідними науково-дослідними установами. Цей прогноз використовується під час розробки державних програм та індикативних планів.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Акофф Р. Планирование будущего корпораций.- ?.: Прогресс, 1985.- 382 с.
2. Беседин В. Ф. Пути повышения сбалансированности планов.- К.: Тэхника, 1985.- 200 с.
3. Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Экспертные оценки в принятии плановых решений.- М.: Экономика, 1976.- 79 с.
4. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії: Підручник.- К.: Вища шк., 1995.- 471 с.
5. Деловое планирование (Методы, организация, современная практика): Учеб. пособие / Под ред. В. М. Попова.- М.: Финансы и статистика, 1997.- 368 с.
6. Дорошенко Л. С. Управление трудовыми ресурсами: Учеб. пособие.- К.: МАУП, 1997.- 60 с.
7. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень): Учеб.-метод, пособие.- 2-е изд.- К.: МАУП, 1998.- 272 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...