WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Валовий внутрішній продукт та інші показники. Дефлятор ВВП - Реферат

Валовий внутрішній продукт та інші показники. Дефлятор ВВП - Реферат

товари і послуги перевищуютьвітчизняні витрати на іноземні товари і послуги:
NX = X-M.
Метод кінцевого використання (витратний метод) ВВП вимірюється як сума кінцевого попиту на продукцію. Продукція, вироблена в економіці, може бути використана для споживання домашніми господарствами (С), державою (G), на інвестиції в новий капітал (І) або на чистий експорт (NX).
У національних рахунках України підрахунок ВВП за методом кінцевого використання охоплює такі економічні категорії:
У межах розподільчого методу ВВП визначається як сума доходів, створених резидентами країни за рік.
Розрахунок ВВП розподільчим (дохідним) методом підсумовує усі види чинникових доходів (чинники виробництва: праця і капітал, які беруть участь у виробничому процесі), а також включає два компоненти (амортизаційні витрати і непрямі податки на бізнес), які не є доходами.
ВВП має такі складові:
1. Амортизаційні витрати.
2. Чисті непрямі податки на бізнес = повні непрямі податки на бізнес - субсидії.
Фірми розглядають ці податки як витрати виробництва і тому додають їх до цін на продукти. До непрямих податків на бізнес належать податок на додану вартість, акцизи, мито, ліцензійні платежі.
3. Заробітна плата, внески підприємств на соціальне страхування та у різні фонди.
4. Рентні платежі - прибуток (дохід), що його отримують власники нерухомості, включаючи приписану (умовно нараховану) ренту за проживання у власних будинках. Приписана вартість - вартість товарів та послуг, які не продаються на ринку і не мають ринкової ціни. Орендна плата, яку власникові будинку довелося б сплатити за умови, якби він орендував аналогічний будинок або якби його будинок дійсно здавався в оренду, є імпутованою рентою, і входить у рахунки ВВП і як витрати, і як доходи власника будинку.
5. Чисті відсотки - різниця між відсотковими платежами фірм іншим секторам економіки та відсотковими платежами, що їх фірми отримали від інших секторів.
6. Дохід від власності - чистий прибуток підприємств, які перебувають у приватній власності.
7. Прибуток корпорацій - податок на прибуток корпорацій, що його одержує уряд, дивіденди акціонерам, нерозподілений прибуток корпорацій.
Ці нерозподілені доходи корпорацій поряд із відрахуваннями на відновлення споживаного капіталу інвестуються або зразу, або в майбутньому на створення нових підприємств і закупівлю обладнання.
У національних рахунках України підрахунок ВВП розподільчим методом охоплює такі економічні категорії:
Три методи підрахунку повинні привести до однакового результату.
Для полегшеного розуміння показника ВВП вводять ще один показник - валовий внутрішній продукт на душу населення, або вартість виробленої продукції на одну людину. Його одержують діленням ВВП країни на чисельність населення в даному році:
Поняття "валовий внутрішній продукт" (ВВП) та "валовий національний продукт" (ВНП) є різними за означеннями [2].
Валовий національний продукт (Gross National Product, GNP) - це ринкова вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених громадянами держави за певний період часу, тимчасом як валовий внутрішній продукт - ринкова вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених у країні за певний період часу. Період часу, як правило, означає один рік.
Більш точним показником обсягу виробництва продуктів для споживання і накопичення капіталу є показник чистого внутрішнього продукту (Net Domestic Product, N DP).
ЧВП являє собою ВВП, зменшений на суму амортизації, або на величину споживання основного капіталу:
Національний дохід - показник, який обчислюється відніманням від чистого внутрішнього продукту непрямих податків на бізнес і визначає загальний обсяг заробітної плати, рентних платежів, відсотка і прибутків, одержаних під час виробництва обсягу ВВП:
Особистий дохід - це зароблений приватними особами дохід.
Особистий дохід одержується відніманням від національного доходу внесків на соціальне страхування, нерозподіленого прибутку корпорацій, податків на прибуток корпорацій - чистий процент плюс трансфертні платежі.
Використовуваний дохід, або дохід після сплати податків, або післяподатковий дохід, розраховується відніманням від показника
особистого доходу прибуткового податку з громадян та деяких неподаткових платежів держави:
Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП
Особливість підрахунку ВВП у тому, що це - грошовий показник. Для визначення загальноекономічного показника ціни використовується показник середнього рівня цін. Оскільки в економіці діє безліч цін, здійснити економічний аналіз можна, маючи середньозважений показник. Таким показником є індекс цін.
Індекс цін - це відношення вартості певного набору товарів та послуг (ринкового кошика) у грошових одиницях (грн, дол.) у даний період до вартості того самого набору в певний базовий період помножене на 100 %.
Показник загального обсягу виробництва, який обчислюється у поточних цінах, - це номінальний ВВП. ВВП номінальний - не скоригований з рівнем цін показник.
Показник загального обсягу виробництва, який обчислюється у постійних цінах, - це реальний ВВП. ВВП реальний - скоригований з рівнем цін показник.
Дефлятор ВВП, або індекс ВВП - індекс цін, який використовується для коригування номінального ВВП з урахуванням інфляції або дефляції і одержання на цій основі реального ВВП:
Показником економічного добробуту вважається індекс цін споживчих благ, або індекс споживчих цін (Consume price index, CPf).
Індекс споживчих цін (ІСЦ) - це відношення вартості споживчого кошика товарів і послуг у розрахунковому році до вартості цього самого кошика у базовому році.
Індекс споживчих цін є найпоширенішим у використанні індексом цін. Значення індексу визначається, виходячи з ціни ринкового кошика товарів та послуг типової міської родини.
2.5. Темп зростання і темп приросту
На основі ВВП реального обчислюються темп зростання фізичного обсягу виробництва і темп приросту обсягу виробництва. Темп приросту:
де Yt- ВВП реальний у поточному році, Y0 - ВВП реальний у базовому році.
Темп зростання (економічного):
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Мікроекономіка та макроекономіка: Підруч. / За ред. С. Буда-говської. - К.: Основи, 1998. - Ч. 2. - Розд. 1, 2.
2. Мэнкъю ?. Г. Принципы экономике. - СПб.: Питер Ком, 1999. - Гл. 22, 23.
3. Савченко А. Г., Пухтаевич Г. О., Тітьонко О. М. Макроекономіка. - К.: Либідь, 1999. - Гл. 2.
4. Семюелъсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1997.- Розд. 6.
5. Статистичний щорічник України / За ред. О. Г. Осауленка / Державний комітет статистики України. 1999-2004. - К.: Техніка. - Розд. 2, 4.
6. Тітьонко О. ?. Системи макроекономічного рахівництва: Навч.-метод. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 1999.
7. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи. Экономика. - ?.: Дело, 1993. - Гл. 24.
8. Internet: www.bank.gov.ua/Macro

 
 

Цікаве

Загрузка...