WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна нестабільність - Реферат

Макроекономічна нестабільність - Реферат

спеціалізованих установах (психіатричних установах, виправних закладах тощо);
o особи, які вибули зі складу робочої сили, - дорослі, які мають можливість працювати, але не працюють і не шукають роботу; особи, які навчаються з відривом від виробництва; військові строкової служби; жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною; пенсіонери; особи дуже хворі, щоб працювати, або такі, що не шукають роботу; іноземні громадяни.
Безробіття і зайнятість вимірюються показниками "рівень безробіття" і "рівень зайнятості" відповідно.
Рівень безробіття - це відношення (у %) кількості безробітних до робочої сили:
Рівень зайнятості - це відношення кількості зайнятого населення до всього опитуваного населення. Розрізняють рівні зайнятості за статтю, віковими групами, місцем проживання.
Рівень зайнятості по країні визначається за формулою:
Потенційним рівнем ВВП вважають обсяг виробництва за умови повної зайнятості ресурсів. Під час спаду вінменший за цей рівень, потім поступово повертається до нього, а інколи перевищує цей рівень під час піднесення економіки.
Якщо фактичний ВВП менший за потенційний, ?*? ілюструє перевищення фактичним ВВП свого потенційного рівня. Це стає можливим найчастіше в екстремальних ситуаціях, коли в процес виробництва залучаються додаткові зміни робітників, капітальне обладнання використовується понад встановлені нормативи, поширюється понаднормова праця і праця за сумісництвом.
Циклічне безробіття, крім соціальних негараздів, призводить до втрат в обсязі реального ВВП.
Артур Оукен на прикладі США математично виразив зв'язок між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Він сформулював закон, згідно з яким країна втрачає 2-3 % фактичного ВВП відносно потенційного ВВП, коли фактичний рівень безробіття збільшується на 1 % порівняно з його природним рівнем:
де Yf - фактичний ВВП, ? - потенційний ВВП, м/· - фактичний рівень безробіття, и - природний рівень безробіття, А - емпіричний коефіцієнт чутливості ВВП до змін циклічного безробіття (коефіцієнт Оукена). Припустимо, ? = 2,5. Тоді закон Оукена формулюється так: якщо фактичний рівень безробіття и --перевищує природний рівень и на 1 %, то відставання обсягу ВВП становить 2,5 %.
Це відношення (1:2,5 або 2:5) дозволяє обчислити абсолютні втрати продукції, які пов'язані з будь-яким рівнем безробіття.
Економічний цикл
Важливою особливістю ринкової економіки є її нестабільність. Історія свідчить про те, що економічні умови ніколи не були сталими. За економічним піднесенням настає економічний спад, і навпаки.
Економічний цикл (цикл ділової активності) - це періодичне піднесення або спад реального ВВП на тлі загальної тенденції до зростання.
Економічний цикл характеризується: 1) самовідтворенням; 2) безперервністю (остання фаза попереднього циклу є початком нового); 3) хвилеподібним характером динаміки макроекономічних показників.
Окремі економічні цикли суттєво відрізняються між собою за тривалістю та інтенсивністю, проте всі вони утворюються з одних і тих самих фаз. Наприкінці попереднього і під час народження нового циклу - спад - погіршуються показники. На нижньому рівні - дно - встановлюється короткочасна рівновага. Під час поширення нового економічного циклу - піднесення - показники різко зростають. На верхньому рівні - пік - досягнення рівноваги, потім - знову спад. Сучасні економічні теорії розрізняють дво- та чотири-фазні моделі економічного циклу. Двофазні моделі містять фази піднесення і спаду та найвищу (пік) і найнижчу (дно) точки циклу (рис. 3.2).
Початковою фазою економічного циклу є спад (криза). Він порушує нормальний хід економічного розвитку. Обсяг валового внутрішнього продукту та рівень зайнятості скорочуються. Безробіття зростає.
Рис 3 2 Двофазна модель економічного циклу
Однак ціни не завжди знижуються. Під час спаду досягається найнижча критична точка (дно), після якої починається пожвавлення. Виробництво і зайнятість на дні досягають найнижчого рівня. На фазі піднесення виробництво та зайнятість зростають. Рівень цін може підвищуватися. Життєвий рівень населення також зростає. Досягається критична точка - пік (вершина), коли в економіці спостерігається повна зайнятість і повне використання економічних потужностей. Рівень цін має тенденцію до підвищення. Зростання ділової активності припиняється.
Чотирифазна модель економічного циклу розрізняє фази: А - піднесення, В - кризи, С - депресії та D - пожвавлення (рис. 3.3).
Рис З З Чотирифазна модель економічного циклу
За тривалістю економічні цикли поділяють на: короткі (малі) - коливання ділової активності 3-4 роки; середні (промислові) - коливання ділової активності 8-10 років; великі (довгі хвилі) - з періодичністю 48-55 років.
Короткі (малі) цикли пояснюються коливаннями в обсязі товарно-матеріальних запасів та пов'язані з відновленням рівноваги на споживчому ринку. Основою малих циклів є процеси, які відбуваються у сфері грошових відносин. Малі цикли розмежовуються грошовими кризами, котрі, повторюючись, мають певні закономірності. Тривалість їх 3-4 роки. Досліджували короткі цикли американці Уеслі Мітчелл (1874-1948) і Джозеф Кітчин (1861-1932).
Середні (промислові) цикли зумовлюються зміною попиту на засоби виробництва. Основою середніх циклів є процеси, пов'язані з
оновленням основного капіталу. Тривалість їх 8-10 років. Причини виникнення середніх циклів уперше описав французький економіст Клемент Жугляр (1819-1908).
В основі великих циклів лежить зміна базових технологій і поколінь машин. Тривалість їх 48-55 років. Автором цієї теорії був російський економіст Микола Кондратьев (1892-1938).
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Агапова ?. ?., Серегина С. ?. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. А. В. Сидорича. - М.: Изд-во МГУ, 1997. - Гл. 3.
2. ВечкановГ. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика. -СПб.: Питер, 2000. - Вопр. 26, 32, 34, 35, 36, 37.
3. Манків ?. Грегорі. Макроекономіка: Підруч. для України. - К.: Основи, 2000. - Розд. 6.
4. Мікроекономіка та макроекономіка: Підруч. / За ред. С. Буда-говської. - К.: Основи, 1998. - Ч. 2. - Т. 3.
5. Мэнкъю ?. Г. Принципы экономике. - СПб.: Питер Ком, 1999. - Гл. 26, 28.
6. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика: Глобальный подход. - М.: Дело, 1999. - Гл. 11, 15, 16, 17, 23.
7. Статистичний щорічник України / Державний комітет статистики України. 1997-2004. - К.: Техніка. - Розд. 4, 14.

 
 

Цікаве

Загрузка...