WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна рівновага в моделі "сукупний попит — сукупна пропозиція" - Реферат

Макроекономічна рівновага в моделі "сукупний попит — сукупна пропозиція" - Реферат

грошей.
Сукупна пропозиція у короткостроковому та довгостроковому періодах
Сукупна пропозиція (Aggregate supply} - це обсяг кінцевих товарів і послуг, який може бути запропонований, тобто вироблений, в економіці за різних рівнів цін.
Залежність обсягу пропозиції від середнього рівня цін у країні позначається кривою AS (рис. 4.4).
Величина сукупної пропозиції визначається наявними в економіці капіталом, працею і технологією і може бути записана на основі виробничої функції. Класична виробнича функція відображає зв'язок
Рис 4 4 Короткострокова крива сукупної пропозиції
між чинниками виробництва та реальним ВВП, або сукупною пропозицією:
Y=F(L,K,T),
де ?- реальний ВВП, L - праця, К- капітал, Т- технологічний процес, F(L, К, Т) - виробнича функція.
Причинами додатної залежності можуть бути: 1) неправильні уявлення економічних суб'єктів про рівень цін; 2) жорстка фіксованість заробітної плати. Заробітна плата змінюється дуже повільно. А це означає, що за низького рівня цін на товари виробництво стає невигідним і сприяє зменшенню обсягу пропонованих товарів і послуг; 3) негнучкість цін. Ціни змінюються повільно, тому вони є жорсткими в короткостроковому періоді.
Ціновими чинниками сукупної пропозиції є зміни (рис. 4.5):
o відсоткової ставки;
o рівня цін.
Рис 4 5 Цінові чинники сукупної пропозиції
До недійових чинників сукупної пропозиції належать зміни (рис. 4.6):
o цін на ресурси;
o у продуктивності праці;
o податків з підприємств та субсидій.
Якщо змінюються нецінові чинники, змінюються й середні витрати. Залежність між ними є оберненою.
Кейнсіанську модель сукупного попиту та сукупної пропозиції використовують для аналізу короткострокових коливань в економіці
(рис. 4.7). Вона грунтується на таких припущеннях: а) неповна зайнятість в економіці; б) жорсткість номінальної заробітної плати та цін на товари.
При збільшенні сукупного попиту обсяг сукупної пропозиції в короткостроковому періоді може перевищувати потенційний випуск, при зменшенні - бути меншим за потенційний. Рівень цін впливає на обсяг виробництва, а обсяг виробництва, у свою чергу, - на рівень цін.
Класична модель розглядає економіку в довгостроковому періоді (рис. 4.8).
Обсяг продукції в довгостроковому періоді залежить від наявних в економіці величин праці, капіталу та технології. Обсяг пропозиції (реальна змінна) не залежить від загального рівня цін (номінальна змінна), і тому довгострокова крива сукупної пропозиції є вертикальною в точці потенційного ВВП.
Рис 4 6 Нецінові чинники сукупної пропозиції
Рис 4 7. Кейнсіанська модель "AD - AS"
Рис 48 Класична модель "AD - AS"
Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції
Перетин кривих сукупного попиту AD та довгострокової кривої сукупної пропозиції (рис. 4.9) визначає рівноважний обсяг випуску та рівноважний рівень цін. Коли економіка досягає довгострокової рівноваги, уявлення людей, заробітна плата і ціни змінюються так, щоб короткострокова крива сукупної пропозиції також пройшла через цю точку. Отже, в точці А має місце подвійна рівновага [5].
Шоки попиту - різка зміна AD, різкі коливання споживчого та інвестиційного попиту, зміна пропозиції грошей. Скорочення сукупного попиту в короткостроковому періоді зміщує короткострокову криву сукупного попиту ліворуч. Точка рівноваги зсувається з точки А в точку В, обсяг виробництва зменшується, рівень цін знижується. Падіння рівня виробництва свідчить про те, що в економіці почався спад. Зростає безробіття. Зменшуються доходи (рис. 4.10).
Рис 4 9 Довгострокова рівновага
Рис. 4.10. Шок сукупного попиту
Держава може здійснити такі заходи для збільшення сукупного попиту: а) збільшення державних закупівель; б) зменшення податків; в) зростання пропозиції грошей. Це призведе до збільшення попиту на товари та послуги за кожного даного рівня цін і перемістить криву AD праворуч.
Без втручання держави в довгостроковому періоді економіка може самостійно вийти зі спаду. З часом уявлення людей, заробітна плата і ціни узгодяться і крива сукупної пропозиції переміститься праворуч. Нова крива сукупного попиту перетне довгострокову криву сукупної пропозиції в точці С. Рівень цін впаде до Р^, а виробництво повернеться до свого потенційного рівня ? (рис. 4.11).
Рис. 4.11. Пристосування до шоку сукупного попиту
Шоки пропозиції - це різка зміна сукупної пропозиції: зміна цін на нафту, стихійні лиха, зміни в законодавстві тощо.
Зі зменшенням сукупної пропозиції в результаті зростання середніх витрат виробництва короткострокова крива сукупної пропозиції зсувається ліворуч. Обсяг виробництва падає (стагнація), рівень цін зростає (інфляція). В економіці спостерігається стагфляція (рис. 4.12).
Рис 4 12 Шок сукупної пропозиції
Економіка може вийти зі спаду самостійно, без втручання держави, після зміни уявлень людей, заробітної плати та цін. Низький рівень виробництва і високий рівень безробіття приведуть поступово до зниження витрат виробництва та зростання обсягів продукції.
З часом крива сукупної пропозиції повернеться в положення AS^, рівень цін знизиться і виробництво наблизиться до потенційного рівня. Економіка повернеться до точки А, в якій крива сукупного попиту перетинає довгострокову криву сукупної пропозиції (рис. 4.13).
Рис 4 13 Пристосування до шоку сукупної пропозиції
За зменшення сукупної пропозиції держава може вплинути на чинники, які визначають криву сукупного попиту, для зсуву з AD в AD^. Економіка переміститься з точки А в точку С. Така політика підтримує рівень виробництва в короткостроковому періоді, але рівень цін поступово підвищується з PJ в Ру
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Агапова ?. ?., Серегина С. ?. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. А. В. Сидоровича. - ?.: Дело и сервис, 2000. - Гл. 4.
2. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика: Пособие для подготовки к экзамену. - СПб.: Питер, 2000. - Вопр. 12, 13, 14.
3. Манків ?. Грегорі. Макроекономіка: Підруч. для України. - К.: Основи, 2000. - Розд. 9, 13.
4. Мэнкъю ?. Г. Принципы экономике. - СПб.: Питер Ком, 1999. - Гл.31.
5. Савченко А. Г., Пухтаевич Г. О., Тітьонко О. М. Макроекономіка. - К.: Либідь, 1999. - Гл. 5.

 
 

Цікаве

Загрузка...