WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Модель економічного зростання Роберта Солоу - Реферат

Модель економічного зростання Роберта Солоу - Реферат

капіталоозброєність праці, а зношування капіталу і зростання кількості працюючих її зменшують. Справді, із зростанням L знижується і рівень капіталоозброєності (k = КІL), і випуск на одного працівника (y=f(k)= ?І L).
Якщо в модель Солоу ввести показник темпу зростання, то рівень інвестицій, необхідний для компенсації вибуття капіталу і збільшення чисельності населення, повинен дорівнювати (? + ?) k. Попередній обсяг капіталу повинен бути розподілений між збільшеною кількістю працівників.
Уведемо ? - приріст населення - і розглянемо рівняння
Показник (? + ?) k називають критичною величиною інвестицій, яка показує, наскільки необхідно збільшити величину капіталу, щоб його запас, який припадає наодного працюючого з урахуванням вибуття капіталу та зростання кількості працюючих, залишився незмінним. З урахуванням чинника збільшення чисельності населення графік набуває такого вигляду (рис. 11.9).
Рис 119 Вплив збільшення чисельності населення на економічне зростання
Зростання кількості населення неоднозначно впливає на економічне зростання.
За стійкого стану економіки випуск продукції у на одного працівника залишається незмінним, оскільки незмінною є капіталоозброє-ність праці k*. Однак загальний продукт може зростати за рахунок збільшення кількості працівників.
Проте збільшення чисельності населення може викликати зменшення і капіталоозброєності k*, і, відповідно, продуктивності, якщо воно не компенсується зростанням інвестицій (рис. 11.10).
На графіку дві прямі відображають збільшення чисельності населення та вибуття (амортизацію) капіталу.
Прискорення зростання населення відображається зсувом прямої (? + ?) k ліворуч. Наслідком прискореного зростання населення є зменшення капіталоозброєності.
Цю частину моделі використовують як аргумент для пояснення того, чому в країнах із високим щорічним темпом приросту населення низькими є продуктивність праці та випуск продукції на душу населення. Високий темп приросту населення стає гальмом економічного зростання у тому випадку, коли збільшення інвестицій не може його компенсувати.
Третє джерело економічного зростання - технологічний прогрес.
Припускається, що співвідношення витрат праці та капіталу, з одного боку, та випуск продукту - з іншого, залишаються незмінними. З урахуванням дії технічного прогресу, високих технологій на економічне зростання виробнича функція набуває такого вигляду:
Y = F(K,LE),
де Е - ефективність праці одного працівника, LE - робоча сила, виміряна в одиницях праці з незмінною ефективністю.
Рис 11 10 Вплив зростання населення на капіталоозброєність
Ця функція означає, що під впливом технологічного прогресу у співвідношенні капітал - праця змінюється праця.
Технологічний прогрес викликає приріст ефективності праці Е з темпом g. Це означає, що випуск продукції на одного працівника також зростає з темпом g.
Тепер формули для визначення капіталоозброєності та продуктивності набувають такого вигляду:
де А: - капітал на одиницю праці з постійною ефективністю, у - обсяг виробництва на одиницю праці з постійною ефективністю.
Рівняння зміни капіталоозброєності має вигляд
Приріст запасів капіталу із зростанням технологічного прогресу знизиться.
Отже, якщо населення зростає з темпом п, а ефективність праці - з темпом g, то загальний обсяг виробництва збільшується під впливом приросту населення та технологічного прогресу з темпом (п + g).
З урахуванням технологічного прогресу "золоте правило" формулюється таким чином: для максимізації споживання необхідно, щоб гранична продуктивність капіталу (приріст продукту на додаткову одиницю капіталу без амортизації) дорівнювала темпові приросту загального обсягу виробництва (п + g):
Модель Солоу показує, що зростання заощаджень у короткостроковому періоді веде до збільшення капітальних запасів та обсягу виробництва. Це відбувається лише до моменту досягнення рівноважного стану економіки при стійкому рівні капіталоозброєності. У довгостроковому періоді зростання виробництва залежить від темпу технологічного прогресу.
Отже, із моделі Солоу можна зробити такі висновки:
1. Модель економічного зростання Солоу враховує вплив трьох чинників: капіталоозброєності праці, збільшення чисельності населення та технологічного прогресу.
2. Існує стійкий рівень капіталоозброєності, або певний стан рівноваги, що визначає економічну динаміку. Стійкий рівень капіталоозброєності визначається за формулою
3. Визначальним елементом економічного зростання є заощадження. Проте не вони є джерелом постійного зростання, оскільки обмежують споживання. У моделі Солоу сформульоване "золоте
правило", яке припускає умову, що граничний продукт капіталу дорівнює його вибуттю (амортизації):
4. На економічне зростання впливає збільшення чисельності населення через динаміку капіталоозброєності:
де и - темп зростання населення.
5. Технологічний прогрес є джерелом постійного зростання як продукту з розрахунку на одного працівника, так і загального продукту. Якщо ефективність виробництва під впливом технологічного прогресу змінюється з темпом g, то продукт на одного працівника змінюється з тим самим темпом, а загальний обсяг виробництва зростає з темпом ? + g.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Агапова ?. ?., Серегина С. ?. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. А. В. Сидорича. - М.: Изд-во МГУ, 1997. - Гл. 11.
2. Бажал Ю. Економічна теорія технологічних змін. - К.: Заповіт, 1996.
3. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика: Пособие для подготовки к экзамену. - СПб.: Питер, 2000. - Вопр. 38, 39, 40, 41.
4. Луссе А. Макроэкономика: Ключевые вопросы. - СПб.: Питер, 1999.- Гл. 13.
5. Макроэкономика: Учеб. пособие / Под ред. Н. И. Базылева, С. П. Гурко. - Минск.: Изд-во БГЭУ, 2000. - Гл. 8.
6. Манків Н. Грегорі. Макроекономіка: Підруч. для України. - К.: Основи, 2000. - Розд. 4, 5.
7. Мікроекономіка та макроекономіка: Підруч. / За ред. С. Будагов-ської. - К.: Основи, 1998. - Ч. 2. - Т. 14.
8. Мэнкъю Н. Г. Принципы экономике.- СПб.: Питер Ком, 1999. - Гл. 24.
9. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика: Підруч. - К.: Таксон, 1996. - Розд. 4.
10. Internet: www.bank.gov.ua/Macro

 
 

Цікаве

Загрузка...