WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Модель одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках - Реферат

Модель одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках - Реферат


Реферат на тему:
Модель одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках
Зміст
1. Крива товарного ринку
2. Крива грошового ринку
3. Рівновага в моделі
4. Фіскальна та монетарна політика в моделі
Список використаної та рекомендованої літератури
Кейнсіанська модель "75* - LM" відображує одночасну рівновагу на товарному і грошовому ринках. Модель була запропонована Дж. Хіксом.
Основні умови моделі.
1. Грунтується на сукупному попиті.
2. Свідчить про існування неповної зайнятості.
3. Інвестиції є функцією відсоткової ставки.
4. Будується для короткострокового періоду. Рівень цін є постійним.
Історична довідка. Перший варіант моделі, що належить Джо-нові Хіксу, з'явився через рік після виходу "Загальної теорії" Дж. М. Кейнса як інтерпретація теоретичних основ учення Кейнса. Крива IS у Хікса - 5*7, крива LM - L. Не враховувався ринок праці. Він з'явився пізніше завдяки рівнянню і графіку рівноваги на ринку праці Елвіна Хансена. Тому другий варіант моделі має назву Хікса - Хансена.
Модель має дві складові: крива 75* та крива LM.
Крива 75* (інвестиції, Investment - заощадження, Save) відображує умови рівноваги між попитом та пропозицією на ринку товарів та послуг.
Крива LM (ліквідність, Liquidity - гроші, Money) відображує умови рівноваги між попитом на запаси грошових коштів і пропозицією грошей.
Крива товарного ринку
Крива 75* являє собою геометричне місце точок, що характеризує усі комбінації доходу та відсоткової ставки, які одночасно задовольняють умови тотожності кейнсіанської моделі товарного ринку. В усіх точках кривої 75* виконується умова рівноваги попиту та пропозиції, інвестицій та заощаджень. Назва кривої відображує цю рівність. Графічне виведення кривої S подано на рис. 9.1.
Рис 9 1 Виведення кривої товарного ринку
а - функція інвестицій: підвищення відсоткової ставки від r j до г2 зменшує планові інвестиції з І(г^) до І(г^;
6 - "кейнсіанський хрест": зменшення планових інвестицій від 7(rj) до 7(г2) зсуває криву планових витрат вниз, що зменшує дохід від YI до Y2;
в - крива IS: підсумок залежності між відсотковою ставкою і доходом. Із зростанням відсоткової ставки дохід зменшується.
Алгебраїчне крива IS виводиться так.
Кейнсіанська модель товарного ринку: загальна умова рівноваги
AD=Y=C + I+G. Функція споживання, інвестицій та державних витрат
де с' = ? PC- гранична схильність до споживання; d- чутливість інвестицій до відсоткової ставки; CQ, /0 - автономні споживання та інвестиції.
Підставляючи функції споживання інвестицій та державних витрат, одержимо
Розв'яжемо рівняння відносно Y:
Коефіцієнт d І (1 - с') характеризує кут нахилу кривої IS. Знак "-" означає обернену залежність між відсотковою ставкою та доходом.
Зсув кривої визначають мультиплікатори державних витрат т = = 1 / (1 - с') та податків т{ = - с'І (1 - с'). Якщо гранична схильність до споживання зростає, зростають мультиплікатори та значно зсувається крива IS, а отже, зростає і дохід.
Крива товарного ринку поділяє площину на дві частини: вище кривої IS - пропозиція товару перевищує попит на товар, отже на ринку - товарний надлишок; нижче кривої IS має місце товарний дефіцит.
Крива грошового ринку
Графічне виведення кривої LM зображено на рис. 9.2.
Рис 9 2 Виведення кривої грошового ринку
Крива LM відображує усі комбінації доходу та відсоткової ставки, які виникають при рівновазі на ринку грошей. В усіх точках кривої LM попит на гроші дорівнює їх пропозиції.
а - ринок реальних грошових коштів. За моделлю грошового ринку у короткостроковому періоді пропозиція грошей є фіксованою величиною, рівень цін не змінюється. ??? = const. Попит на гроші є оберненою функцією відсоткової ставки для даного рівня доходу. Часткова рівновага на ринку грошей виникає, коли ??? = L (г, У), і визначає рівноважну відсоткову ставку.
Однак попит на реальні грошові залишки визначається, крім відсоткової ставки, і обсягом доходу в економіці. При зростанні доходу попит на гроші зростає, крива L(r, У) зсувається праворуч. Для врівноваження грошового ринку відсоткова ставка також зростає.
6 - крива LM. Із зростанням доходу відсоткова ставка зростає. Крива LM - це графічна інтерпретація залежності між доходом і відсотковою ставкою.
Крива LM поділяє площину на дві частини: у точках, що вищі за криву, пропозиція грошей перевищує попит на них, нижче кривої - пропозиція грошей менша за попит на них.
Алгебраїчне виведення кривої грошового ринку.
За умовою рівноваги грошового ринку: ??? = L(r, У), або ??? = = k ? - hr, де ? - дохід, г - відсоткова ставка, k - чутливість попиту на гроші за відсотковою ставкою.
Рівняння кривої LM одержимо з рівняння рівноваги відносно г або 7:
Кут нахилу кривої LM визначає коефіцієнт k I h. Із зростанням пропозиції грошей ? або зниженням рівня цін ? крива LM зсувається праворуч.
Рівновага в моделі
Рівновага в економіці визначається сполученням кривих IS та LM (рис. 9.3). Крива IS визначає варіанти співвідношень доходу ? та відсоткової ставки г, які відповідають рівновазі на товарному ринку. Крива LM відображає можливі комбінації доходу і відсоткової ставки, які відповідають рівновазі на грошовому ринку. Поєднання двох кривих визначає єдину комбінацію доходу ? та відсоткової ставки г.
Рис 9 3 Рівновага в моделі "IS - LM"
Підставивши в рівняння кривої IS
рівняння кривої LM у вигляді залежності відсоткової ставки від доходу
визначимо рівноважний дохід:
Фіскальна та грошово-кредитна політика в моделі
Модель "IS - LM" використовується для аналізу впливу короткострокових коливань макроекономічної політики на рівноважний рівень доходу в економіці.
Бюджетно-податкова політика в моделі "IS - LM" з фіксованими цінами.
Якщо держава здійснює стимулюючу бюджетно-податкову політику, то:
1) із зростанням державних витрат на величину AG рівень доходу зростає на ? 7 = AG I (1 - ? PC);
2) із зменшенням податків на ? ? рівень доходу зростає на AY = AT x х MFC I (1 - MFC);
3) збільшення доходу сприяє зростанню попиту на гроші;
4) підвищення попиту на гроші при фіксованій пропозиції грошей викликає зростання відсоткової ставки;
5) зростання відсоткової ставки зменшує рівень планових інвестицій та споживання, а це частково зменшує рівень доходу. Графічне зображення стимулюючої фіскальної політики показано на рис. 9.4.
У результаті проведення стимулюючої фіскальної політики крива IS зсувається праворуч. Однак при цьому зростають відсоткова ставка і дохід. Внаслідок підвищення відсоткової ставки відбувається витіснення інвестицій, і ефекти мультиплікаторів не спрацьовують повністю. Гальмом впливу стимулюючої фіскальної політики стає зменшення планових інвестицій після зростання відсоткової ставки. Цей ефект називається ефектом витіснення.
Рис 9 4 Стимулююча фіскальна політика
Загальний висновок можназробити такий: зростання доходу за моделлю "витрати - випуск" є більшим за зростання доходу у моделі "IS - LM".
Стримуюча фіскальна політика.
У результаті проведення стримуючої фіскальної політики крива IS зсувається ліворуч (рис. 9.5).
Рис 9 5 Стримуюча фіскальна політика
Монетарна політика в моделі "IS - LM".
Грошово-кредитна політика змінює дохід після зміни відсоткової ставки.
1. Стимулююча грошово-кредитна політика.
Із зростанням пропозиції грошей і за фіксованого рівня цін реальні грошові запаси МІР зростають. Зменшується відсоткова ставка. Крива LM зсувається праворуч. Із зменшенням відсоткових ставок зростають інвестиції і дохід (рис. 9.6).
Рис 9 6 Стимулююча фіскальна політика
Стимулююча грошово-кредитна політика збільшує дохід без ефекту витіснення.
Стимулююча фіскальна політика може бути ефективною та неефективною. Якщо ефект витіснення інвестицій менший за ефект збільшення доходу, то фіскальна політика є ефективною, якщо більший - неефективною.
Вона також є ефективною, якщо інвестиції високочутливі до відсоткової ставки, а попит на гроші малочутливий до відсоткової ставки, і навпаки.
2. Стримуюча грошово-кредитна політика.
У результаті проведення стримуючої грошово-кредитної політики дохід зменшується, крива LM зсувається ліворуч (рис. 9.7).
Ефективність проведення фіскальної та грошово-кредитної політики залежить від коефіцієнтів кривих IS та LM: d - чутливості інвестиції та h - чутливості попиту на гроші до відсоткової ставки. Якщо d мале, h - велике, то фіскальна політика ефективніша за грошово-кредитну; якщо d велике, h - мале, грошово-кредитна політика ефективніша за фіскальну.
Рис 9 7 Стримуюча фіскальна політика Шоки у моделі "IS - LM".
Зовнішні шоки в моделі "IS - LM" поділяються на шоки на ринку благ та на грошовому ринку.
Шоки на ринку благ зсувають криву IS, а на грошовому ринку - криву LM, причому сприятливі шоки - праворуч, несприятливі - ліворуч.
Чинники шоків на ринку благ: автономне споживання та автономні інвестиції, державні витрати, податки. Чинники шоків на ринку грошей: пропозиція грошей та автономний попит на гроші.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Агапова ?. ?., Серегина С. ?. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. А. В. Сидоровича. - ?.: Дело и сервис, 2000. - Гл. 9.
2. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика: Пособие для подготовки к экзамену. - СПб.: Питер, 2000. - Вопр. 22.
3. Курс экономической теории: Учебник / Под общ. ред. ?. ?. Чепу-рина. - Киров: АСА, 1999. - Приложение к гл. 22.
4. Макроэкономика I В. М. Гальперин, П. И. Гребенников, А. И. Леус-ский, Л. С. Тарасевич. - СПб., 1994. - Гл. 6.
5. Манків ?. Грегорі. Макроекономіка: Підруч. для України. - К.: Основи, 2000. - Розд. 10, 11.

 
 

Цікаве

Загрузка...