WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Фіскальна політика держави - Реферат

Фіскальна політика держави - Реферат

мультиплікатор державних витрат (складний мультиплікатор) відображує залежність автоматичних податкових вилучень від зміни ВВП і має вигляд:
де t - гранична ставка оподаткування.
Зменшення податків на AT (рис. 7.3) збільшує використовуваний дохід Y'= Y-Тна величину AT і споживання на величину МРС · AT. Сукупні витрати зростуть. Пряма планових витрат переміститься вгору на МРС · AT, рівновага переміститься з точки А у точку В.
Зменшення податків також створює мультиплікативний ефект на дохід. Сукупний ефект для доходу під впливом зміни податків дорівнює:
Аналіз мультиплікаторів державних витрат та податків дає можливість сформулювати такі теореми.
1. Якщо державні витрати і податкові надходженнязмінюються на одну й ту саму величину, то й рівноважний рівень виробництва змінюється на ту саму величину.
Цей мультиплікатор називають мультиплікатором збалансованого бюджету і дорівнює він одиниці:
mb= 1.
Рис 7 3 Вплив податків на рівноважний ВВП (за моделлю "витрати - випуск")
Наприклад, AG = 20 млрд евро, AT = 20 млрд евро.
?7 = т AG + т(АТ= 20 (m + mt) = 20 · 1 = 20 млрд евро;
2. Ефект мультиплікатора від скорочення податків слабший, ніж при збільшенні державних витрат:
Отже, державні витрати відчутніше впливають на величину доходу і споживання порівняно зі зміною податків. Ця різниця і визначає вибір заходів у бюджетно-податковій політиці.
Фіскальна політика держави використовує заходи, які стосуються державних закупок G і чистих податків Т.
Але практично чисті податки можуть змінюватись автоматично, без спеціальних державних рішень. Це пояснюється тим, що більшість податків залежать від доходу і тому змінюються пропорційно до зміни ВВП. Наприклад, прибутковий податок з громадян, податок на прибутки підприємств, податок на додану вартість, акцизний збір, відрахування у фонди.
Чисті податки, які змінюються автоматично залежно від зміни ВВП, називають автоматичними чистими податками.
Автоматична фіскальна політика - це фіскальна політика, за якої бюджетний дефіцит та бюджетний надлишок виникають автоматично, внаслідок дії автоматичних стабілізаторів. Автоматичний ("вбудований стабілізатор") - механізм, який дозволяє зменшити циклічні коливання в економіці без проведення спеціальної економічної політики.
Якщо податкові надходження коливаються у тому самому напрямку, що й ВВП, то дефіцити, які зазвичай автоматично з'являються під час спадів, допомагають подолати спад. І навпаки - бюджетні надлишки, які мають тенденцію автоматично з'являтися під час економічного піднесення, сприятимуть подоланню можливої інфляції.
Дискреційна фіскальна політика використовується державою для активної протидії циклічним коливанням. Для стимулювання сукупного попиту в період економічного спаду уряд цілеспрямовано створює дефіцит державного бюджету, збільшуючи державні витрати або знижуючи податки. У період піднесення цілеспрямовано створюється бюджетний надлишок.
Економічний цикл можна характеризувати двома типами фіскальної політики: стимулюючою та стримуючою.
Стимулююча фіскальна політика - це бюджетно-податкова політика, спрямована на збільшення державних витрат та скорочення податків з метою розширення сукупного попиту в економіці у період спаду.
Стримуюча фіскальна політика - це бюджетно-податкова політика, що має на меті скорочення державних видатків та збільшення податків для стабілізації економіки в умовах інфляційного надлишкового сукупного попиту в період пожвавлення.
Бюджетна політика держави
Бюджет - це грошове вираження збалансованого кошторису доходів та видатків за певний період.
Фактичний бюджет - реальні видатки, надходження і дефіцити за певний період.
Структурний бюджет (бюджет повної зайнятості) відображає, якими мають бути урядові видатки, надходження і дефіцити, якщо економіка функціонує за потенційного обсягу виробництва.
Зміна бюджету повної зайнятості показує напрям, у якому фіскальна політика впливатиме на зміну сукупного попиту в економіці.
Циклічний бюджет - це фактичний бюджет за відрахуванням структурного бюджету.
Циклічний бюджет відображає вплив економічного циклу на державний бюджет, тобто показує, яким чином фаза економічного циклу впливає на доходи, видатки і сальдо бюджету.
Держбюджет може бути нормальним, коли видатки дорівнюють надходженням, та дефіцитним, коли видатки перевищують доходи. Дефіцит вважається безпечним для економіки, якщо він перебуває на рівні 2-3 % від ВВП.
Зменшити дефіцит бюджету можна такими заходами: 1) переходом від фінансування до кредитування; 2) зниженням витрат на управління державою; 3) зміною системи оподаткування; 4) ліквідацією дотацій збитковим підприємствам; 5) конверсією; 6) підвищенням ролі місцевих бюджетів.
Державний борг є нагромадженою сумою позичених урядом коштів для фінансування дефіцитів. Збільшення державного боргу протягом певного року дорівнює дефіциту бюджету.
Внутрішній державний борг - це заборгованість держави перед громадянами.
Зовнішній борг - заборгованість держави перед громадянами та організаціями інших країн.
Управління державним боргом здійснюється через сукупність заходів держави, пов'язаних із вивченням кон'юнктури ринку позичкових капіталів, випуском нових позик, з виплатою відсотків по позиках, проведенням конверсій та консолідацій позик, погашенням раніше випущених позик, термін дії яких закінчився.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Агапова ?. ?., Серегина С. ?. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. А. В. Сидоровича. - ?.: Дело и сервис, 2000. - Гл. 6.
2. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / С. ?. Чистов, А. Є. Никифоров та ін. - К.: Вид-во КНЕУ, 2000.
3. Дзюбик С. Фіскальна політика. - К.: УАДУ, 1998.
4. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. - СПб.: Литера-плюс, 1994. - Гл. 7.
5. Курс экономической теории: Учебник / Под общ. ред. М. Н. Чепу-рина. - Киров: АСА, 1999. - Гл. 22.
6. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика: Підручник. - К.: Таксон, 1996. - Розд. 3.
7. Савченко А. Г., Пухтаєвич Г. О., Тітьонко О. ?. Макроекономіка. - ?.: Либідь, 1999. - Гл. 8.
8. Internet: www.bank.gov.ua/Macro

 
 

Цікаве

Загрузка...