WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Ефект акселератора в механізмі циклічного коливання. Вплив акселератора на нестабільність економіки - Реферат

Ефект акселератора в механізмі циклічного коливання. Вплив акселератора на нестабільність економіки - Реферат

фірмі тільки до певної межі. Якщо строк надання комерційного кредиту покупцю досягає величини періоду виробничого циклу на даний вид товару, то фірма починає нести збитки, тому що величина прибутку від виробництва товарів повинна бути більшою від процентів на комерційний кредит, інакше немає сенсу в виробничій діяльності. Надання покупцю готової продукції безпроцентного комерційного кредиту приводить в першу чергу до прямих збитків для фірми, які згодом переростають у всезагальну кризу неплатежів, що власне і спостерігаємо в економіці України. Тому дуже важливим аргументом функції акселератора є коефіцієнт прибутковості комерційних кредитів фірми Kkr, який вираходується за формулою:
Kkr = (D1 - D2) x (T1 / T2),
де: D1 - дисконтна ставка отриманого кредиту (комерційного або банківського овердрафту);
D2 - дисконтна ставка наданого комерційного кредиту;
Т1 - період виробничого циклу;
Т2 - строк надання комерційного кредиту.
Процес створення продукту для ринку спирається на концепцію життєвого циклу товару, тобто розрізнення в межах періоду його існування певних стадій, які відрізняються за об'ємами продажу та прибутковості, а саме: впровадження, зростання, зрілість та спад. Найбільші прибутки та найбільші об'єми продажу товару бувають в період зростання, дещо менші - в період зрілості. Різні товари мають різний час життєвого циклу. Наприклад, життєвий цикл модного одягу та взуття дуже рідко буває більшим одного сезону (три місяці), а життєвий цикл пральних машин - до 10 років. Мода на товари дуже примхлива, а попит і відповідно пропозицію (об'єми виробництва) визначає ринок, тому та фірма, яка більш динамічно реагує на всі зміни на ринку, отримує при рівних можливостях більші прибутки та конкурентну перевагу. При визначенні здатності фірми динамічно реагувати на вимоги ринку можна користуватися показником інерціалу виробничо-комерційного циклу (Івкц), який розраховується за формулою:
Івкц = (Твкц / Тжц) х (DD / DS),
де: Твкц - час виробничо-комерційного циклу фірми; Тжц - час життєвого циклу товару; DD - зміна попиту на товар фірми за певний час; DS - зміна пропозиції (реакція фірми на вимоги ринку). Поряд з життєвим циклом товару існує життєвий цикл його ЕКСПЛУАТАЦІЇ, який включає в себе проміжок часу від моменту реалізації товару до його повного зносу. Життєвий цикл експлуатації товару важливо враховувати ще й тому, що він визначає термін виробництва запасних частин та витрачальних матеріалів, об'єми складських приміщень, діяльність служби сервісу. Подовжений життєвий цикл дуже важливий для створення позитивних уявлень про фірму-виробника в очах дійсних та потенційних покупців, тобто створення конкурентної переваги. Організація післяпродажного обслуговування є серйозним аргументом на користь високого престижу фірми. У постійних покупців її продукції потім не виникає "феномена недовіри" до нової продукції фірми. Довгий експлуатаційний цикл дозволяє фірмі отримувати додатковий доход від продажу запасних частин та сервісного обслуговування. Слід зазначити, що в багатьох випадках фірмі економічно невигідно займатися виробництвом запасних частин та сервісним обслуговуванням, тому вона укладає відповідну угоду з іншими фірмами, передає їм по ліцензії необхідну технічну документацію та "НОУ-ХАУ" і, таким чином, також отримує додатковий доход. Критерій доцільності власного виробництва запасних частин та сервісного обслуговування Ке можна розрахувати за формулою:
Ке = (Тт / Те) х (Rnt / Rne),
де: Тт - час життєвого циклу товару; Те - час життєвого циклу експлуатації цього товару;
Rnt - рентабільність виробництва товару;
Rne - рентабільність виробництва запчастин, витратних матеріалів та сервісного обслуговування.
Важливою складовою діяльності фірми є планування та управління цінами продуктів фірми. При цьому рівень цін має внутрішнє протиріччя. Справа в тому, що висока ціна на продукт потенційно може принести більший доход, але в той же час покупець може стати байдужим до цього продукту за високою ціною, а значить об'єм реалізованого продукту зменшиться, впадуть доходи. І навпаки, низька ціна заохочує покупця, але вона малоприбуткова для фірми. В зв'язку з цим головна мета діяльності фірми повинна полягати в такій організації своєї виробничої діяльності, щоб ціни на продукти фірми задовільнили б обидві сторони. Разом з тим фірма повинна також орієнтуватися на ціни аналогічної продукції у основних конкурентів.
Управління ціною залежить від виду конкуренції в певному сегменті конкретного ринку. Її можна поділити на цінову та нецінову. Цінова конкуренція здійснюється в межах ЕЛАСТИЧНОСТІ ринку. Фірма, яка реалізує на ринку партію товару Q1 за ціною P1 може збільшити розмір продаж до Q2, якщо знизить ціну однієї одиниці товару до Р2 і при цьому отримає більший загальний доход або конкурентну перевагу.
Цінова еластичність (Еlp) визначається відношенням зміни величини попиту до зміни цін:
Q1 - Q2 Q1 + Q2 P1 - P2 P1 + P2
Як вже визначалося раніше, виробник продукції має змогу впливати на її ціну тільки в межах цінової еластичності, яка визначається в першу чергу самим ринком. Прибуток J, який отримує підприємець дорівнює:
J = Pr - Po,
де: Pr - ринкова ціна конкретної партії реалізованого продукту;
Ро - собівартість цієї партії продукту.
Як бачимо, чим менша собівартість продукту, тим більший прибуток фірми. Собівартість продукції можна умовно розділити на постійні та змінні (маржинальні) витрати. Змінні витрати - це витрати, що при зростанні чи падінні об'єму виробництва і реалізації продукції відповідно збільшуються або зменьшуються в грошовому виразі. Змінні витрати на одиницю виробленої чи реалізованої продукції являють собою додаткові витрати при створенні цієї одиниці.
Постійні витрати - це витрати, на суму яких зміна об'єму виробництва та реалізації продукції прямо не впливає. Прикладом таких витрат є:
- зарплата управлінському персоналу, яка не залежить від об'єму реалізованої продукції (якщо не брати в рахунок премії);
- арендна плата за приміщення;
- амортизація машин і механізмів, яка нараховується по рівномірному методу незалежно від того, чи використовується ця техніка частково, чи повністю або взагалі простоює.
Слід зазначити, що термін постійні витрати досить умовний - це незмінні витрати за певний період часу. На протязі часу вонизмінюються і деколи - досить істотно. Це відбувається тоді, коли об'єм виробництва і реалізації продукції суттєво збільшується або зменьшується. Наприклад, якщо об'єми виробництва збільшуються до повної зайнятості факторів виробництва і ще більше, то виникає необхідність у придбанні нових машин для виконання додаткової роботи, в наборі нових менеджерів, а також у придбанні нових виробничих приміщень тощо. В результаті "постійні" витрати, що пов'язані з амортизацією, заробітною платою та арендою приміщень, збільшуються.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Дзюбик С. Ривак О. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. - 336 с.
2. 2. Основи економічної теорії. Підручник за ред. проф. С.В. Мочерного. - Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1993 р.
3. Статистика. Підручник. За ред. А.В, Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва. - К.: Вища школа, 1993.
4. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. - М.: Республика, 1995.
5. Герман Ван дер Вее "История мировой экономики, 1945-1990" М., Наука, 1994.
6. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. Ростов н/Д.: изд-во "Феникс", 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...