WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Основні макроекономічні показники - Реферат

Основні макроекономічні показники - Реферат


Реферат на тему:
Основні макроекономічні показники
Основні макроекономічні показники
I Кінцевий продукт - сукупність товарів і послуг, що купуються для особистого споживання, а не для перепродажу або подальшої переробки
II Валовий національний продукт
1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни незалежно від їх територіального розміщення
2 Визначення:
a Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг у ринкових цінах, включає вартість спожитих населенням товарів і послуг, державних закупівель, капітальні вкладення і сальдо платіжного балансу
b Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну ринкову вартість товарів і послуг, виготовлених в країні протягом року
3 Обчислюється:
a За видатками: ВНП = C + Ig + G + Xn
" C - особисті споживацькі видатки: предмети споживання тривалого використання, товари поточного споживання, споживацькі видатки на послуги
" Ig - валові приватні внутрішні інвестиції: кінцеві покупки устаткування, будівництво, зміна запасів
" G - державні закупки товарів і послуг - всі державні видатки на кінцеву продукцію підприємств і на прямі закупки ресурсів
" Xn - чистий експорт - величина, на яку закордонні видатки на державні товари і послуги країни перевищують державні видатки на закордонні товари і послуги
b За прибутками: ВНП = ВСК + НПБ + З + Р + П + ПВ + ПК
" ВСК - відрахування на споживання капіталу - амортизація
" НПБ - непрямі податки на бізнес: податок з продаж, акцизи, податки на майно, ліцензійні платежі, мито
" З - винагорода за працю найманим робітникам
" Р - рентні платежі - прибутки господарів житла і землі, що забезпечують економіки ресурсами власності
" П - процентні платежі - прибутки кредиторів, які ті отримують від позичальників як плату за користування грошима
" ПВ - прибутки від власності - чистий прибуток підприємств
" ПК - прибутки корпорацій
4 Взаємопов'язаний з валовим внутрішнім продуктом: на відміну від ВВП включає і суму чистих прибутків із-за кордону
5 На відміну від НД включає і доходи, отримані в невиробничій сфері, і амортизацію від основних фондів
III Валовий внутрішній продукт
1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни, які розміщені на її території
2 Визначення: Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених на території даної країни, у ринкових цінах.
3 За своєю натурально-речовинною формою є сукупністю предметів і послуг, що використовувались протягом даного року на споживання і накопичення.
IV Чистий національний продукт
1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни
2 Визначення: ВНП за відрахуванням тої частини, яка необхідна для заміни засобів виробництва, зношених в процесі випуску продукції
3 Формула: ЧНП = ВНП - ВСК
V Національний доход
1 Характеризує прибуток, який заробили постачальники ресурсів від участі у поточному виробництві
2 Визначення:
a Узагальнюючий показник економічного розвитку країни, який виражає загальний прибуток, отриманий постачальниками ресурсів за їхній внесок у виробництво валового національного продукту.
b Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає вартість частини сукупного суспільного продукту, одержувану за відрахуванням усіх матеріальних витрат на його виробництво.
3 Формула: НД = ЧНП - НПБ = ВНП - ВСК - НПБ = З + Р + П + ПВ + ПК
4 Розраховується в поточних цінах
5 Обчислюється:
a Виробничим методом: НД = (ВП - ВМВВ)1 + (ВП - ВМВВ)2 + … + (ВП - ВМВВ)n
" ВП - валова продукція і-ої галузі
" ВМВВ - вартість матеріальних виробничих витрат
" n - кількість галузей матеріального виробництва
b Розподільчим методом (радянська статистика): НД - сума первинних доходів фізичних і юридичних осіб в сфері матеріального виробництва
c Методом кінцевого використання: НД - сума кінцевих доходів галузей матеріального і нематеріального виробництва і населення (що використана на споживання і нагромадження)
VI Доход особистого споживання (особистий доход)
1 Характеризує прибуток, який постачальники ресурсів фактично одержали
2 Формула: ОД = НД - ВСС - ППК - НПК + ТП
a ВСС - внески на соціальне страхування
b ППК - податки на прибуток корпорацій
c НПК - нерозподілені прибутки корпорацій
d ТП - трансферні платежі
VII Рівень цін
1 Визначення: Середня зважена цін, за якими купуються готові товари та послуги в державі
2 Виражається у вигляді індексу
3 Індекс цін: Iц = (Pдр/ Pбр)*100%
a Pдр - ціна ринкового кошику в даному році
b Pбр - ціна ринкового кошику в базовому році
4 (Номінальний ВНП / Індекс цін)*100% = Реальний ВНП
VIII Рівень безробіття
1 Визначення: Доля робочої сили, яка не має роботи на даний момент
2 Формула: Рівень безробіття = (Кількість робочої сили, що не має роботи / Кількість робочої сили)*100%
3 Закон Оукена: Коли рівень безробіття перевищує нормальний рівень (3-4%) на 1%, спостерігається спад ВНП на 2,5%
IX Процентна ставка
1 Визначення: Плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування грошима
2 Види:
a За суб'єктом встановлення:
" Процентна ставка , встановлена НБ
" Процентна ставка комерційних банків, що розраховується як процент від процентної ставки НБ
b За реальністю:
" Номінальна - процентнаставка, встановлена банком
" Реальна = (Номінальна процентна ставка / Індекс цін)*100%

 
 

Цікаве

Загрузка...