WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Проблеми зайнятості і відтворення робочої сили в Україні - Курсова робота

Проблеми зайнятості і відтворення робочої сили в Україні - Курсова робота

того, який допустимий рівень безробіття в різних країнах не впливає на нормальне функціонування народного господарства. Західноєвропейські дослідники вважають, що "природною нормою" країн з розвинутою ринковою економікою є 5-7-відсотковий рівень безробіття працездатного населення.
Таблиця 3.3
Кількість безробітних та їх працевлаштування
Показник 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2001 р. у % до 1999 р.
Перебувало на обліку на початок року, осіб 42878 53381 59320 138,3
з них
" жінки 24201 30793 34782 143,7
" молодь до 28 років 16590 19203 19058 114,9
Зареєстровано у звітному році 48292 54832 44893 93,0
з них
" жінки 24943 28909 24367 97,7
" молодь до 28 років 20090 21039 13820 68,8
Працевлаштовано в звітному році 13169 17380 22210 163,1
Кількість безробітних на кінець року 53381 59320 29657 74,3
з них
" жінки 30793 34782 24627 80,0
" молодь до 28 років 19203 19058 10761 56,0
Аналіз таблиці 3.3 показує, що зменшилась чисельність безробітних у 2001 р. порівняно з 1999 р. На 63,1% було більше працевлаштовано у 2001 році. Кількість безробітних зменшилася на 13724 особи або 25,7%, з них на 20% знизилося жіноче безробіття і 44% - молоді до 28 років.
Скорочення обсягів безробіття відбулось практично в усіх районах області.
Рівень безробіття серед працездатного населення працездатного віку знизився з 8,1% у 2000 р. до 5,4 у 2001 р., при цьому міського населення - відповідно з 8,8% до 6,5%, в сільській місцевості - з 6,6% до 4,3%.
Аналізуючи динаміку безробіття за окремими соціальними групами, слід сказати, що поза сферою офіційної зайнятості опинились переважно жінки і молодь. Серед безробітних, які обіймали посади службовців і серед випускників вищих навчальних закладів частка жінок сягала відповідно 75,7% і 81,7%, більше половини їх і серед тих, хто потребує особливого соціального захисту.
Серед жінок значно вищий, ніж серед чоловіків, рівень безробіття в усіх областях України.
Важливим показником, що характеризує безробіття, є його тривалість. Перевищення масштабів "виходу" із стану безробіття над "входженням" в нього, яке спостерігалось у 2001 році, призвело не лише до зменшення обсягів безробіття, а вплинуло і на структуру за його тривалістю (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Динаміка тривалості безробіття
Показники 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2001 р.
до 1999 р.
Кількість осіб, які мали статус безробітних, осіб 53381 59320 39657 -13724
Кількість осіб, які мали статус безробітних, % 100,0 100,0 100,0 -
у тому числі в період:
" до місяця 8,8 8,4 9,3 0,5
" від 1 до 3 місяців 14,2 15,8 17,4 3,2
" від 3 до 6 місяців 17,3 17,3 16,2 -1,1
" від 6 до 9 місяців 14,3 13,0 13,5 -0,8
" від 9 до 12 місяців 13,3 12,1 13,5 0,2
" від 12 до 24 місяців 21,9 21,1 22,3 0,4
" від 24 до 36 місяців 6,9 7,3 4,4 -2,5
" понад 36 місяців 3,3 5,0 3,4 0,1
Середня тривалість безробіття, місяців 11 11 10 -
За останній рік чисельність безробітних, які не працювали до одного року, зменшилась на 29,8%. Внаслідок цього середня тривалість безробіття у 2001 році становила 10 місяців проти 11 рік тому.
Активні заходи державної політики зайнятості не обмежуються лише працевлаштуванням. В області ефективно використовуються інші форми соціального захисту незайнятих громадян, зокрема, організація тимчасових громадських робіт, професійна орієнтація населення, професійне навчання і підвищення кваліфікації звільнених працівників і безробітних.
ВИСНОВКИ
Сфера зайнятості є однією з найважливіших сфер макроекономіки. Будь-яка держава зацікавлена у високій зайнятості робочої сили. Проте жодне суспільство не здатне забезпечити усіх працездатних роботою. В національній економіці з різних причин виникає безробіття.
Зростання масштабів безробіття, розвиток вимушеної, неповної та неформальної зайнятості, нелегальної трудової міграції є свідченням того, що в умовах перехідної економіки в Україні ще не створено ефективних механізмів перерозподілу робочої сили, внаслідок чого формування національного ринку праці відбувається вкрай повільно. Причиною цього є недостатній рівень економічних реформ. Довгий час в Україні тривало зростання пропозиції праці та скорочення попиту на неї. Але за останній рік з'явилась тенденція до зростання попиту на робочу силу.
Складна демографічна ситуація в Україні спричиняє зменшення працездатного населення з 28 млн. чол. у 1993 р. до 26,6 у 2001 р., що негативно позначається на формуванні ринку праці в країні та динаміці процесів у сфері зайнятості.
Під час розроблення державної політики зайнятості населення основним показником має бути критерій, який зменшував би масштаби безробіття. Для України характерним є невисокий рівень офіційно зареєстрованого безробіття. Офіційні показники безробіття в Україні в кілька разів менше реальних. Характерною рисою українського ринку праці є "тіньова" зайнятість.
Державна політика зайнятості має спрямовуватись на створення нових продуктивних робочих місць. Навіть в умовах фінансової кризи політику створення нових робочих місць можна було б реалізувати за допомогою використання непрямих економічних важелів - податкових пільг, розвитку малого й середнього бізнесу, залучення іноземних інвестицій тощо.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 5.10.2000 року №2017-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №48. - с.38-48.
2. Указ Президента України "Про стратегію подолання бідності" від 15.08.2001 р. №637/2001. - Урядовий кур'єр. - 2001. - 18 серпня. - с.10.
3. Діденко Я. Формування ефективної державної політики зайнятості // Україна: аспекти праці. - 1999. - №2.
4. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами. - Житомир: ЖІТІ, 2000.
5. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України - з основами теорії. - К.: Знання, 1998.
6. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. пос. - К.: Либідь, 2001.
7. Статистичний збірник Житомирської області 2001 рік.
8. Гакал Н., Ярошенко А., Гребенченко Н. Сучасні доходи і рівень життя населення // Праця і зарплата. - 1999. - №10. - с.12-13
9. Лібанова Е. Баланда А. Незареєстрована зайнятість в Україні: формування і можливості державного регулювання // Україна: аспекти праці. - 2000. - №4. - с.3-8
10. Моніторингпоказників сфери соціального розвитку за січень 2002 року // Праця і зарплата. - 2002. - №12. - с.8-9.
11. Солдатенко М. Державні зусилля подолання бідності // Соціальний захист. - 2001. - №10. - с.10-11.
12. Якуненко Н. Аналіз рівня і структури витрат і доходів населення України // Україна: аспекти праці. - 2001. - №1. - с.12-17.
13. Яценко В. "Безробіття по-українські" у цифрах і фактах // Україна: аспекти праці. - 1999. - №6. - с.19-27.
14. Ящук В. Житлові субсидії і новий розмір прожиткового мінімуму // Місто - 2002. - 14 лютого. - с.6.

 
 

Цікаве

Загрузка...