WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Антимонопольної політики в регульованій ринковій економіці - Курсова робота

Антимонопольної політики в регульованій ринковій економіці - Курсова робота

здійснення вертикальної інтеграції може бути злиття ВАТ "АвтоЗАЗ" та ВАТ "Мелітопольський моторний завод", згоду на яке було надано Комітетом у 1995 році.
В окремих випадках, керуючись повноваженнями, встановленими статтею 8 Закону "Про Антимонопольнийкомітет України", Комітет може свідомо надати згоду на економічну концентрацію, яка призводить або може призвести до монополізації певних товарних ринків, якщо виграш для суспільних Інтересів переважатиме негативні наслідки від обмеження конкуренції. Таких випадків у 1996 році було два, стосувались вони створення асоціацій "Ядерний страховий пул України" (створена для координації діяльності її учасників у сфері страхування ядерних ризиків, пов'язаних з виробництвом, експлуатацією, зберіганням або транспортуванням радіоактивних матеріалів) та корпорації "Співдружність" (створена для проведення комплексної утилізації боєприпасів). У 1997 році таке рішення було прийняте у випадку створення ЗАТ "Автопорт Чоп", в результаті якого виникло монопольне утворення. Але, враховуючи значний економічний виграш у вигляді створення належних умов автоперевізникам при перетині українсько-угорського державного кордону вантажними автомашинами, підвищення пропускної спроможності, покращання екологічної і криміногенної ситуації, специфіку комплексу такого виду послуг. Комітет надав згоду на створення ЗАТ "Автопорт Чоп" та зобов'язав його не створювати перешкод іншим компаніям по наданню транспортно-експедиційних послуг.
При підготовці проекту Закону України "Про захист економічної конкуренції" Комітет також передбачив законодавче закріплення критеріїв надання згоди на концентрацію суб'єктів господарювання у випадках, якщо їх здійснення вигідно для суспільних інтересів, хоч і матиме при цьому негативний вплив на конкуренцію.
З особливою увагою Комітет ставиться до питань економічної концентрації за участю іноземних підприємців. В основному позитивно оцінюючи внесок іноземних інвестицій у розвиток конкуренції за рахунок створення нових та диверсифікації і модернізації існуючих виробництв Комітет вбачає загрозу монополізації ринків, якщо умовою інвестицій стає надання спільному підприємству виключних прав на здійснення певних видів діяльності, а також коли транснаціональні корпорації намагаються одержати контроль над певними ринками в Україні в процесі приватизації та в післяприватизаційний період.
Повертаючись до мотивів, якими керуються органи Комітету при розгляді питань концентрації та прийнятті відповідних рішень, слід відзначити ще один принциповий момент. Комітет займає жорстку позицію стосовно економічної концентрації у разі приховування її учасниками відносин контролю між ними, в першу чергу, за участю офшорних компаній, які відмовляються від надання інформації про засновників. Законодавством Комітету надано право не приймати до розгляду заяви на таку концентрацію, якщо подані документи і відомості не відповідають встановленим вимогам і це перешкоджає розгляду заяви.
Здійснення контролю за економічною концентрацією органами Комітету пов'язане з розглядом та аналізом великої кількості заяв та інших матеріалів. Узагальнена інформація про кількісні показники прийнятих рішень органами Комітету за результатами розгляду заяв та справ про економічну концентрацію у 1995-1998 роках наведена в таблиці 2 [9,10].
Проаналізувавши таблицю, можна зробити висновок, що пік по кількості розглянутих справ прийшовся на 1996-1997 роки; тенденція надання згоди зберігалася протягом усіх розглянутих років; протягом 1995-1996 років згоди переважно надавались на створення суб'єктів господарювання; виросла кількість згод, наданих для створення об'єднань підприємств.
Таблиця 2
Прийнято рішень за результатами розгляду заяв, справ 1995 рік 1996 рік 1997 рік 1998 рік
(8 місяців)
Всього, в тому числі: 464 829 767 431
надано згоду, всього 414 785 753 25
надано відмову, всього 50 44 14 6
створення холдінгових компаній 26 44 62
створення об'єднань підприємств 96 202 214
створення
суб'єктів господарювання 242 309 209
придбання активів або часток 54 151 146
злиття, приєднання (в тому числі поглинання в процесі приватизації) -
75
23
інші дії, передбачені законодавством 46 48 113
Якщо в процесі розгляду заяви про надання згоди на економічну концентрацію органами Комітету виявляються можливі підстави для її заборони, то приймається рішення про початок розгляду справи про економічну концентрацію. У 1997 році було розглянуто 267 таких справ. У 152 випадках рішення, прийняті органами Комітету за результатами розгляду заяв і справ про економічну концентрацію, містили відповідні зобов'язання щодо її учасників.
Проаналізувавши результати діяльності органів Комітету по контролю за економічною концентрацією за недовгі роки його Існування, можна зробити основний висновок, що практика функціонування системи такого контролю цілком довела її необхідність і ефективність як засобу попередження монополізації ринків та розвитку конкуренції на них. Частка відмов органів Комітету на економічну концентрацію постійно зменшується, що можна пояснити наступними факторами.
По-перше, підприємці, органи влади та управління в більшості випадків перед поданням заяви отримують консультації в органах Комітету. Це сприяє якості підготовки питань з економічної концентрації.
По-друге, у досить значній кількості випадків органи Комітету у своїх рішеннях обумовлюють надання згоди на концентрацію відповідними зобов'язаннями, при виконанні яких не відбувається обмеження конкуренції.
Незважаючи на те, що в цілому механізм контролю за економічною концентрацією діє задовільно, все ж трапляються випадки здійснення концентрації без отримання згоди органів Комітету. Завдяки профілактичній роботі органів Антимонопольного комітету скорочується кількість спроб підприємців здійснити економічну концентрацію без врахування вимог антимонопольного законодавства. Із запровадженням відповідальності учасників концентрації за порушення норм законодавства щодо концентрації у вигляді штрафів кількість такого виду порушень повинна зменшитись [9,11].
Так, в результаті вжитих протягом останніх років правових та організаційних заходів в нашій державі створено умови для практичної реалізації конституційного принципу забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, запобігання зловживанню монопольним становищем, неправомірним обмеженням конкуренції та недобросовісній конкуренції, на загальнодержавних та регіональних ринках з'явилися десятки тисяч самостійних суб'єктів господарювання. Отже, створення конкурентної структури, в основному, здійснено (в основному - тому що зміни та доповнення обов'язково будуть).
Сама політика держави у сфері конкуренції та монополізму все більше з антимонопольної (така назва була правильною в 1992 році, сьогодні вона вже не зовсім точно відображає економічні реалії) перетворюється на конкурентну. Сутність

 
 

Цікаве

Загрузка...