WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Зайнятість та безробіття; їх аналіз - Реферат

Зайнятість та безробіття; їх аналіз - Реферат


Реферат з макроекономіки
на тему:
Зайнятість та безробіття; їх аналіз
Зміст
1. Вступ. Зайнятість та безробіття як головні індикатори
макроекономічної нестабільності............................................................................3
2. Визначення зайнятості та безробіття. Теорії зайнятості, причини
виникнення безробіття..............................................................................................3
3. Безробіття, його різновиди. Природний рівень безробіття. Основні
причини існування стійкого рівня безробіття........................................................5
4. Економічні та соціальні втрати від безробіття. Закон Оукена........................8
5. Проблеми безробіття в Україні..........................................................................8
6. Література...........................................................................................................11
7. Додаток1
8. Додаток2
1.Вступ. Зайнятість та безробіття як головні індикатори макроекономічної нестабільності.
Досягнення високого рівня зайнятості - одна з основних цілей макроекономічної політики держави. Економічна система, що створює додаткову кількість робочих місць, ставить задачу збільшити кількість суспільного продукту і тим самим у більшому ступені задовольнити матеріальні потреби населення. При повній зайнятості обсяг виробництва є максимально можливим. Тому він називається потенційним і вимірюється за допомогою потенційного валового внутрішнього продукту(ВВПп).В умовах неповної зайнятості фактичний обсяг виробництва менший від потенційного, тобто ВВПф < ВВПп ,тобто при неповному використанні наявних ресурсів робочої сили(безробітті) система працює не досягаючи границі своїх виробничих можливостей. Чималі втрати безробіття наносить і життєвим інтересам людей, не даючи їм прикласти своє уміння в тому роді діяльності, у якому людина може найкращим чином виявити себе, через що людина переносить серйозний психологічний стрес.
Отже зайнятість та безробіття є головними індикаторами макроекономічної нестабільності, і одними із ключових показників для визначення загального стану економіки, для оцінки її ефективності.
2.Визначення зайнятості та безробіття. Теорії зайнятості, причини виникнення безробіття
Зайнятість - це діяльність працездатного населення країни, спрямована на відтворення валового внутрішнього продукту та національного доходу.
Повна зайнятість означає використання усіх придатних до цього трудових ресурсів і характеризується достатністю робочих місць для тих, хто потребує оплачуваної роботи, тобто має бути забезпечена зайнятість усіх, хто бажає і здатний працювати. Разом з тим повна зайнятість сама по собі не є свідченням високого рівня організації виробництва, її доцільності і розумності. Слід враховувати ступінь раціональності зайнятості, на який впливають технічні, технологічні, соціальні і економічні фактори.
До працездатного населення країни відносяться чоловіки віком 16-59 років, жінки віком 16-54 років, а також особи старшого віку та підлітки, які працюють у різних галузях економіки або зайняті іншою економічною діяльністю.
У відповідності з міжнародними стандартами, розробленими у 1983 році Міжнародною організацією праці (МОП), все населення можна поділити на три категорії.
1) зайняті - це ті люди, які виконують будь-яку оплачувану роботу, а також ті, що мають роботу, але тимчасово не працюють через хворобу, страйк чи відпустку. До цієї категорії належать і ті, хто зайнятий неповний робочий день;
2) безробітні - ті, хто не має роботи, але активно шукає її або чекає, щоб повернутися на попереднє місце роботи. Конкретніше: людина вважається безробітною, коли вона відповідає трьом критеріям, які мають місце одночасно:
- без роботи;
- робить активні спроби знайти роботу;
- готова зразу ж стати до роботи.
Зайняті і безробітні становлять робочу силу, або економічно активне населення в даний момент часу;
3) особи поза робочою силою, або економічно неактивне(пасивне) населення - це перш за все люди до 16 років, а також ті, хто перебуває в спеціалізованих установах (психіатричних диспансерах, виправних закладах тощо); до цієї категорії відносяться і особи, що вибули зі складу робочої сили, - дорослі, які потенційно мають можливість працювати, але не працюють і не шукають роботи (навчаються, перебувають на пенсії, надто хворі, щоб працювати, або просто не шукають роботи).
Вищезазначене можна проілюструвати схемою:
Робоча сила - це здатність до праці, сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей, які має людина і які вона може використати для виробництва товарів та послуг.
Таким чином,
Населення = Робоча сила + Особи поза робочою силою,
тоді
Робоча сила = Зайняті + Безробітні
Рівень безробіття визначається відношенням числа безробітних до чисельності робочої сили. Позначається буквою u і вимірюється у відсотках:
u = (Безробітні / Робоча сила) * 100%
Безробіття - це економічне явище, коли частина економічно активного населення не має можливості використати свою робочу силу.
Існує декілька теорій зайнятості(виникнення безробіття ):
Існує декілька теорій зайнятості, серед них:
" Теорія Томаса Мальтуса. Безробіття є наслідком зростання населення в геометричній прогресії, в той час, як засоби існування зростають в арифметичній прогресії.
" Класична теорія безробіття (В. Петі, Ж.Б. Сей, і т.д.). Безробіття - результат надмірно високої заробітної плати.
" Теорія Маркса. Наймані працівники, приймаючи участь у нагромадженні капіталу, тим самим у зростаючих масштабах виробляють засоби виробництва, які роблять найманих працівників надлишковим населенням.
" За Кейнсом безробіття - це наслідок деформації і гнучкості ринку праці. Виникає внаслідок невідповідності сукупного попиту сукупній пропозиції.
3.Безробіття, його різновиди. Природний рівень безробіття. Основні причини існування стійкого рівня безробіття.
Отже, як вже зазначалося безробіття - це економічне явище, коли частина економічно активного населення не має можливості використати свою робочу силу.
Економісти розрізняють три види безробіття: фрикційне, структурне і циклічне.
1.Фрикційне безробіття виникає внаслідок постійного руху населення між регіонами і видами праці, а також у різних стадіях життєвого циклу. Навіть якщо економіці притаманна повна зайнятість, завжди існують люди, які шукають роботу (після закінчення навчання або через переїзд в інше місце, через пошук роботи, яка б відповідала рівню їхньої кваліфікації чи уподобанням, рівню зарплати). Кожна з осіб, що шукають роботу, перебуває на ринку праці в середньому не більше одного місяця. Цей різновид безробіття вважається неминучим і навіть бажаним. Це виражається в тому, що багато робітників, які опинилися "між роботами", переходять з низькооплачуваної роботи на більш високооплачувануі більш продуктивну роботу. Це означає більш високі доходи для робочих і більш раціональний розподіл трудових ресурсів, що має наслідком збільшення реального об'єму

 
 

Цікаве

Загрузка...