WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Інфляція, її шкідливий вплив на економіку різних країн та України окремо; антиінфляційнї заходи - Курсова робота

Інфляція, її шкідливий вплив на економіку різних країн та України окремо; антиінфляційнї заходи - Курсова робота

ідеальної конкуренції як його частини. Теперішній ринок в значному ступені огополістичний. Так як огополіст заінтересований в скороченні виробництва та пропозиції товарів, виникає дефіцит, що використовується для підтримання або підняття ціни на товар.
- Імпортуєма інфляція, роль якої зростає зі зростанням відкритості економіки та залучення її в світогосподарські зв'язки тієї чи іншої країни. Можливості для боротьби у держави достатньо обмежені. Метод ревальвації власної валюти , що інколи використовується в таких випадках, робить імпорт більш вигідним, одночасно затруднюючи експорт.
- Інфляційні очікування - виникнення у інфляції самопідтримуючегося характеру. Населення та постійні суб'єкти звикають до постійного підвищення рівня цін. Населення вимагає підвищення заробітньої плати та наперед запасається товарами, очікуючи їх близьке збільшення в ціні. Виробників же хвилює збільшення цін з боку їх поставщиків., одночасно закладаючи в ціну своїх товарів зростання цін на обладнання. Живий приклад таких інфляційних очікуваннь ми можемо спостерігати в наш час.
В теоріях, що розроблюються західними економістами, виділяються в якості альтернативних концепцій інфляції попиту та інфляції утримок. Такі концепції розглядають різні причини інфляції.[ 7 ]
Інфляція попиту - порушення рівноваги між поитом та пропозицією зі сторони попиту. Головними причинами тут можуть бути збільшення державних замовленнь (наприклад, воєнних), збільшення поиту на засоби виробництва в умовах повної зайнятості та майже повної загрузки виробничих потужностей, а також зростання притбальної властивості працюючих (зростання заробітньої плати) в результаті, наприклад, спільних дій правсоюзів. Внаслідок цього виникає надлишок сплатних коштів в обороті створює дефіцит пропозиції, коли виробники не можуть реагувати на зростання попиту.
Інфляція утримок - зростання цін внаслідок збільшення утримок виробництва. Причинами утримок виробництва можуть бути агополістична політика ціновиникнення, економічна та фінансова політика держави, зростання цін на сировину, дії правсоюзів, що вимагають підвищення заробітньої плати, та ін.
На практиці не важко відрізнити один тип від іншого, усі вони тісно пов'язані та постійно взаємодіють між собою та, наприклад, зростання заробітньої плати може виглядати і як інфляція попиту і як інфляція утримок.
Необхідно також виділити те, що в жодній економічно розвиненій країні не спостерігалася в другій половині XX століття повна зайнятість, вільний ринок або стабільність цін. Ціни із-за деяких причин цього періоду зростали постійно навіть в період застою виробництва. Таке явище називається стагфляцієй - інфляційним зростанням цін в умовах стогнації - застою виробництва, економічної кризи.[ 4 ]
2. Інфляційнї процесси в Україні в 1991 - 2003р.
2.1. Аналіз динаміки інфляції в Україні в 1991 - 2003р.
Основне завдання центрального банку - підтримання стабільності купівельної спроможності вітчизняної грошової одиниці. За останні 10 років дедалі більше центральних банків визначає своєю головною ціллю забезпечення низького рівня інфляції. Для багатьох інших центральних банків інфляція є ціллю монетарної політики. Як правило індикатором виконання завдання слугує індекс споживчих цін. Проте в короткостроковому періоді інфляція не перебуває під повним контролем центрального банку, а зміни в монетарній політиці повільно впливають на зміну цін протягом певного проміжку часу. Тому розробники монетарної політики центрального банку почасти користуються таким показником як базова інфляція. Цей підхід дає змогу застосовувати точніший індикатор виміру зміни цін основного "ядра" товарів та послуг, а тому спияти економічному зростанню та подоланню інфляції.
Як один із варіантів в Україні може застосовуватися такий показник як базова інфляція, виміряна статистичним методом. Оскільки в українському кошику споживчих товарів значною є питома вага продовольчих товарів (мал.2.1), то видаляти весь їх перелік неприпустимо. У процессі дослідження базової інфляції з кошика вилучаються такі товари як :
- "паливо"
- "послуги зв'язку"
- "інші послуги"
Мал. 2.1.- кругова діограма
оновленного споживчого кошика
- "інші продовольчі товари",
які мають незначну питому вагу у споживчому кошику.
Отриманий ряд споживчої та базової інфляіцї подано у таблиці 2.1. Судячи з розрахунків, дефляцію за перші дев'ять місяців 2002 року спричинило саме зниження цін на продовольчі товари. Тому, наприклад, показник інфляції, виміряної за допомогою нового кошика має, з одного боку позитивне значення, а з іншого - є стабільнішим і прогнозованішим.[17]
Таблиця 2.1. - показники інфляції (1991 - 2002р.р.)/ %
Показники 1999 2000 2001 2002(9 міс.)
Фактична інфляція 119,2 125,8 106,1 96,7
Базова інфляція 113,7 114,3 102,5 100,7
Міністерство статистики України (нині - Державний комітет статистики України) починаючи із серпня 1991 року обчислює індекс інфляції щомісяця.
Мал. 2.2. - графік зв'язку індекса-дефлятора ВВП та середньорічного темпу інфляції.
Данні обчислень( наведені в таблиці 2.2.) свідчать про те, що приблизно з середини 1993 року в Україні відбувався значний спад середньорічного темпу інфляції.[19]
Якщо ж подивитися на графік різниці між зміною індекса - дефлятора внутрішнього продукту та середньорічного темпу інфляції (Мал. 2.3.) то ми можемо бачити, що незважаючи на значний стрибок в 1993 році їх темпи приблизно рівні, тобто десь з 1994 року суттєвої зміни в показниках немає. Це
Мал. 2.3. - графік різниці між зміною індекса-дефлятора ВВП та середньорічним темпом інфляції.
говорить про те, що ці два поняття пов'язані між собою, а значить і міри, що їх застосовують економісти для подолання темпів інфляції, впливають і на зміну індексу - дефлятора валового внутрішнього продукту.
Щоб точніше дослідити темпи інфляції в Україні можна використати данні таблиці (таблиця 2.2.), що її наводить щомісячний журнал "Вісник НБУ"[17].
Таблиця 2.2. - індекси цін споживчого ринку України (1991-1999р.р.)/ %
Період 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
За рік уцілому 390 2100 10256 501 281.7 139.7 110.1 120 119.2
Середньомісячний темп зростання 112 128.9 147.1 114.4 109.0 102.8 100.8 101.6 101.5
Згідно з даними цієї таблиці мибачимо, що з 1991 року , тобто з року встановлення незалежності України, коли ще не було міцного економічного апарату, а залишився старий посткомуністичний, інфляція зростала. Проте починаючи з кінця 1993 року ми маємо можливість бачити, що темп інфляції зменшується і досить швидкими темпами. Так порівняно з 1991 роком в 1999 році темп інфляції був більше ніж у два рази нижчим.
У таблиці подано індекси інфляції двох видів:
- за рік уцілому;
- середньомісячний темп зростання.
Середньомісячний темп інфляції визначається як корень 12-го ступеня з індексу інфляції щодо початку року.
Кожен з індексів має своє призначення. Зокрема у практиці економічного аналізу індекс інфляції широко застосовується для статистичних розрахунків. Аби визначити лише зміну фізичного обсягу досліджуваного показника, аналітикам часто доводиться якось відділити його цінову складову. Ось тут і приходить на допомогу індекс інфляції завдяки якому можна виділити

 
 

Цікаве

Загрузка...