WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Формування ринку робочої сили в Україні - Реферат

Формування ринку робочої сили в Україні - Реферат

інфляційних процесів у нашій країні та для регулювання рівня безробіття та інфляції, на мою думку ,держава повинна обов'язково спиратись на криву Філіпса .
ІІІ. Рівень інфляції та безробіття в Україні
Особливо гострими проблемами в Україні являються саме безробіття та інфляція.
За статистичними даними рівень інфляції в Україні в березні складала 0,4% , з початку року - 2,2%. За даними Державного комітету статистики України ,ціни на продовольчі товари зросли в березні на 0,5%(з початку року на 2,4%), на непродовольчі товари в квітні - на 0,3% (з початку року - на 0,7%), ціни на послуги в березні збільшились на 0,4%(з початку року - на 3%).
В 2003 році інфляція в Україні склала 8,2%.
Інфляція в Україні в лютому 2004 року до лютого 2003 року склала 0,4%.За підсумками січня інфляція складала 1,4%,у січні - лютому - 1,8%.
Уряд планує зниження темпів інфляції в 2004 році до 5,8 - 6,3%.
В лютому офіційний рівень безробіття в Україні підвищився на 0,1 процентних пункту до 3,8%. За даними Державного комітету статистики, на 1 березня 2004 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 1 млн. 83 тис. безробітних, або 3,8% працездатного населення. На 1 лютого було зареєстровано 1 млн. 45 тис. безробітних, або 3,7%.
Найвищий рівень безробіття на 1 березня був зареєстрований у Тернопільській (7,5%), Чернівецькій (6,5%), Рівненській (6,2%) і Черкаській (6,0%) областях; а найнижчий - у Києві (0,4%), Севастополі (0,8%) і Одеській області (2,4%).
Висновок.
Безробіття - тимчасова незайнятість економічно активного населення. Причини даного явища різноманітні. По-перше, структурні зрушення в економіці, що виражаються у тому, що упровадження нових технологій, устаткування приводить до скорочення зайвої робочої сили. По-друге, економічний спад або депресія, які вимушують роботодавців знижувати потребу у всіх ресурсах, у тому числі і трудових. По-третє, політика уряду у області оплати праці: підвищення мінімального розміру заробітної платні збільшує витрати виробництва і тим самим знижує попит на робочу силу, що ілюструватиме класична модель ринку праці. По-четверте, сезонні зміни в рівні виробництва в окремих галузях економіки. Нарешті, по-п'яте, зміни в демографічній структурі населення, зокрема зростання чисельності населення в працездатному віці збільшує попит на працю і, отже, зростає вірогідність безробіття.
Які ж шляхи рішення проблеми безробіття?
У країнах Заходу за останні 30 з гаком років діє система соціальних амортизацій (захисних пристроїв), який державу застосовує для забезпечення економічної безпеки трудящих. У цю систему входять спеціальні заходи по захисту найнятих робітників від безробіття і забезпеченню їх права на працю
Першим елементом такої системи є регулювання зайнятості. Держава робить наступні дії:
· скорочує законодавчо встановлену тривалість робочого дня і робочого тижня в період масового безробіття;
· рекомендує проводити на підприємствах "розділення робочих місць" між працівниками (для збільшення зайнятості);
· достроково звільняє на пенсію працівників державного сектора економіки, які не дослужили до пенсії 2-3 року;
· створює нові робочі місця і організовує суспільні роботи (у області інфраструктури - для споруди високоякісних доріг і т. п.), особливо для хронічно безробітних і молоді;
· скорочує пропозицію робочої сили на ринку праці: обмежує імміграцію охочих працювати і стимулює репатріацію (повернення на батьківщину) іноземних робітників і ін.
Іншим елементом системи соціальних амортизацій служать біржі праці, створені ще в першій половині 19 століття. Біржі праці - установи, які є посередником між підприємцями і робітниками при трудовому наймі. У сучасних умовах ці установи є, як правило, державними. Вони займаються обліком і трудовлаштуванням безробітних, сприяють охочим змінити роботу, вивчають стан ринку робочої сили і уявляють інформацію про нього, допомагають професійній орієнтації молоді. Проте напрям на роботу, видане біржами праці, не є обов'язковим для підприємців, які часто вважають за краще приймати на роботу власні відділи кадрів. Відмова від роботи, запропонованої біржею праці звично, спричиняє за собою позбавлення посібника з безробіття.
Наступним елементом системи економічної безпеки трудящих є фонди страхування по безробіттю. Ці фонди утворюютьсязначною мірою за рахунок вирахувань із заробітної платні працюючих. У зв'язку з багатьма обмеженнями фондів страхування по безробіттю може користуватися менше половини безробітних.
При законодавчому визначенні розмірів посібників з безробіття і тривалості їх виплат виникають серйозні проблеми. Одна з них полягає в тому, щоб правильно визначити, на якому рівні встановити допомогу безробітному. Тут можуть бути допущені крайні випадки. Чим вище така допомога (в порівнянні з найбільшим розміром заробітної платні), тим менше стимул шукати роботу. Проте чим менше величина допомоги, тим більше у безробітних позбавлень і страждань, в яких немає їх власної вини. Вихід полягає, очевидно, в тому, щоб знайти компроміс між підтримкою стимулу до пошуку нового місця праці і позбавленням людей від жорстокої економічної потреби.
Не менш складною є і інша проблема: на який термін встановлювати виплату посібників з безробіття? Чим коротше час отримання матеріальної допомоги, тим менше можливості у безробітного знайти нову роботу (особливо при структурному безробітті) або набути іншу професію. Разом з тим, чим довший термін виплати посібників з безробіття, тим менш активно людина прагне змінити професію і шукає іншу роботу. Мабуть, термін матеріальної допомоги повинен бути достатнім для того, щоб безробітний вийшов з свого кризового стану.
Що стосується інфляції , то її можна визначити , як переповнювання каналів обігу грошовою масою понад потреби товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці і відповідно зростання товарних цін. Інфляція - це підвищення загального рівня цін в країні, яке виникає у зв'язку з тривалою нерівновагою на більшості ринків на користь попиту. Іншими словами, інфляція - це дисбаланс між сукупним попитом і сукупною пропозицією. Підстібати зростання цін можуть і конкретні економічні обставини.
Як ми з'ясували, між інфляцією і безробіттям, є пряма залежність. Проте, рішення, коли при інфляційному, надмірному попиті держава обмежує свої витрати і підвищує податки, збиткові. В результаті скорочується попит, знижуються темпи інфляції. Проте одночасно обмежується і зростання виробництва, що може привести до застою і навіть кризових явищ в економіці, до розширення безробіття.
Виходом може бути детальне моделювання і регулювання цих процесів; рішення проблем інфляції не шляхом підвищення безробіття. У такому разі, ефективнішим здається підхід, рекомендований економістами неокласичного напряму, висуваючими на перший план грошово-кредитне регулювання, що побічно і гнучко впливає на економічну ситуацію. Цей вид регулювання проводиться формально непідконтрольним уряду Центральним банком, який змінює кількість грошей в обігу і ставки позичкового відсотка, впливаючи таким чином на економіку.
Список використаної літератури :
1.Савченко "Макроекономіка" , К. ,1995 р.2
2.Савченко "Макроекономіка" , К. ,1999 р.
3.Будаговська "Мікроекономіка і Макроекономіка" ,К. ,2001 р.
4.Агатова ,Серьогіна "Макроекономіка" , Москва ,2001 р.
5.Гальперин ,Гребников "Макроекономіка" ,Санки-Петербург ,2001 р.
6.Панчишин "Макроекономіка" , К. ,2000 р.
7.Лусне "Макроекономіка - ключевые вопросы" ,Москва ,1996 р.
8.Долан "Макроекономіка" , К. , 1997 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...