WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Класична модель макрорівноваги - Реферат

Класична модель макрорівноваги - Реферат

майбутньому.
Багатьом економістам остання теза видається сумнівною, але саме на ній будується класична гіпотеза рівноваги на ринк заощаджень(інвестицій).
Фунція інвестицій. Інвестиції залежать від рівня процента
i, а функція інвестицій є спадною:чим вищий процент, тим нижчий
попит на інвесатиції:I=I(i); dY/di<0.
Зворотна залежність між інвестиціями і процентом пояснюється тим, що збільшення процента за кредит робить частину проектів неприбутковими. Адже той, хто реалізує проект, має відшкодувати процент з отриманого прибутку.
Роль процентної ставки і в класичній моделі зводиться до
того, що частина сукупного попиту(реального доходу), що була
вилучена з обігу як попит на товари завдяки за-
ощадженням, знову стає його частиною у вигляді попиту на
інвестиційні товари. Рівновага на ринку заощаджень(інвестицій)
передбачаєрівність: S=I; S(i, I)=I(i).
Графічно це має такий вигляд: i S(i)
1. Графік ілюструє пряму залежність
між заощадженнями і ставкою процен-
та та обернену залежність між інве- i I(i)
стиціями і ставкою процента.
2. У результаті взаємодії попиту на
інветиції і пропозиції заощаджень
встановлюється рівноважнй процент
і досягається відповідність інве- 0 I, S
стицій і заощаджень:S=I. S=I
Якщо зростатиме схильність до заощаджень, лінія заощаджень
зрушиться паралельноправоруч, і рівноважна ставка процента
зменшиться. Якщо ж зростатиме схильність до інвестицій, то пра-
воруч зрушиться саме лінія інвестицій, і рівноважна ставка
процента зросте.
У класичній моделі рівноважна ставка процента не виз-
начає обсягів пропозиції чи попиту, але вона впливає на роз-
поділ цього попиту на дві частини:споживання С і інвестиції I.
Маючи функції С та I і склавши їх, можна отримати ф-цію сукуп-
ного попиту.
1. На графіку зображено три функції:
інвестиції I(i), споживанняC(i, Y )та Yr
побудована шляхом складання перших D
двох ф-ція сукупного попиту YDr (i, Yr). Yr(i, Yr)
2. Ставка процента і є тим економіч- C
ним інструментом, який визначає роз- C(i, Yr)
поділ Yr на C та I. I I(i)
I, S
Зміна ставки процента(i) не спричинює зміни сукупного попиту YDr.
Останній, як уже зазначалось, у класичній моделі лише пристосовується до сукупної пропозиції. Але збільшення і викликало зміну розподілу Y на користь споживання. Поглянемо на класичну модель як на певну цілістність. Для цього об'єднаємо графіки ринків відповідно до логіки їх розгляду в класичній моделі.
Wr LS (Wr)
Wr
LD (Wr)
L L
1)Ринок ресурсів
S S
Yr Yr Yr Yr Yr
Yr
YrD (P, Yr)
YrD(P, Yr)
C(i, Yr)
L L P P i i
2)Виробнича ф-ція 4)Ринок товарів. Розподіл сукупного
попиту Yr на спожив.
та інвестицій
Y MS I, S
MD(Y) I(i)
Y
I, S
S(i)
M
i i
3)Ринок грошей 5)Ринок заощаджень
(інвестицій)
Пояснення до системи графіків:
1. Сукупність графіків у їх певній послідовності дає можливість демонструвати, як забезпечується загальна рівновага і формується економічний оптимум за класичною моделлю.
2. Першим у цій логічній послідовності є ринок ресурсів(робочої сили), взаємодія попиту і пропозиції на якому визначає рівновагу при повній зайнятості.
3. Другою є виробнича функція, яка показує зміну пропозиції у разі збільшення факторів. Вона у поєднанні з ринком робочої сили показує той реальний обсяг виробництва(пропозиції), який забезпечує повне використання ресурсів.
4. Третім є ринок грошей, який не впливає на величину реального продукту, але визначає номінальний продукт. Тому він зображений як такий, що прямо не пов'язаний з іншими графіками.
5. Четвертий у логічній послідовності це ринок товарів. Пропозиція на ньому визначена виробничою функцією, тому виступає як екзогенна величина, незалежна від рівня цін.
6. П'ятий це ринок нагромаджень(інвестицій), на якому встановлюється рівноважна ставка процента. Остання регулює розподіл сукупного попиту на споживання і інвестиції. Представники власне класичної школи Адам Сміт, Томас Роберт Мальтус, Джеймс Міль, Джон Стюарт Міль, Жан Батист Сей не створили загальної, формалізованої і цілісної моделі макрорівноваги. Як нам уже відомо Ж. Б. Сей намагався деталізувати окремі елементи і механізм дії класичної "моделі" економічного кругообігу, вважаючи пропозицію товарів тим фактором, що визначає рівень доходу і зайнятості населення. Тому слід всіляко збільшувати пропозицію, нарощуючи виробництво. Пропозиція у моделі Сея породжує попит на товари, виробництво будь-якого обсягу продукту забезпечує доход, який необхідний для закупівлі всього продукту на ринку, тобто пропорційність забезпечується автоматично. При цьому усі заощадження населення дорівнюють інвестиціям: S=I. Отже, Сей сформулював закон ринку, на якому й будується класична схема економічного кругообігу;за ним обмін продукту на продукт автоматично веде до рівноваги між купівлею і продажем, а якщо певні товари не знаходять собі покупця, це означає, що "інші виробництва дали товарів менше, ніж необхідно". Ж. Б. Сей, як і Сміт та Рікардо, вважав, що глибокі диспропорції відтворення неможливі при нормальному функціонуванні ринкової економіки, він допускав лише часткове перевиробництво окремих товарів.

 
 

Цікаве

Загрузка...