WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Динаміка норм банківських резервів в Україні - Курсова робота

Динаміка норм банківських резервів в Україні - Курсова робота

року 106-107 102.7 106 105,8-106,3 101.8-102.3 102.9-103,9 102,4-102,9 105,8-106,3
Монетарна база, млн.грн 35600-37770 38219 42515 53550-57750 43790-47975 46340-50540 49740-53725 53550-57750
Темпи зростання у % до попередньогороку 117-120 124,1 140 126-132 103-110 109-116 117-123 126-132
Грошова маса, млн.грн 72400-78800 83042 92280 121930-132775 94130-10405 102470-112700 109900-120345 121930-132775
Темпи зростання у % до попереднього року 122-127 128,7 143 132-139 102-109 111-118 119-126 132-139
Обмінний курс гривні до долара США 5,36 5,3331 5,34 5,38-5,42 5,33-5,37 5,36-5,4 5,4-5,44 5,43-5,47
Спрямовуючи свої дії на досягнення основної мети грошово-кредитної політики, Національний банк залежно від змін макроекономічної ситуації коригуватиме монетарні показники для забезпечення прогнозованої траєкторії динаміки складових стабільності грошової одиниці.
Зважаючи на розвиток грошово-кредитного ринку та економіки в цілому у 2003 році, та проаналізувавши показники першого кварталу 2004 року Національний банк України не передбачає до кінця 2004 року змінювати існуючі розміри норм обов'язкових банківських резервів.[13, 4-8]
Отже, норма обов'язкових банківських резервів має застосовуватись як інструмент антициклічної та антиінфляційної політики, так як зміна розміру норми обов'язкових банківських резервів впливає безпосередньо на інші макроекономічні показники через трансмісійний механізм. З метою стимулювання інвестиційної активності Центральний банк проводить політики, спрямовану на зниження розміру резервів, а збільшення норми обов'язкових банківських резервів сприяє зниженню інфляційного тиску, стабілізації курсу національної валюти. Тому при використанні цього інструменту необхідний докладний аналіз ситуації на грошово - кредитному ринку, економіки вцілому.
Висновки
Політика обов'язкового резервування - досить результативний інструмент грошово-кредитного регулювання . На грошову масу він впливає не тільки через зміну обсягів вільних резервів, а й через зміну коефіцієнта грошового мультиплікатора та рівня процентної ставки , які надто чутливо до зміни обсягів кредитних можливостей банків. Встановлення величини норми обов'язкових банківських резервів залежить від необхідної на даний момент грошово - кредитної політики : кредитної експансії (стимулювання інвестиційної активності) або кредитної рестрикції (стримування інвестиційної активності).
В країнах з розвинутою ринковою економікою цей інструмент монетарної політики використовується рідко, як вийняток, оскільки часті зміни норми обов'язкових резервів негативно впливають на діяльність комерційних банків.
В умовах перехідної економіки України Національний банк України досить часто і рішуче застосовував цей інструмент грошово - кредитної політики, оскільки для використання інших, більш "м'яких", інструментів в країні не було достатніх передумов. У період з 1992 по 2003 рр. розмір норми обов'язкових банківських резервів коливався у межах від 6 до 60%. З 10 квітня 2002 року у зв'язку зі стабілізацією економіки та розвиткам грошово - кредитної сфери, Національний банк України встановив диференційований розмір норм обов'язкових банківських резервів від 0 до 12%. Резерви не вимагаються під довгострокові депозити, що залучені у національній валюті, а також встановлено розмір резервів під кошти залучені комерційними банками у національній валюті від фізичних осіб на короткий строк 2%. Ці дії Національного банку України сприяли розвитку довгострокового кредитування, зниженню ціни кредиту, розширенню кредитних можливостей комерційних банків, залученню вільних коштів громадян в економіку, стабілізації національної валюти.
Також у період становлення банківській системи змінювалися нормативи щодо формування норм обов'язкових банківських резервів : метод нарахування, звітний період, вид банківських ресурсів до яких застосовували резерви, штрафні санкції тощо.
Розвиток банківської системи сприяв встановленню сучасних ринкових нормативів - було збільшено звітний період, резерви нараховуються на банківські пасиви, застосовується диференційований метод розрахунку резервів, що залежить від виду валюти у якій залучені кошти та терміну зберігання, штрафні санкції стали біль поміркованими.
Застосування норм обов'язкового резервування Центральним банком вимагає докладного аналізу та прогнозування стану грошового ринку й економіки вцілому. В майбутньому Національний банк України має відмовитись від активного використання обов'язкових резервів як інструменту поточного регулювання грошового ринку й застосовувати його для досягнення довготермінових стратегічних цілей монетарної політики.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Мороз А.М." НБУ і грошово-кредитна політика". - Київ: КНЕУ, 1999. - 368с.
2. Адамік Б.П. " Національний банк : грошово-кредитна політика". - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 278с.
3. Грошово-кредитна та банківська статистика // Бюлетень НБУ, січень 2004р. - С.72-73.
4. Стельмах В.С. "Грошово-кредитна політика в Україні". - Київ: Знання, 2003. -421с.
5. Щомісячна збірка статистичних показників грошового ринку "Основні монетарні параметри грошово - кредитного ринку України" // Вісник НБУ, 2002, №2. - С.38-39.
6. Щомісячна збірка статистичних показників грошового ринку "Основні монетарні параметри грошово - кредитного ринку України" // Вісник НБУ, 2002, №3. - С.46-47.
7. Щомісячна збірка статистичних показників грошового ринку "Основні монетарні параметри грошово - кредитного ринку України" // Вісник НБУ, 2002, №5. - С.28-29.
8. Савлук М.І. " Вступ до банківської справи". - Київ : Лібра, 1998. -
344 с.
9. Буян І.В. " Економічна політика". - Тернопіль: ТАНГ, 1997. - 160 с.
10. Гальчинський А. "Теорія грошей". - Київ: Основи, 1999. - 413 с.
11. Тиркало Р.І. "Банківська справа". - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 314с.
12. Державне регулювання економіки // www. ukrreferat.com.ua/
13. Політика НБУ на 2004 рік // www.bank.gov.ua/
14. Про Національний банк України: Закон України №679-XIV від 20.05.1999р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 1999, №7. - С.3-23
15. Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України від 27.06.2001р. № 244 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2001, №7. - С.65-88
16. Кротюк В.Л. "Національний банк - центр банківської системи в Україні". - Київ: Ін Юре, 2000. - 413с.
17. Долан Э.Д. "Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика" - Л.: Профико, 1991. - 448с.
18. Гребеник Н.І. " Тенденції розвитку управління грошово - кредитним ринком в Україні за період 1991-1999 рр." // Банківська справа,1999, №6.- С.22-28
19. Савлук М.І. " Гроші та кредит". - Київ : Либідь, 1992. - 331с.
20. Положення про порядок здійснення установами банківської системи операцій на ринку ОВДП // bank.gov.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...