WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Динаміка норм банківських резервів в Україні - Курсова робота

Динаміка норм банківських резервів в Україні - Курсова робота


Курсова робота з макроекономіки
на тему:
" Динаміка норм банківських резервів в Україні"
ЗМІСТ :
Вступ.........................................................................................................................3
Розділ І. Грошово-кредитна політика держави
Суть, мета та роль грошово-кредитної політики.............................5
Центральний банк - головний суб'єкт грошово-кредитної
політики.........................................................................................................11
Норма обов'язкових банківських резервів як інструмент грошово-кредитної політики.............................................................................16
Порядок формування обов'язкових банківських резервів
в Україні.........................................................................................................20
Розділ ІІ. Аналіз динаміка норми обов'язкових банківських резервів в Україні
2.1. Аналіз динаміки норми обов'язкових банківських резервів в Україні за
1992 - 2000рр.............................................................................................23
2.2. Особливості політики НБУ щодо формування обов'язкових
банківських резервів в Україні у 2001 - 2003рр. ...................................27
Розділ ІІІ. Застосування норми обов'язкових банківських резервів для досягнення стабільного довгострокового економічного зростання
3.1. Проблема визначення величини норми обов'язкових банківських резервів для досягнення довготермінового економічного зростання..................................................................................................30
3.2. Основні засади політики НБУ щодо грошово-кредитної політики та застосування норми обов'язкових банківських резервів у 2004 році................................................................................................32
Висновки ...................................................................................................................38
Список використаної літератури.............................................................................40
Додатки
Вступ
Реалізація монетарної ( грошово-кредитної ) політики держави здійснюється за допомогою багатьох інструментів. Одним з найважливіших інструментів, що застосовує Центральний банк, є політика обов'язкових резервних вимог.
Це надзвичайно потужний засіб грошово-кредитного регулювання . Навіть, невеликі зміни норми обов'язкових банківських резервів призводять до значних змін в обсягах кредитних вкладень комерційних банків і відчутно впливають на грошову масу.
В Україні в умовах трансформації економіки Національний банк поступово освоює методи регулювання грошового ринку, що притаманні ринковій економіці. У перші роки свого функціонування, коли ринок державних цінних паперів тільки формувався, процентні ставки Центрального банку у зв'язку з інфляцією були від'ємними і не могли мати регулятивного впливу, а редисконтні операції банк не міг здійснювати, тому що вексельний обіг і досі не розвинутий в Україні, Національному банку доводилось робити основний акцент у грошово-кредитному регулюванні на політику резервних вимог.
Мета даної роботи полягає у необхідності аналізу застосування норми обов'язкових банківських резервів Національним банком для регулювання грошово - кредитної сфери, впливу величини резервів на інвестиційну активність, дослідження застосування даного інструменту в Україні у період з 1992 по 2003 рр., аналіз політики НБУ на 2004 рік, визначення основних порад для застосування норми обов'язкових банківських резервів.
Об'єктом даної роботи є норма обов'язкових банківських резервів у системі інструментів регулювання грошово - кредитного ринку.
Актуальність роботи полягає у тому, що норма обов'язкових банківських резервів в період розвитку банківської системи, грошового ринку та економіки взагалі використовувалась Національним банком України як основний інструмент грошово - кредитного регулювання. Застосування норми обов'язкових банківських резервів вимагає докладного аналізу стану грошової, кредитної сфер з метою забезпечення стабільного економічного зростання і погашення негативних явищ ринку.
В першому розділі даної роботи розглянуто суть та роль грошово-кредитної політики, її необхідність здійснення, суб'єкти та інструменти реалізації.
Докладно охарактеризовано роль Центрального банку, як головного суб'єкта монетарної політики, його основні завдання і методи їх здійснення. Норма обов'язкових резервів розглянута як один з найвагоміших інструментів здійснення грошово - кредитної політики Центральним банком, механізм дії та її вплив на досягнення стратегічних цілей економіки. В цьому розділі також описаний сучасний порядок формування норм обов'язкових банківських резервів в Україні.
В другому розділі проаналізовано динаміку норм обов'язкових банківських резервів в Україні, політику Національного банку України та умови в яких вона здійснювалась за період з 1992 по 2003 рр.
В останньому розділі даної роботи проаналізовано вплив розміру обов'язкових банківських резервів на економічні процеси у короткостроковому та довгостроковому періодах. Розгляглянуто основні засади грошово - кредитної політики Національного банку України на 2004 рік, а також політику НБУ щодо формування норми обов'язкових банківських резервів.
Розділ І. Грошово-кредитна політика держави : суть, мета, суб'єкти, інструменти, значення:
1.1 Суть, мета та роль грошово-кредитної політики;
Під грошово-кредитною політикою розуміють комплекс взаємозв'язаних, скоординованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового ринку, які проводить держава через свій центральний банк. Часто її називають монетарною, чи грошовою, політикою. [1,28]
Найбільш прийнятним є визначення, яке відносить до грошово-кредитної політики ті заходи та дії регулятивного характеру, які здійснюються безпосередньо центральним банком чи за його участю та реалізуються через грошовий ринок у всіх його різновидах, включаючи валютний. За такого підходу грошово-кредитна політика набуває чітких, економічно обумовлених меж, внутрішньо єдиної інституційної основи, тобто охоплює грошовий ринок і банківську систему. У такому трактуванні грошово-кредитна політика виступає як системний, організаційно оформлений регулятивний механізм зі своїми специфічними цілями, інструментами та роллю в економічній системі. Саме у цьому розумінні ми використовуватимемо в подальшому поняття монетарної політики.
В Україні головним суб'єктом грошово-кредитної політики є На-ціональний банк. Крім нього, у виробленні грошово-кредитної політики беруть участь інші органи державного регулювання економіки - міністерство фінансів, міністерство економіки, безпосередньо уряд, Верховна Рада. Органи виконавчої та

 
 

Цікаве

Загрузка...