WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Задачі і їх розвязки з макроекономіки (50 задач) - Реферат

Задачі і їх розвязки з макроекономіки (50 задач) - Реферат

забезпечують самокорегуючий механізм, який швидко відновлює повнузайнятість і завжди підтримує потенційний обсяг виробництва.
Якщо уряд субсидіюватиме науку та винахідництво і контролюватиме стагфляцію і цикли та забезпечить економічне зростання, то це здивує прихильників класичного підходу. Адже вони вважають, що це надмірне втручання держави в економіку. А таке втручання обов'язково призводить до краху ринкової системи.
Помірне втручання держави приводить до позитивних наслідків, але пізніше це незмінно призведе до краху.
Задача № 48.
Якби зростання численності населення і технічний прогрес не мали місце, постійне нагромадження капіталу зрештою ліквідувало б клас капіталістів. Поясніть, чому такий сценарій може призвести до нульової процентної ставки та зниження прибутку.
Розв'язок.
Коли зростання чисельності населення і технічний прогрес не мають місце, то постійне нагромадження капіталу зрештою ліквідує клас капіталістів. Звичайно, що такий сценарій може призвести до нульової процентної ставки та зниження прибутку.
Постійне зростання капіталу при незмінному технічному прогресі призводить до постійного нагромадження. Адже не йдуть інвестиції ні на наукові дослідження ні на інновації.
При незмінному зростанні чисельності населення не йдуть інвестиції ні на розширення виробництва, ні на удосконалення кваліфікації працівників.
Задача № 49.
Використовуючи рівняння розрахунку темпу зростання, розрахуйте темп зростання обсягу виробництва, якщо робоча сила зростає на 1% щороку, капітал - на 4%, а технічний прогрес забезпечує 1,5% приросту на рік.
Як зміниться ваша відповідь, якщо:
А) приріст робочої сили уповільниться до 0% за рік;
Б) приріст капіталу збільшиться до 5% за рік;
В) праця і капітал мають однакову частку у ВНП.
Розрахуйте також для кожної з цих умов темп зростання обсягу виробництва на зайнятого.
Розв'язок.
У найпростішій моделі, приріст обсягу виробництва (Q) можна поділити на три окремі джерела: приріст праці (L), приріст капіталу (К) та технічні нововведення, Якщо тимчасово не брати до уваги технічний прогрес та припустити незмінність віддачі, то збільшення приросту робочої сили на 1% разом зі збільшенням капіталу на 1% спричинить 1% приросту обсягу виробництва.
Приріст обсягу виробництва за рік визначається таким фундаментальним рівнянням:
Отже,
А)
Б)
В)
Темпи зростання обсягу виробництва на зайнятого розраховуються за формулою:
Отже,
А) , як бачимо при прирості праці 0% приросту обсягу виробництва не відбувається
Б)
В)
Задача № 50.
Застосовуючи МВП, проаналізуйте боброво-оленеву економіку Адама Сміта. Що станеться з МВМ, якщо кількість робочої сили подвоїться водночас з таким самим подвоєнням техніки?
Розв'язок.
Межа виробничих можливостей (МВМ) показує максимальну кількість продукції, що її може робити економіка за даного рівня технологічного розвитку і наявних факторів виробництва. МВМ являє собою межу можливого вибору суспільства.
МВМ також ілюструє загальний факт, що ми завжди вибираємо між обмеженими можливостями. Люди завжди мають обмежений час для різних видів діяльності.
Нехай всі сили "мисливців" витрачаються тільки на оленів, або тільки на бобрів. Але якщо потрібні і олені і бобри, то що тоді? 50 оленів і 25 бобрів - це дві крайні можливості. Поміж ними - багато інших. Якщо ми готові відмовитись від декількох туш оленів, то отримаємо більше шкірок бобрів, полюючи той самий час.
Олені
A
50
B
40
C
30
D
20
E
10
F
5 10 15 20 25 Бобри
Нехай для того, щоб зловити оленя потрібно 2 години, а бобра - 4 години. Для спільноти зі 100 годинами праці, зобразимо МВМ як пряму лінію, що іде від точки на вертикальній осі , яка позначає 50 оленів, до точки на горизонтальній осі - 25 бобрів. Абсолютний нахил цієї МВМ становить 2 : 1 і підтверджується в будь - якій точці, де обидва товари виробляються і споживаються.
Згідно графіка за 100 годин ми зможемо зловити 50 оленів або 45 бобрів, або 40 оленів і 5 бобрів; або 30 оленів і 10 бобрів; або 20 оленів і 15 бобрів; або 10 оленів і 20 бобрів.
Якщо кількість робочої сили подвоїться з таким самим подвоєнням техніки, то і кількість виробленого продукту збільшиться в 2 рази.
Задача № 51.
Кандидати в президенти пропонували наведені далі напрями політики, щоб прискорити економічне зростання у 90-ті рр. Для кожного з напрямків подайте якісний аналіз впливу на потенційний обсяг виробництва і на потенційний ВНП на душу населення.
А) Зменшіть дефіцит федерального бюджету до 2% ВНП, збільшуючи, тою самою мірою відношення інвестицій до ВНП;
Б) збільшіть федеральні субсидії на наукові дослідження і розробки до ? % ВНП, припускаючи, що ці субсидії збільшать приватні дослідження і розробки у такому ж розмірі, і що дослідження і розробки мають спільну норму доходу, у три рази вищу на приватні інвестиції;
В) зменшіть видатки на оборону до 1% ВНП з мультиплікатором, що дорівнює 2;
Г) збільшить частку робочої сили жінок так, щоб праця як фактор виробництва зросла на 1%;
Д) збільшіть інвестиції в людський капітал (або на освіту та навчанням за місцем роботи) до 1% ВНП.
Розв'язок.
Зменшення дефіциту бюджету має сприятливий характер для розвитку економіки, по-перше, заохочує зовнішні інвестиції, по-друге, стимулює свої власні, що призводить до збільшення обсягів ВНП.
Наукові дослідження і розробки завжди були невід'ємною частиною величезної машини, що має назву економіка. Проте ці розробки, дослідження вимагають чимало коштів, хоча й працюють з віддачею. Завжди є ризик, що приведе дослідження або невірне або зовсім непотрібне. Але все ж таки, щоб удосконалити свій рівень наукового прогресу і утвердитися на міжнародній арені держава повинна субсидіювати науку в цілому.
Зменшення видатків на оборону є негативним явищем для суспільства, але водночас позитивним моментом для економіки. Адже зменшення видатків на оборону може призвести до того, що кошти будуть переливатися в інші галузі промисловості розвиваючи їх.
Збільшення частки робочої сили, це насамперед зниження рівня безробіття і не важливо, чию робочу силу будуть застосовувати чи жінок чи чоловіків. На мою думку, збільшення частки робочої сили як фактора виробництва було б позитивним кроком, якщо держава зможе стримувати інфляцію пов'язану з ним.
Інвестиції в людський капітал, означає, що люди зможуть здобувати освіту, а потім працювати за спеціальністю. Якщо ж спеціальність не підходить до місця роботи можна провести перекваліфікацію персоналу, але знову ж таки це вимагає грошей. Адже такі ні машини, ні устаткування не допоможуть, якщо людина не буде вміти його застосувати.

 
 

Цікаве

Загрузка...