WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Валовий національний продукт - Реферат

Валовий національний продукт - Реферат

ВНП до ВНП-дефлятора (Р). Отже, реальний ВНП становитиме:
2000дол./1=2000дол.за 1 рік і 2525дол./1,25=2020 за 2 рік. Таким чином зростання реального ВНП, яке коригує зміни у цінах, становить 1% і дорівнює зростанню виробництва кукурудзи.
Порівняння 1929-1933 рр. покаже процес дефлярування для реального історичного періоду. Цифри ВНП для 1929 р. -104 млрд. дол. і 1933 р. - 56 млрд. дол. ВНП впав у 1933 р. на 48% порівняно з 1929 р. Проте уряд оцінює, що ціни в середньому впали за цей період на 23%. Якщо 1929 р. брати як базовий з ВНП-дефлятором = 1, це означає, що індекс цін 1933 р. становив приблизно 0,77. Таким чином, наші 56 млрд. дол. валового національного продукту 1933 р. насправді коштували значно більше, ніж половина ВНП 1929 р. - 104 млрд. дол.
Реальний ВНП впав тільки на 0,7 від рівня 1929 р. - до 73 млрд.дол. у цінах 1929 р., тобто в доларах з купівельною спроможністю 1929 р. Враження, що ВНП зменшився майже наполовину, виникає внаслідок оптичної ілюзії, що пов'язана у даному випадку з порівнянням цін - стягуванням еластичної цінової лінійки.
Зростання номінального ВНП перевищує збільшення обсягу виробництва. Чому? Тому що збільшення номінального ВНП включає інфляцію цін, тобто зростання з року в рік загального рівня цін. Щоб отримати точну міру реального обсягу виробництва, потрібно поділити номінальний ВНП на ВНП-дефлятор.
На графіку показано зростання номінального ВНП з 1929 р., вираженого у фактичних цінах, які були поточними для кожного року. Для порівняння показано реальний ВНП, що виражений у цінах 1982 р. Зрозуміло, що частина зростання номінального ВНП протягом останньої половини століття спричинена зростанням цін, що означає розтягування нашої грошової еластичної лінійки.
Хоча ВНП є найширше застосовуваним вимірником національного обсягу виробництва у США, існують ще два показники, на які широко посилаються - чистий національний продукт і валовий внутрішній продукт.
ВНП враховує валові інвестиції, тобто чисті інвестиції плюс аморти-зація. Врахування амортизації нагадує врахування пшениці у хлібі. Краще було б враховувати тільки чисті інвестиції в обсязі національного виробництва. Віднімаючи амортизацію від ВНП, отримуємо чистий національний продукт (ЧНП).
Якщо ЧНП є точнішою мірою національного обсягу виробництва, ніж ВНП, то чому економісти і статистики застосовують ВНП? Вони оперують ВНП, тому що амортизацію досить важко оцінити, тоді як валові інвестиції можна визначити майже точно.
Альтернативною мірою національного обсягу виробництва, що широко застосовується в інших країнах, є валовий внутрішній продукт (ВВП). Він є сумою продукції, що її вироблено резидентами країни протягом року.
Валовий Внутрішній Продукт (ВВП) включає продукцію та послуги, які вироблені резидентами країни протягом року.
Резиденти - це:
1) фізичні особи країни з постійним місцем проживання в цій країні (в тому числі ті, хто тимчасово знаходиться за її межами);
2) юридичні особи країни з місцезнаходженням у цій країні;
3) підприємства та організації - не юридичні особи, які створені відповідно до законодавства країни, але знаходяться за її межами;
4) дипломатичні та інші представництва країни за її межами;
5) закордонні філіали і представництва резидентів країни.
GI Р = GNР - NЕ
GІР - валовий внутрішній продукт;
СNР - валовий національний продукт;
NЕ - чистий експорт.
Наприклад, автомобілі американської компанії "Форд", що вироблені у Великобританії, враховуються у ВНП США, але вилучаються з ВВП США. Чи розумієте, чому ці автомобілі враховуються у ВВП Британії, однак не входять у її ВНП?
Підсумуємо: чистий національний продукт (ЧНП) дорівнює сумі кінцевих продуктів, що вироблені країною за рік, коли обсяг продукту включає чисті інвестиції або валові інвестиції мінус амортизація: ЧНП = ВНП - амортизація
Тепер можна дати розширене означення компонентів ВНП:
o ВНП як потік товарів є сумою чотирьох основних компонентів:
1. Особисті споживчі видатки на товари і послуги (С).
2. Валові приватні внутрішні інвестиції (І).
3. Урядові видатки на товари і послуги (У).
4. Чистий експорт (X), або експорт мінус імпорт.
o ВНП як потік доходів є сумою таких компонентів:
1. Заробітна плата, процент, рента і прибуток (завжди з виключенням за допомогою методу доданої вартості подвійного рахунку проміжних товарів, куплених у інших фірм).
2. Непрямі податки.
3. Амортизація.
o Дві міри розрахунку ВНП дають рівнозначні результати за визначенням (тобто дотримуючись правил визначення доданої вартості і прибутку як надлишку).
o Чистий національний продукт (ЧНП) дорівнює ВНП мінус амортизація.
Розглянувши вимірювання національного обсягу виробництва і проаналізувавши недоліки ВНП, які можна зробити висновки про достатність національних рахунків як показників економічного добробуту?
Найкращою відповіддю на це запитання будуть слова А.Оукена:
"Процвітання країни ще не гарантує щасливого суспільства, як не гарантує особистий успіх сімейного щастя. Ніяке зростання ВНП не може нейтралізувати напруження, яке виникає від непопулярної та невдалої війни, тривалої запізнілої внутрішньої конфронтації з совістю у зв'язку з расовою дискримінацією, вибухом сексуальної революції й безпрецедентним обстоюванням молоддю самостійності. Процвітання ... все ще є лише передумовою успіху в досягненні багатьох наших прагнень"
Висновок:
1. Валовий національний продукт (ВНП) - це найобширніший показник національного виробництва товарів і послуг. Він охоплює величину споживання (С), валові приватні внутрішні інвестиції (І), урядові покупки товарів і послуг (У) і чистий експорт (X).
ВНП = С + Ї + У + X.
Цю формулу можна спростити, подавши внутрішні інвестиції і чистий експорт як сукупні національні валові інвестиції (1н):
ВНП = С + 1н + У.
Завдання 2.
Для граничної норми споживання 0,85 мультиплікатор зміни продукту за витратами буде становити
1/1-0,85=6,7.
Гранична схильність до споживання - це величина додаткового споживання, що його спричиняє один додатковий долар доходу, або та додаткова сума, яку люди споживають, коли одержують додаткову одиницю використовуваного доходу.
Коли гранична схильність до споживання зростає - зростає і мультиплікатор.
Література:
1) І.Ф.Радіонова "Макроекономіка та економічна політика".
2) В.Д.Камаев " Экономическая теория".
3) П.А.Семюелсон, В.Д.Нордгауз " Макроекономіка".
4) К.Р.Макконел, С.Л.Брю "Экономика".
5) В.Д.Базилевич, Л.О.Баластрик "Макроекономіка"(конспект лекцій).

 
 

Цікаве

Загрузка...